studenter lyfter handen
  • Cicero – en helhetslösning
  • En flexibel lösning

Cicero – en helhetslösning

Ett välfungerande skolbibliotek spelar roll för elevernas lärande, både när det gäller läsutveckling och MIK, medie- och informationskompetens. Skolbiblioteket har en pedagogisk funktion och kan fungera som ett nav i arbetet med läsutveckling. Ur elevens perspektiv kan ett välutrustat bibliotek med personal som kan tipsa om den rätta boken också ha en stor betydelse Eleven hittar glädjen i läsningen vilket har betydelse för läsutvecklingoch inte minst skapar grund för läsupplevelser genom livet 

Cicero bibliotekssystem erbjuder en helhetslösning som möjliggör smarta, innovativa arbetssätt. De olika modulerna i Cicero samverkar och skapar en helhet där alla funktioner stödjer och förenklar arbetet i skolbiblioteket. På så sätt frigörs tid för bibliotekarien, tid som kan användas för pedagogiskt arbete med eleverna. 

En flexibel, webbaserad lösning öppnar för olika möjligheter

Cicero Suite

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!