Michael Holm, CEO og stifter af Systematic

af Michael Holm

Systematics sociale ansvar

Endnu et år er gået med Covid-19 som allestedsnærværende ballademager, der har krævet stor omstillingsparathed globalt og i alle dele af samfundet.

Myndigheder, virksomheder og familier har været nødt til at indrette sig på ny for at undgå smittespredning og for at opretholde en velfungerende hverdag.

Som softwarevirksomhed er vi sluppet nådigt. Pandemien har lært os, at vi fortsat er i stand til at implementere vores softwareløsninger til tiden, når vi arbejder hjemmefra. På den baggrund har 2020-2021 været et udfordrende, men godt år for Systematic.

Ikke alle har haft de samme forudsætninger, og derfor greb vi naturligvis muligheden, da den danske regering i foråret gjorde det muligt for virksomheder at give sine medarbejdere et skattefrit gavekort til kulturinstitutioner, hoteller, forlystelser og restauranter – brancher der har været hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner. Det var ren win-win for os at kunne glæde vores medarbejdere og samtidig støtte lokale erhvervsdrivende med et samlet beløb på 1,3 mio. kr. 

En anden positiv konsekvens af Covid-19 er, at antallet af medarbejdernes rejsedage er faldet betragteligt. I forvejen har vi en målsætning om at reducere antallet af forretningsrejser i forbindelse med interne formål. I regnskabsåret 20/21 havde vores knap 1100 medarbejdere tilsammen 1439 rejsedage, hvilket er betydeligt mindre end de forhenværende år. Helt så få rejsedage kommer vi nok ikke til at have i de kommende år, da det har stor værdi for os at mødes med kunder, kolleger og samarbejdspartnere verden over. Til gengæld har vi lært, at det er muligt at samarbejde effektivt online, hvilket vi vil blive ved med fremadrettet.

På den baggrund har vi indført en ny arbejdspladspolitik med mere fleksible rammer for hjemmearbejde, samtidig med at medarbejdertilfredsheden er steget fra 71 % til 79 %. Vores målsætning er 75 %.

Medarbejdertilfredshed har aldrig været vigtigere end nu, hvor arbejdsmarkedet er nærmest rødglødende, og særligt it-branchen skriger på kvalificeret arbejdskraft. Forskning viser, at teams med stor medarbejderdiversitet er både mere effektive, kreative og mere engagerede. På den baggrund arbejder vi aktivt for at sikre en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, som vil være attraktiv for både nuværende og potentielle medarbejdere.

I 2021 underskrev vi Dansk Industris Gender Diversity Pledge, hvori vi forpligter os til at arbejde for at opnå en mere ligelig kønsfordeling på 40/60 i erhvervslivet.

It-branchen er forholdsvis mandsdomineret, og set i det lys, har Systematic en rimelig kønsfordeling på 30/70 (kvinder/mænd) – men vi skal altså fortsætte vores arbejde med at tiltrække flere kvinder til it-branchen. Det har vi gjort gennem flere år, bl.a. ved at støtte IT-Camp for piger, og de kommende år vil vi sætte mere fokus på de mange dygtige kvinder, vi har ansat i håb om, at flere unge kvinder, vil spejle sig i dem og derigennem se sig selv i en tilsvarende stilling.

I efteråret 2021 har Danwatch og TV2 offentliggjort historier, hvori vi blev kritiseret for at omgå danske restriktioner på eksport af forsvarsteknologi til de Forenede Arabiske Emirater via vores britiske datterselskab.

Ved et politisk samråd den 15. december 2021 oplyste justitsministeren, at Østjyllands Politi er blevet bedt om at undersøge Systematics danske eksporttilladelse til vores engelske datterselskab, og hvorvidt den giver os lov til at overføre software digitalt eller om eksporten alene må foregå fysisk – fx på en USB eller en harddisk.

Vi er dybt forundrede over det, fordi vi er af den klare opfattelse, at vi har overholdt gældende regler og været åbne og transparente overfor myndighederne i vores ansøgninger om eksporttilladelser.

Vi står naturligvis til rådighed for politiet i deres arbejde, og i min optik er det positivt, at vi nu får en faktuel og juridisk vurdering af sagen. Vi ser frem til at få en endelig afklaring og dermed klare retningslinjer for vores eksport i fremtiden.

I skrivende stund er der alene tale om en anmeldelse. ­Systematic er hverken sigtet eller tiltalt.

I begyndelsen af 2022 tager Systematic hul på en ny, strategisk proces med henblik på at kortlægge fokusområder, vi ønsker at arbejde videre med i forhold til virksomhedens påvirkning af miljø, menneskerettigheder og den omverden, vi indgår i. Vores vækst og succes forpligter os til at tage yderligere skridt i forhold til at sikre en bedre verden for alle.

 

Michael Holm
CEO Systematic