böcker
  • Ett digitalt skolbibliotek
  • En helhetslösning

Cicero -  ert digitala skolbibliotekssystem

Cicero är ett modulärt system, konstruerat kring ett digitalt bibliotekssystem till vilket man kan lägga till ett antal värdefulla program.

Ciceros hjärta är Cicero Cloud. Det är ett modernt modulärt system som stöder alla bibliotekspersonalens arbetsflöden och det är så enkelt att använda att även tillfälliga användare kan navigera systemet utan större ansträngning.

Systemet är användarvänligt och kostnadseffektivt, och det ger bibliotekarierna effektivt stöd för administrativ sökning och avancerat beslutsfattande när det gäller inköp, bokning och hantering av biblioteksmaterial och avgifter.

Resultatet: Mer tid för andra uppgifter.

Hur kommer vi igång med att skapa ett digitalt skolbibliotek?

många barn sitter vid ett stort bord

Cicero är FLEXIBELT
Tillgång till bibliotekets resurser överallt och när som helst. Frigör resurser som vanligtvis spenderas på bemanning av biblioteket.

Cicero är ENKELT
Utformat med användarna i åtanke. Enkla tillvägagångssätt minskar tiden som används på systemet. Den webbaserade lösningen innebär inga tidskrävande uppgraderingar.

Cicero finns ÖVERALLT
Enkel och intuitiv webbaserad sökning. Klassrumsutlåning via en app. Kopplar ihop bibliotek för bättre samarbete.

Cicero är EFFEKTIVT
Datainformerat beslutsfattande. Tidseffektiv produktion av rapporter och statistik. Enkelt att integrera med skolsystem (Tieto, IST, Schoolsoft).

Cicero är PRISVÄRT
Rättvis prissättning. Inga dolda avgifter eller andra kostnader. Kostnadsfri onlineutbildning och support från svenska specialister.

En helhetslösning

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite