personen skriver anteckningar på ett papper
  • Webbaserad
  • Fördelar
  • En helhetslösning

Webbaserad och tilgänglig

Cicero Surf är bibliotekets katalog där elever, lärare och vårdnadshavare enkelt kan söka bibliotekets böcker. Den har ett intuitivt gränssnitt och finsökfunktioner; fritextsökning, enkel sökning och avancerad sökning. Cicero Surf ökar tillgängligheten genom att den ger förslag på titlar och den hittar relevanta titlar trots felstavning. Det är viktiga funktioner, till exempel för elever som har läs- och skrivsvårigheter. I träfflistan kan du förfina resultatet genom olika filtreringsfunktioner. Det finns även möjlighet att lägga länkar till andra kataloger, för vidare sökning. 

I och med att Cicero Surf är webbaserad så ger den tillgänglighet till bibliotekets böcker även från andra platser, såsom klassrummet och hemmet. Elever och lärare kan snabbt kolla om en viss bok finns på biblioteket, eller surfa runt i beståndet. För att vara säker på att boken finns kvar på biblioteket, så kan eleven reservera den, direkt i Surf. En fördel är också att eleven kan kolla sin status för att se aktiva lån och reservationer, hemifrån eller på bussen. 

De 5 viktigaste fördelarna med ett digitaliserat skolbibliotek

många barn vid ett stort bord

Att utveckla skolbibliotek kan verka som en nästan omöjlig uppgift, men ett digitalt skolbiblioteksystem kan hjälpa till att frigöra resurser och låta bibliotekarier vägleda eleverna och uppmuntra deras läsglädje och villighet att leta efter ny information.

Fem fördelar med ett digitalt skolbibliotekssystem:

  • Prisvärd pris
  • Ökar flexibiliteten
  • Ger synergier
  • Optimerar inköp
  • Underlättar självbetjäning

En helhetslösning

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite