pojke och flickor tittar på iPad med en vuxen
  • fördelar
  • En flexibel lösning
  • Cicero nyhetsbrev

Varför digitalisering av skolbibliotek är viktigt

Utbildningslagen säger att alla elever måste ha lika tillgång till ett skolbibliotek. Tillgången på teknik i skolan har förändrats, det medför både möjligheter och utmaningar. Lärarna använder alltfler digitala verktyg i undervisningen och eleverna behöver lära sig att arbeta med digitala verktyg, men också att hantera information och tränas att förhålla sig kritiska till den.

Så stärker vi skolbiblioteken

Skolbibliotekarien behöver ges förutsättningar, att i samarbetet med lärarna, ge eleverna kunskaper om informationssökning, källkritik och säker internetanvändning. Digitalisering av skolbiblioteket har många fördelar och ger bibliotekets personal nya möjligheter.

Ett digitalt bibliotekssystem rationaliserar skolbibliotekens arbete, är kostnadseffektivt och svarar mot ökade krav och förväntningar från styrdokument, lärare, elever och vårdnadshavare. 

Cicero, ett digitalt skolbibliotekssystem, frigör resurser och ge bibliotekarierna bättre möjlighet att vägleda eleverna och inspirera dem att söka och kritiskt granska ny information.

En flexibel, webbaserad lösning öppnar för olika möjligheter

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite

Cicero nyhetsbrev

I Cicero LMS, fliken F1, kan du nu klicka dig vidare till våra nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller ofta viktig information om nya funktioner i Cicero, så de är bra att ta del av.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev