Cicero - programvara som stärker lärandet och förbättrar bibliotekshanteringen

  • Inbyggt integritetsskydd
  • Komplett lösning

Cicero biblioteksystem

Cicero är en modern bibliotekslösning och digital grund för bibliotek och skolbibliotek i alla storlekar. Den gör det lätt att samarbeta och sprida kunskap mellan organisationer.

Den modulära designen gör det enkelt att välja och lägga till de funktioner man behöver och öppna API:er möjliggör smidig integrering med både befintliga och nya digitala lösningar. Ciceros software-as-a-service-lösning uppdateras och underhålls ständigt, vilket gör den oerhört stabil och säker. Flexibla utvecklingscykler säkerställer att nya funktioner släpps varannan vecka – kostnadsfritt för användarna på alla marknader.

Cicero uppfyller moderna standarder för metadata som Marc21, Resource Description and Access (RDA) och Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) samt nationella standarder som DanMarc2.

Den naturliga integreringen med extern biblioteksinfrastruktur tar bort många repetitiva arbetsuppgifter och säkerställer korrekt datauppladdning. Integreringarna varierar beroende på land, men några vanliga integreringar är inköpsplattformar, katalogiseringsdata och synkronisering av användarregister med nationella register. 

Cicero är utvecklad med modern teknik och designat för att vara kompatibelt med lösningar från andra leverantörer. Det stöder utbyte av innehåll och information mellan till exempel skolor, bibliotek och förlag. Lösningens microservice-arkitektur gör den också skalbar och flexibel i förhållande till framtida utveckling, eftersom ett bibliotek ständigt behöver utvecklas.

Inbyggt integritetsskydd

Cicero är designat, byggt och underhålls utifrån principer som inbyggt integritetsskydd och ett starkt fokus på skyddet av personuppgifter. Ciceros teknik har inbyggda rutiner för behandling av personuppgifter, vilket ger en bättre och mer tillförlitlig datasäkerhet.  Alla personuppgifter i Cicero lagras på servrar inom EU för att uppfylla lokal lagstiftning.

Komplett lösning för det moderna biblioteket

  • Cicero Mobile
  • Cicero Slide
  • Cicero Surf
  • Cicero Explore

Cicero Mobile

Den mobila lösningen för det moderna biblioteket

Cicero Mobile är själva kärnan i systemet. Den är både lätt och intuitivt att använda – oavsett om du är bibliotekarie på ett specialiserat, större bibliotek eller på ett allmänt, mindre bibliotek.

Cicero Mobile är en helt webbaserad modul som är utformad för att underlätta det mobila livet. Med Cicero Mobile kan bibliotekspersonal kontrollera beståndet och hjälpa användarna under deras besök på biblioteket. Det ökar personalens effektivitet avsevärt och ger en snabb överblick, oavsett var man befinner sig.

Den webbläsarbaserade designen fungerar på alla enheter och är perfekt när man vill ta med sig biblioteket. Cicero Mobile gör det nämligen möjligt att dela kunskap utanför det traditionella bibliotekets väggar vid olika evenemang som bokfestivaler, pop-up-bibliotek och biblioteksbussar.

Cicero Slide

Perfekt för mindre eller obemannade bibliotek

Med Cicero Slide kan mindre bibliotek och skolbibliotek erbjuda användarna en enkel och intuitiv självbetjäning där man kan låna, återlämna och kontrollera status för aktuella lån. Den webbaserade modulen fungerar på surfplattor, smarttelefoner, Chromebook-datorer och bärbara datorer, vilket gör den lätt att integrera i de flesta miljöer.

Den snabba och responsiva scanningfunktionen gör att Cicero Slide kan användas av låntagare i alla åldrar. Cicero Slide är därför det perfekta valet i obemannade skolbibliotek eller som en smart självbetjäningslösning i allmänna bibliotek där personalen får tid till andra arbetsuppgifter. 

Cicero Surf

Ett smart användargränssnitt för det mindre biblioteket

Med Cicero Surf får biblioteket en egen online-portal där låntagare kan söka i bibliotekets katalog, reservera böcker och kontrollera status för sina lån och reservationer. Modulen kan användas på alla enheter och gränssnittet kan anpassas med färger, logotyper och inspirationslistor för att lyfta fram böcker eller kategorier.

Användarna loggar in i Cicero Surf via SSO (Single Sign On) eller med användarnamn och pinkod. Inloggning med SSO ger även åtkomst till bibliotekets elektroniska katalog, till exempel antal tillgängliga exemplar, och kan koppas till bibliotekets egna tjänster.

I Cicero Surf kan låntagarna söka och reservera exemplar på andra anslutna bibliotek. När Cicero används i skolbibliotek kan läraren använda systemets funktion ”bokning” för att låna en uppsättning böcker till en hel klass. Detta gör systemet till ett smart verktyg som stöder utbildnings- och läroplanerna.

Cicero Explore

Smart biblioteksstatistik som imponerar

I ett modernt bibliotek är den effektiva driften och prestandan i hög grad beroende av att man använder data på ett smart sätt. Genom att utnyttja användardata kan biblioteken öka effektiviteten, rationalisera verksamheten och förbättra erbjudandet till användarna.

Cicero Explore är Ciceros specialdesignade business intelligence-modul som erbjuder avancerade BI- och analysfunktioner. Med modulen kan användarna skapa dataöversikter, insikter och anpassade rapporter som ökar effektiviteten, förbättrar beslutsfattandet och sparar värdefulla resurser.

I Cicero Explore kan användaren generera en tydlig och flexibel analysöversikt som grafiskt illustrerar bland annat användningen av beståndet, lån mellan bibliotek, lokala variationer i beståndet, användarbeteenden och personalens arbetsprestationer. De avancerade funktionerna i Cicero Explore gör att biblioteken kan bli verkligt datadrivna och använda hela potentialen i sina data för att förbättra driften och det övergripande erbjudandet.