Software udvikler anvender machine learning algoritmer

Sproggenkendelse forbedrer dokumentationen i elektroniske omsorgsjournaler 

Hvis en elektronisk omsorgsjournal skal blive en succes, skal den indeholde kvalitetsdata. De skal være korrekt indtastet og i den korrekte sammenhæng. Som en hjælp til at forbedre dokumentationen i hjemmeplejen har Systematic udviklet et eksplorativt projekt, der anvender machine learning til at forenkle dokumentationen.

Præcis og nem dokumentation

I Thisted Kommune kan medarbejderne i hjemmeplejen vælge mellem en bred vifte af kategorier, når de skal dokumentere deres observationer om patienterne i de elektroniske omsorgsjournaler. Kategorierne er designet til at skabe præcis dokumentation og data, men i Thisted Kommune anvendte nogle medarbejdere i hjemmeplejen blot en håndfuld af kategorierne til al deres dokumentation. Det medførte mangelfulde overdragelser, manglende dokumentation og mindre optimale arbejdsgange.  

Med henblik på at hjælpe teamene i hjemmeplejen har Systematic udviklet et AI-drevet projekt sammen med Thisted Kommune for at gøre dokumentationen nemmere og mere præcis. Løsningen bygger på Natural Language Technologies (NLP) til talegenkendelse, talesyntese og automatisk udfyldning af formularer, og den har haft til formal at vise, hvordan machine learning kan hjælpe med at forbedre dokumentationen i elektroniske omsorgsjournaler i Columna Cura.

Natural Language Technologies og machine learning

Dokumentation i én enkel arbejdsgang

Efter en undersøgelse af teknologien besluttede Systematics Business Intelligence & Data Science-team sig for at fokusere på automatisk udfyldelse af formularer som et led i at løse udfordringen. Med fokus på at forenkle den daglige dokumentation giver løsningen til automatisk udfyldelse af formularer medarbejderne i hjemmeplejen mulighed for at angive al deres dokumentation i et fritekstfelt. Derefter anvendes der en kombination af Natural Language Technologies og machine learning-funktioner til at analysere og klassificere observationstyperne og foreslå den korrekte kategori til hver enkelt observation.

Mulige byggesten til fremtidige forbedringer

Erfaringerne fra projektet viser, at teknologi til talegenkendelse sandsynligvis kan give løsningen et ekstra løft. Ved hjælp af talegenkendelse ville løsningen kunne hjælpe medarbejdere i hjemmeplejen, der har problemer med grammatikken – enten fordi de er ordblinde, eller fordi de ikke har dansk som modersmål. Løsningen ville ikke blot kunne hjælpe med at sikre korrekt dokumentation, men ville også betyde, at sprogkravene til medarbejdere i hjemmeplejen ville kunne sænkes i fremtiden.  

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.