Projektledelse

Softwareudvikling med styring og sparring

Stram og strategisk projektledelse er afgørende for succesfuld softwareudvikling – uanset, om der tales om mindre udviklingsprojekter eller store, forretningskritiske applikationer.

Med vores kombination af metoder som scrum, CMMI og lean er du sikret konstant fokus på kvaliteten af løsningen, projektøkonomien, leveranceplanen og løbende risikovurdering.

Faktisk har metoden medvirket til, at Systematic er en af de danske it-leverandører, der er bedst til at levere til tiden og inden for aftalte rammer.

Intet projekt uden projektledere

Projektledere er essentielle i ethvert projekt, da de sikrer, at vi sammen kommer sikkert i mål. I tæt samarbejde med dig sikrer projektlederne, at retningen hele tiden er sat mod den løsning, der giver mest mulig værdi for dig og din organisation.

Den enkelte projektleder har det overordnede ansvar for dit projekt og den samlede proces. Det betyder, at du får ét, fast kontaktpunkt, som har komplet indsigt i netop dit projekt og alle fælles beslutninger. Kort sagt er det er din tryghed for, at projektet gennemføres med succes.

Beslutninger på et kvalificeret grundlag

Inden ethvert projekt prioriterer vi en grundig forventningsafstemning, hvor vi i fællesskab opstiller kvantificerbare mål, eksempelvis for fremdrift, kvalitet, test osv. Og gennem løbende dataopsamling sikrer vi, at vi når de aftalte mål og krav. På den måde er du sikker på, at dit projekt er færdig til tiden – og til prisen.

Kontakt os for at høre mere om vores processer og projektstyring, og hvordan vi kan hjælpe med at sikre en god proces for dit projekt. Læs desuden mere om hvordan vi kan hjælpe med projektreviews samt udvikling og optimering af processer.