RESULTAT

från kundnöjdhetsundersökning våren 2020

 

 

Under våren har Systematic skickat ut en kundnöjdhetsenkät till skolbiblioteken. Återkopplingen har stort värde för oss, tack vare den har vi fått en bättre bild av det som fungerar fint i Cicero – och vad som behöver utvecklas. 

Vi ser att en del utvecklingsönskemål som förs fram är sådant som redan finns på plats, det innebär förstås att vi behöver bli bättre på att informera om nya funktioner. Andra önskemål tar vi med oss som utvecklingsförslag. Nedan redovisar vi några saker som återkom i enkätsvaren. Stort tack till alla som har deltagit!

 
Dottedline 988

Ett genomgripande önskemål är att få support på svenska och många uttrycker nöjdhet med att det sedan årsskiftet finns svensktalande support varje dag.

Något som förs fram är att det har varit svårt att hitta katalogposter för nyutgivna böcker. Under våren har Cicero integrerats med Libris (de svenska bibliotekens gemensamma katalog) och det medför att du nu kan hitta de nya katalogposterna där. Det är många som är positiva till den nya funktionen.

Användarhandboken beskrivs hur du gör för att importera katalogposter från Libris. Självklart kan du även fortsättningsvis katalogisera själv, till exempel för utländsk litteratur som inte hittas i Libris eller om man önskar låna ut annat via biblioteket, såsom surfplattor med mera.

Noejdhet 1

 

 

Nojdhet 2

En del påpekar dels att Cicero ibland går trögt och dels att systemet är komplext. Vi har full förståelse för det och har redan påbörjat en utveckling som ska snabba upp och förenkla, vi kallar det Cicero Cloud. Här kommer du som bibliotekarie få tillgång till ditt bibliotek var som helst och från vilken enhet som helst. Cicero Cloud är inte riktigt klart än, vi kommer att informera mer i nyhetsbreven.

Det förs fram att det finns behov av att kunna ta fram olika slags statistik. Vi har en tillköpsprodukt, Cicero Explore, här kan du ta fram statistik från ditt bibliotek på ett användarvänligt och överskådligt sätt. Ta kontakt med Pernillla, (pernilla.wikman@systematic.com), om du önskar mer information.