fem personer gör grupparbete
  • En flexibel lösning

Utveckling genom dialog och samarbete

Systematics bibliotekslösning Cicero är ett tryggt val, systemet är utvecklat i samarbete med bibliotek och är mycket driftsäkert. Vi samverkar med flera olika aktörer, bland annat med BTJ, som är stora inom bibliotek. Systematic är medlem i Swedish EdTech Industry, som arbetar för att utnyttja digitaliseringens möjligheter i skolan.

Ett väl beprövat system

I Danmark är Systematic stora vad gäller bibliotekslösningar, alla kommunala skol- och folkbibliotek använder idag Cicero. I Sverige har vi i dagsläget över 400 skolor som använder Cicero skolbibliotekssystem.

Det är logiskt uppbyggt och har en intuitiv struktur. En bidragande orsak till att flera svenska kommuner har valt Cicero bibliotekssystem är systemets höga säkerhet, självklart är det även anpassat till GDPR. Cicero är ett väl beprövat, driftsäkert och användarvänligt system, som fortlöpande utvecklas för att svara upp mot skolornas behov.

En flexibel, webbaserad lösning öppnar för olika möjligheter

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite