Systematic tårn og bygning

Vores bidrag

Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2020/2021 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a. 

 

Politik for partnerskaber, forskning, viden og velgørenhed

Systematics virksomhedsvision lyder: ”Sammen forandrer vi samfundet med fremragende software, der skaber flere muligheder og en bedre verden for os alle” — vi forpligter os dermed til at skabe en bedre fremtid gennem digitalisering. Vores bidrag til digitaliseringen af samfundet skaber økonomisk vækst og velfærd, og det overskud, vi genererer, bliver delvist geninvesteret i innovation og udvikling af nye it-løsninger til fordel for vores kunder. 

Ud over at udvikle software engagerer vi os i partnerskaber med uddannelses- og forskningsinstitutioner, hvor vi bidrager med vores teknologiske ekspertise, specifikke domæneviden eller økonomisk støtte. 

Systematic arbejder målrettet med at bidrage til it-studieprogrammer og forskningsprojekter for at sikre, at de studerende er tilstrækkeligt kvalificerede til at arbejde med de faktiske udfordringer inden for softwareudvikling. Vi er nødt til at være med helt fremme i både forskning og praksis inden for dette område for at være i stand til at udforske og udnytte hele potentialet inden for vores felt. Hvis vi ikke gør det, risikerer vi at tabe terræn til vores konkurrenter, både kommercielt og i forsøget på at rekruttere medarbejdere med de specialistkompetencer, der er essentielle for vores fremtidige succes.  I 2021 sponserede vi knap 1.160.000 kr. til forskning, uddannelse og velgørende formål.

 

Deling af vores know-how   

Systematic indtager en særlig rolle i uddannelsen og rekrutteringen af den næste generation af talenter inden for mange forskellige discipliner knyttet til vores forretningsområde.

Vi har derfor indgået partnerskaber med en række danske universiteter for at bidrage til uddannelsen af den næste generation af it-talenter.

Vi organiserer studierelevante aktiviteter hos Systematic for studerende, der følger relevante kurser, herunder virksomhedsbesøg, hvor de kan lære om softwareudvikling. I regnskabsåret 20/21 arbejdede vi sammen med tre danske uddannelsesinstitutioner og afholdt fire Scrum-kurser for studerende for at give dem en introduktion til Scrum som en del af Agile-metodologien. I samarbejde med danske universiteter videregav Systematic-medarbejdere også detaljer fra den praktiske oplevelse som supplement til det teoretiske indhold i fire gæsteforedrag. 

Vi er også aktive i de mange forskellige bestyrelsesorganer for relevante højere uddannelsesinstitutioner, og vi tilbyder praktikforløb, hvor studerende lærer at omsætte teorien til praksis som en integreret del af deres pensum. I regnskabsåret 20/21 havde vi 37 praktikforløb på vores danske kontorer. Vi samarbejder desuden med studerende om deres eksamensprojekter, hvilket i øjeblikket tæller fem afsluttende projekter med studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark.

 

Flere piger inden for it 

Systematic fokuserer altid på at rekruttere de personer, der har de bedste kvalifikationer, til ledige stillinger – uanset alder, køn, handicap mv. Systematic bakker derfor op om initiativer til at fremme en ligelig kønsfordeling. Som en del af denne indsats har Systematic gennem adskillige år sponsoreret en it-camp for piger, et initiativ, der giver piger på de danske gymnasiale uddannelser et indblik i, hvordan det er at studere it og computervidenskab. Målet er at gøre piger i hele Danmark mere interesserede i it og tilskynde dem til at vælge en teknisk karriere inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).   

Kampen mod analfabetisme  

Evnen til at kunne læse er en vigtig forudsætning for at erhverve sig viden og en forståelse af verden. Med ønsket om at gøre en forskel har Systematic stiftet den internationale pris ”Joy of Reading” i samarbejde med Next Library. Prisen uddeles hvert andet år som en anerkendelse af initiativer, der hjælper med at bekæmpe analfabetisme, som er et globalt problem, som Systematic gerne vil være med til at udrydde. Vinderen af Joy of Reading-prisen 2021 blev Za’atari Camp Libraries i Jordan, der består af 12 biblioteker i en af verdens største flygtningelejre.

Za’atari Camp Libraries er det første bibliotekssystem i verden, der alene drives af flygtninge, og det har til formål at udrydde analfabetisme blandt lejrens 79.000 syriske beboere - særligt børnene. Med prisen følger en pengepræmie på 10.000 US dollars.

 

Belønning af innovative nye biblioteker  

Hvert år uddeles prisen ‘Public Library of the Year’ i et samarbejde mellem Systematic og den internationale biblioteksforening IFLA (International Federation of Library Associations). Prisen gives for at anerkende nye, innovative biblioteker, der formår at skabe en god sammenhæng mellem borgeroplevelse, arkitektur og teknologi. De nominerede biblioteker bedømmes ud fra flere parametre, bl.a. deres evne til at medtage faktorer som f.eks. digitale tendenser, lokalkultur og bæredygtighed samt brugernes ønsker og behov. 

Public Library of the Year-prisen gik i 2021 til Deichman Bjørvika i Oslo, der foruden prisen modtog en pengepræmie på 5.000 US dollars.

 

Hjælp til familier med syge børn

Systematic har i mange år sponsoreret et familieværelse i Trygfondens Familiehus på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Dette familiehus rummer små lejligheder og et trygt miljø for familier med børn, der er indlagt til behandling for langvarige sygdomme. Det giver familierne mulighed for at blive sammen under længerevarende hospitalsindlæggelser. 

 

Støtte til sårbare kvinder 

”Reden” er et værested for sårbare kvinder i vanskelige livssituationer – ofte som følge af narkotikamisbrug, menneskehandel og prostitution. På Reden kan disse kvinder komme og få et måltid mad, en venlig snak, et bad, rådgivning eller bare en pause. Systematic har i årevis støttet det vigtige arbejde, som Reden udfører – ikke kun økonomisk – men også med personlige fødselsdagskager og fælles julemiddage.  

 

Finansiering af ph.d.-projekt om vinderkultur i sports- og erhvervsliv 

I 2019 indgik Systematic et partnerskab med Aarhus Universitet og håndboldklubben Bjerringbro-Silkeborg (BSH) i et antropologisk ph.d.-projekt, der undersøger, hvordan organisationer opretholder og udvikler en teamkultur, der fremmer præstationer på et højt niveau. Projektet skal bidrage med specifik og evidensbaseret viden inden for dette område, som Systematic og andre organisationer lære og drage nytte af. Som en del af arbejdet med projektet har ph.d.-studerende Kasper Pape Helligsøe delt sine resultater og diskuteret dem i en serie af podcasts udgivet hos Mediano. Projektet afsluttes i sommeren 2022, hvor det vil blive offentligt tilgængeligt.  

 

Håndsrækning til kultur- og restaurationsbranchen 

For at støtte de mange forretninger der har lidt under Covid-19- nedlukninger og restriktioner, gav Systematic i 2021 en hjælpende hånd til kultur- og restaurationsbranchen, hvilket samtidig kom Systematics medarbejdere til gode. Da virksomheden ikke har lidt økonomiske tab som følge af Covid-19, valgte vi at gribe den mulighed, regeringen gav erhvervslivet, for at forære sine medarbejdere et skattefrit gavekort på 1200 kr. Gavekortet kunne benyttes til for­­lystelser, restauranter, hoteller, museer, teatre og lignende. I alt fik Systematics medarbejdere gavekort for 1,3 millioner kroner.