SOSU-assistent, der besøger borger

august 31, 2023

Digitale værktøjer hjælper ordblinde SOSU’er gennem studiet og gør arbejdspladser attraktive

Næsten halvdelen af eleverne på landets social- og sundhedsuddannelser kæmper med sproglige udfordringer. Et samspil mellem elektroniske hjælpemidler og den digitale borgerjournal gjorde det muligt for Maria Boye Madsen at arbejde på lige fod med studiekammerater og kolleger, selvom hun er ordblind.

Dokumentation udgør en væsentlig del af dagligdagen som social- og sundhedshjælper, og det kan være en stor udfordring for dem, der har besvær med at læse og skrive. I 2021 havde 44% af de nytilkomne elever på danske social- og sundhedsuddannelser sproglige vanskeligheder , hvilket stiller høje krav til de værktøjer, der skal hjælpe dem med at fuldføre uddannelsen og udføre jobbet efterfølgende.
En af disse elever er 17-årige Maria Boye Madsen. Hun er ordblind og har siden 3. klasse brugt oplæsningsapps for at lette læsebyrden. Da Maria i 2021 påbegyndte grundforløbet på social- og sundhedshjælper-uddannelsen, blev hun og hendes medstuderende introduceret til læse- og skrivestøtten AppWriter.

”Jeg tænkte, at min ordblindhed ikke skulle stoppe mig fra det, jeg gerne vil blive. Jeg ville ikke kunne tage uddannelsen uden AppWriter. Den understøtter mig i de ting, der er svære,” fortæller hun.

Én ting er uddannelse – en anden er den praktiske virkelighed, men også her er der hjælp at hente.

En genistreg i Favrskov Kommune

Maria var i praktik i Favrskov Kommune, som anvender AppWriter i sammenhæng med Columna Cura; kommunens borgerjournal og Marias primære digitale redskab.
Columna Cura, der er udviklet af Systematic i tæt samarbejde med SOSU-assistenter og sygeplejersker, samler information om den enkelte borger på én digital platform. Med AppWriter er det muligt for plejepersonale at diktere dokumentation via talegenkendelse direkte i Columna Cura. Samtidig kan AppWriter oplæse handle- og besøgsplaner. De to værktøjer har været en daglig støtte for Maria.

”Jeg bruger tale til tekst, når jeg skal dokumentere, og så får jeg læst handle- og besøgsplanen højt, når jeg skal besøge en ny borger,” forklarer hun.

En af fordelene ved AppWriter er bl.a., at der kan tilføjes fagspecifikke termer til ordbogen, som gør det lettere for brugerne at indtale, hvad de gerne vil skrive, og så skriver AppWriter for dem.

"Nem og hurtig tilgang til vigtig information om borgeren er af stor betydning for kommunens medarbejdere. Columna Cura sikrer netop dette, og når det suppleres med AppWriter, får medarbejderne en endnu bedre hjælp i deres daglige arbejde," udtaler Brian Fisker, der har det daglige ansvar for Columna Cura's udvikling.

Tabubelagt problem

Favrskov Kommune har brugt AppWriter i halvandet år i samspil med Columna Cura, og her gør kommunen meget for at vise, hvordan AppWriter kan være en hjælpende hånd til at begå sig i borgerjournalen:

“Vi oplever, at det stadig er tabubelagt, om man får hjælp med sin ordblindhed. Derfor er det meget vigtigt med tilgængelighed for alle, og at alle vores ansatte får at vide, at muligheden er der. På grund af tabuet henvender de ordblinde sig ikke selv. De skal gøres opmærksom på muligheden. Derfor er vi meget opsøgende,” siger Annette Balshøj, EOJ ansvarlig i Kvalitet og Uddannelse - Ældreområdet i Favrskov Kommune.

Dette billede kan Charlotte Mendes, som er koordinator for Studiestøtten herunder administration af Specialpædagogisk Støtte på SOSU Østjylland-uddannelsen, nikke genkendende til.

“Lige fra dag et gør vi opmærksom på støtteværktøjerne – første gang til optagelsessamtalen, hvor vi taler med dem om muligheden for hjælp. Derudover har vi en sprogscreening, hvor vi, hvis den peger mod ordblindhed, også taler med dem om det.”

Hun oplever, at der er stor forskel på deres elevgrupper. Der er de unge, som eksempelvis har været på ordblindeefterskole eller generelt har håndteret deres ordblindhed gennem folkeskolen, og så dem, der sent er blevet omskolet og kommet ind i uddannelsessystemet.

“Den første gruppe er cool. De er digitalt indfødte, og vi oplever, at det er en bevægelse, der kommer nedefra med et ønske om støtteværktøjerne. Den anden gruppe skal lige vænne sig til det. Men alle sidder jo med deres computer i undervisningen, så det er heller ikke længere så tydeligt, hvis nogen får hjælp af en teknologi. Vi oplever færre, der ikke vil have hjælpemidler,” siger Charlotte Mendes.

Vil kun søge job, hvor der er hjælpemidler til rådighed

Wizkids, firmaet bag AppWriter, er ikke i tvivl om, at læse- og skriveteknologien er en afgørende faktor for at rekruttere og fastholde SOSU-medarbejdere. De oplever en stigende efterspørgsel på deres værktøj.

”For 20 år siden var der ikke nær så meget dokumentation, som vi ser i dag. I dag kommer der flere tosprogede, der gerne vil arbejde på dette område, og læse- og skriveværktøjet hjælper også dem, der er vurderet som ordblinde i en mindre grad, som tidligere ikke havde mulighed for at få hjælp,” siger Kent Ravn, konsulent hos Wizkids.

Når Maria Boye Madsen afslutter sin uddannelse, har hun derfor planer om at søge arbejde i Favrskov Kommune, så hun fortsat kan drage fordel af AppWriter-værktøjet.

“Jeg vil kun søge job de steder, der har samme eller lignende hjælpemidler,” fastslår hun.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.