bibliotekarie sätter böcker på plats
  • En flexibel lösning

Webbaserad självbetjäning ger större flexibilitet

Metoder och arbetssätt i skolan har utvecklats och förändrats, undervisningen bedrivs med hjälp av digitala verktyg som ger nya pedagogiska möjligheter. I samklang med den utvecklingen ska förstås även skolbiblioteket arbeta flexibelt och erbjuda bättre tillgänglighet.
Med ökad flexibilitet ges möjlighet att utnyttja resurserna optimalt. Cicero webbaserade lösning låter bibliotekarien lämna biblioteket och ändå ta det med sig. Cicero Slide är en webbaserad modul för självbetjäning. Slide kan användas på dator, surfplatta eller mobil, vilket öppnar upp för helt nya möjligheter. Enhetens inbyggda kamera kan användas för att skanna streckkoder.

Ett väl beprövat system

I Danmark är Systematic stora vad gäller bibliotekslösningar, alla kommunala skol- och folkbibliotek använder idag Cicero. I Sverige har vi i dagsläget över 400 skolor som använder Cicero skolbibliotekssystem.

Det är logiskt uppbyggt och har en intuitiv struktur. En bidragande orsak till att flera svenska kommuner har valt Cicero bibliotekssystem är systemets höga säkerhet, självklart är det även anpassat till GDPR. Cicero är ett väl beprövat, driftsäkert och användarvänligt system, som fortlöpande utvecklas för att svara upp mot skolornas behov.

En flexibel, webbaserad lösning öppnar för olika möjligheter

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite