barn sitter i linje med sina datorer
  • En flexibel lösning

Arbeta tillsammans och bli effektivara

Traditionella skolbibliotek kan liknas vid öar. De är rika på tillgångar, men också begränsade när det gäller vad som finns på hyllorna. En riktigt bra digital bibliotekslösning effektiviserar inte bara processerna vid varje enhet utan undanröjer också hinder och bidrar till att underlätta hopkoppling och interaktion.

Koppla ihop bibliotek

I all verksamhet är det smart att arbeta effektivt och uppnå synergier, det sparar både pengar och tid. Cicero är utformat för att koppla ihop och integrera och därmed göra arbetet smidigare för elever, lärare och bibliotekarier. 

Skolbibliotek kan samarbeta, dela böcker och på så sätt få tillgång till större resurser. På det här sättet kan skolbiblioteken i ett lokalt område, till exempel i en liten kommun, arbeta tillsammans för att optimera sina inköpsbudgetar så att de inte köper samma böcker, de kompletterar varandra.

Frigör tid og effektivisera verksamheten

Cicero bibliotekslösning är förberett för integration med elevregister, medieleverantörer och Skolfederationen. Det vardagliga arbetet förenklas genom automatisk uppdatering av elevuppgifter och en inloggning som eleverna redan känner till. Integrationen med andra system effektiviserar verksamheten och frigör tid för personalen att ägna sig åt att handleda eleverna.

I Cicero kan kommunens alla skolbibliotek kopplas ihop till ett bibliotekskonto där varje skolbibliotek utgör en egen enhet. På så sätt kan det totala beståndet i kommunen enkelt visas och skolorna kan även låna av varandra. Det samlade beståndet kan utgöra en utgångspunkt inför att, med en begränsad budget, fatta beslut kring bokinköp. 

En flexibel, webbaserad lösning öppnar för olika möjligheter

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite