CICERO LMS

LMS Text


Pedagogiskt och flexibelt system som är tillgängligt för alla 

Skolbiblioteket är en viktig del av den pedagogiska verksamhet som bedrivs i skolan. Skolbibliotekariens uppdrag är många och Cicero är verktyget som underlättar det dagliga arbetet och gör biblioteket tillgängligt för alla. 

Cicero är flexibelt och skapar de möjligheter du behöver. Vi är i en ständig utveckling framåt, alltid för att tillmötesgå de behov som finns. 

LMS-screen -two -monitors

Dottedline 736

Cicero Library Management System utgör kärnan i det danska gemensamma bibliotekssystemet, som bygger på en kombination av befintlig nationell infrastruktur och erkända biblioteksledningsstandarder.

Det gör det relativt enkelt att genomföra ett gemensamt system för bibliotekets drift och hantering. 

Samtidigt kan data dras från andra system, så att data endast behöver uppdateras på ett ställe. Denna typ av gemensam drift och administration ger biblioteksanvändarna konsekvent service samtidigt som de släpper ut tid och resurser för andra saker.

  

Cicero är modulärt 

Modulstrukturen i Cicero Library Management System integrerar och stöder arbetsflöden som passar ihop naturligt. Den modulära designen gör det enkelt att navigera.