oktober 20, 2022

Mere girlpower til it-branchen

It-branchen hungrer efter kvalificerede kandidater, men flere unge kvinder tøver med at gå den taltunge og tekniske vej. Derfor inviterede Systematic for nyligt tyve skolepiger indenfor til en dag i softwarens tegn.

Snakken går højt, og der bliver peget og gestikuleret. 20 teenagepiger er samlet i mindre grupper, og bevæbnet med post-it notes og overstregningstusser er de i fuld færd med at diskutere, hvordan man bedst tester login-funktionen på Instagram. Det er Girls’ Day in Science, og pigerne er taget fra Læssøesgades Skole til Systematic for opleve mulighederne indenfor softwareteknologi og møde nogle af de kvinder, som har sprængt barriererne og valgt at gøre karriere i it-branchen. Det er en branche, der længe har manglet arbejdskraft, og hvor især kvinderne glimrer ved deres fravær på kandidatlisterne. Håbet er, at eventet vil give de unge et indblik i arbejdet med softwareudvikling og inspirere flere unge piger til at springe ud i en teknisk karriere.

”Mænd og kvinder har lige stort potentiale for at blive dygtige til softwareteknologi, så det er spild af talenter, hvis halvdelen ikke realiserer deres potentiale på grund af uhensigtsmæssige barrierer,” fortæller Nanna Ravn Rasmussen, der er Senior Business Intelligence Consultant hos Systematic.

Flere undersøgelser peger på, at det særligt er manglende kvindelige rollemodeller, der er skyld i den skæve kønsbalance, så under folkeskolepigernes besøg fortalte Nanna om sig selv og sin rejse ind i dataverdenen.

”I populærkultur portrætteres piger og drenge i it ret stereotypt, så det er vigtigt at benytte lejligheder som disse til at præsentere et bredere spektrum af mennesker, som de unge kan spejle sig i. Det vil forhåbentligt fjerne følelsen af at begive sig ud på helt ukendt terræn,” vurderer hun.

Mere end nuller og ettaller

Hvis rollemodeller indtager pladsen som alfa, så er dagens omega at konkretisere, hvad software kan bruges til. Pigerne bliver derfor præsenteret for en håndfuld af Systematics softwaresystemer og deres funktioner: SitaWare giver soldater situationsoverblik og mulighed for at dele informationer; man kan låne biblioteksbøger gennem Cicero; Systematics elektroniske patientjournalsystem Columna CIS hjælper sundhedspersonale med at holde styr på patienternes behandlingsforløb.

Efter en introduktion til business intelligence-feltet diskuterer pigerne, hvilke problemer data kan være med til at løse. Svarene lyder på alt fra madspild til uddannelsesvalg.

Workshop på Girls' Day in Science hos Systematic

 

”Det var rigtig fedt at få en bedre fornemmelse for, hvordan det er at arbejde med software. Jeg har altid haft et meget firkantet billede af en mand, der sidder foran en computer og taster mærkelige tegn ind, men det var faktisk rigtig spændende at arbejde med løsninger og se, hvordan de kan bruges til at hjælpe andre.”

 

– Maria, 9. klasse, Læssøesgades Skole

Flere kvinder bag tasterne, tak

At få flere kvinder ind i it-branchen handler ikke kun om at øge antallet af potentielle talenter. Forskning peger generelt på, at mangfoldige teams performer bedre end homogene teams. Vil man skabe solide softwaresystemer, er det således en styrke at have flere kvinder bag tasterne.

”Når man arbejder med it-løsninger, vil man altid lade sig inspirere af elementer fra ens egen hverdag. Her er det en fordel at arbejde i mangfoldige teams, fordi det giver bredere palet af overvejelser og idéer,” forklarer Nanna.

Eftersom mange af dem, der bruger it-systemerne, er kvinder, er det særligt vigtigt, at de bliver inddraget i udviklingsfasen.

Når Systematic udvikler software til for eksempel sundhedsvæsnet, inddrager udviklerne altid nogle af de læger, klinikere og portører, der ender med at skulle bruge systemet, så man er sikker på, at løsningen matcher deres behov. På samme vis er det vigtigt, at kvinder er repræsenteret i udviklingsprocessen, for hvis et it-system primært udvikles af mænd, risikerer man at overse problemer, som statistisk set er mest relevante for kvinder, og vice versa.

”Ellers ender man med it-branchens svar på de sikkerhedsseler, der beskytter mænd signifikant bedre end kvinder, fordi selerne kun blev testet på mænd,” siger Nanna med reference til et amerikansk studie fra 2019.

Set i et samfundsperspektiv er der således mange gode grunde til, at it-branchen kunne have glæde af flere kvinder, og Nanna understreger, at de unge kvinder også selv kan få stor glæde af at overveje en karriere indenfor software:

”Det er en branche i rivende udvikling, og der er rig mulighed for hurtigt at få gang i en spændende karriere. Unge piger skal have øjnene op for, at der er masser af plads til dem. De vil blive modtaget med åbne arme,” siger hun.

Fakta

Girls' Day in Science er en årlig landsdækkende kampagnedag, hvis formål er at inspirere piger i 4.-10. klasse og gymnasiet til en fremtid med naturvidenskab, teknologi, it og håndværk. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som denne dag åbner dørene og inviterer pigerne indenfor.

Her møder de kvindelige rollemodeller, som de kan stille spørgsmål og dermed blive klogere på deres valg af uddannelse og job. De får også et indblik i hverdagen på en arbejdsplads, når de skal arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.