kvinna att skriva på dator

Du kan enkelt dra ut data som är värdefull för er

Et användarvänligt statistikverktyg till rapportering

  • Intuitivt statistikverktyg
  • En flexibel lösning

Hur kan statistik hjälpa ditt skolbibliotek?

Den webbaserade statistikmodulen Cicero Explore är ett modernt, intuitivt och användarvänligt statistikverktyg som ger skolan möjlighet att hushålla med begränsade resurser. Förutom att ta fram data till verksamhetsberättelse och Kungliga bibliotekets statistikenkät så ger det en avancerad möjlighet att optimera bibliotekets medieinköp.

Med ett intuitivt statistikverktyg blir statistik spännande och användbart

Cicero Explore

Optimera inköp

Skolbibliotekarien är expert på vilka böcker som är populära och vad de handlar om, samt att matcha den rätta boken med en viss elev. Vid medieinköp fungerar Explore som ett stöd för bibliotekarien, som enkelt kan ta fram uppgifter om de medier som skolbibliotek behöver köpa in för att tillgodose skolans behov. På så sätt optimeras inköpen.

Ta fram statistik enkelt och smidigt

Med Cicero Explore kan biblioteket enkelt ta fram data och göra jämförelser mellan innevarande och föregående år, Explore är ett smart verktyg för att lyfta fram bibliotekets verksamhet och utveckling, som en del av skolans kvalitetsarbete.

Kungliga biblioteket anmodar varje år skolbibliotek med halvtids bemanning att besvara den omfattande enkät som ligger till grund för Sveriges nationella biblioteksstatistik. Med Cicero Explore tar bibliotekarien enkelt fram statistiken.

En flexibel, webbaserad lösning öppnar för olika möjligheter

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite