Vindmøller på vand

Corporate Social Responsibility

Miljø

Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2020/2021 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

 

Politik for Miljø & Klima

Virksomheders forbrug bidrager til klimaforandringer, der har globale og langvarige konsekvenser for den verden, vi lever i. Alene af den grund bestræber vi os på at nedbringe vores energiforbrug, mængden af rejser, madspild og indkøb af hardware m.v.  Foruden de direkte klimamæssige konsekvenser, så er der også økonomiske og omdømmerelaterede risici forbundet med ikke at have en ansvarlig miljøpolitik. Vi går glip af forretningsmuligheder, hvis potentielle kunder anser vores miljøpolitik for at være utilstrækkelig, og jobkandidater kan vælge at afvise Systematic til fordel for andre arbejdsgivere med en grønnere profil.

Systematic arbejder løbende på at minimere sin miljøpåvirkning ved at reducere CO2-udledningen og virksomhedens samlede forbrug af vand, energi og forbrugsvarer.

Som softwarevirksomhed er vi fri for energitunge produktionsled — derfor kommer virksomhedens miljøtiltag primært til udtryk i vores kontorbygninger og i vores transport- og rejsepolitik.

 

Energiforbrug og genbrug af hardware

Alle Systematics danske kontorer, bygninger og lejligheder drives udelukkende af vedvarende energi. Vores hovedkontor i Aarhus er en moderne, energibesparende bygning med  solcellepaneler. Som endnu et skridt på vejen til at blive mere bæredygtig udskifter Systematic løbende gamle lyskilder med nyere og mere energibesparende LED-lyskilder, derudover er der vandsparere på alle vandhaner, og vores printere minimerer forbruget af papir og patroner.  

Den it-hardware, som Systematic anvender, skal opfylde specifikke krav vedrørende energiforbrug, og de udskiftes løbende med mere energibesparende hardware. Brugt, men velfungerende it-udstyr rekonfigureres og genbruges om muligt internt i virksomheden, mens it-udstyr, der ikke kan genbruges og ikke skal destrueres, sælges, så det kan komme andre til glæde og gavn.

 

Fødevarer

Systematics kantine i Aarhus arbejder målrettet for at minimere madspild. Rester fra kantinen afhentes af den lokale NGO ”Fundamentet”, der hver dag modtager ca. 25 frokostkuverter. Fundamentet hjælper sårbare og udsatte mennesker og giver dem nu også mulighed for at få et godt måltid mad. Alt organisk affald fra kantinen sorteres og afhentes herefter af DAKA Refood for at blive brugt i produktionen af biogas.

Kantinen anvender primært økologiske råvarer til at tilberede sund mad til vores medarbejdere. I 2021 sikrede kantinen sig Det Økologiske Spisemærke i sølv, som gives til spisesteder, hvor 60-90 % af råvarerne er økologiske. Lige nu er ca. 80 % af maden i vores kantine i Aarhus ­økologisk.

 

Transport og rejser 

Systematic søger at reducere antallet af forretningsrejser, der foretages i forbindelse med interne formål for at begrænse virksomhedens klimaaftryk. I regnskabsåret 20/21 havde vores knap 1100 medarbejdere tilsammen 1439 rejsedage, hvilket er betydeligt mindre sammenlignet med forhenværende år – særligt regnskabsåret 19/20, hvor tallet lød på 3559 rejsedage. Reduktionen af rejsedage skyldes dog til dels den globale Covid-19-situation, derfor forventer vi en stigning i antallet af rejsedage i 2022. Hverdagen med Covid-19 har lært os, at vi langt hen ad vejen kan mødes online, hvilket vi holder fast i, i det omfang det er muligt. Vi vil dog fortsat mødes på tværs af vores internationale kontorer, og hilse på vores kunder og samarbejdspartnere til messer og konferencer i Danmark såvel som udlandet.  

Som endnu et tiltag for at fremme overgangen til en grønnere verden implementerede vi i januar 2021 en bæredygtig bilpolitik og anskaffede elbiler og hybridbiler til intern brug.