Our Company

Detta är Systematic

0 +
länder använder våra produkter
0 +
medarbetare över hela världen
0
Systematic-kontor över hela världen
0 %
projekt levereras i tid

Om vårt företag

Vi förenklar kritiskt beslutsfattande

Systematic grundades 1985 och har sedan dess vuxit och blivit ett internationellt IT-företag som fokuserar på sex kärnverksamheter: Digitalisation, Healthcare, Defence, Intelligence & National Security, Library & Learning och Renewables & Utilities.

Varje dag använder mer än en miljon människor våra lösningar. Våra användare utgörs i första hand av sjuksköterskor, soldater, bibliotekarier, läkare, polis, lärare, hemtjänstarbetare, offshoresamordnare och administrativt anställda inom offentlig sektor.

Den tekniska utvecklingen står aldrig stilla – det gör inte vi på Systematic heller. Och som leverantör av programvara för kritiska funktioner i samhället fokuserar vi därför särskilt på leveransprestanda, funktionalitet, efterlevnad och säkerhet.

Även om våra kunder är brett representerade inom många olika områden är det vi gör faktiskt väldigt specifikt. Vi ser det som vårt jobb att göra det komplexa enkelt, att vidareutveckla de lösningar som våra kunder redan känner till och litar på, och att bara göra allt lite bättre – samtidigt som vi ständigt utmanar befintliga arbetsflöden och tekniker.

Det gemensamma för dessa kärnverksamheter är ett behov av att integrera, jämföra och analysera stora volymer av komplexa data för att generera en översikt som underlättar väl underbyggda beslut, ofta i kritiska situationer.