blå linjer der samles

Teknologi

Teknologi til samarbejde i fremtidens sundhedsvæsen

  • Vores tilgang
  • Åbne økosystemer
  • Banebrydende teknologi

Styrken ved fremskridt

Kvantespring i teknologi har ikke kun flyttet grænserne for lægevidenskab og pleje – de har revolutioneret den måde sundhedspersonale arbejder og samarbejder på.

Hos Systematic tror vi på innovation, der har indvirkning. Ved at designe intelligente løsninger med åben software hjælper vi lederne i sundhedsvæsenet med at træffe de rigtige beslutninger. Forbedre samarbejdet mellem faggrupper og lokationer. Og i sidste ende sikre optimal pleje – under hele patientrejsen. 

Udforsk vores tilgang til innovation, og hvordan vi arbejder med kommende teknologer for at hjælpe med at forme fremtiden inden for det moderne sundhedsvæsen.

Vores tilgang adskiller os fra andre

funnel infographic

Vi er aldrig blot innovative for innovationens skyld. Vi benytter os i stedet af en fokuseret tilgang for at maksimere potentialet af ny teknologi på tværs af vores løsninger. Resultatet er en effektiv struktur, der samler det bedste af bedste praksis for at sikre innovation med reel indvirkning – på tværs af den sammenhængende pleje.

Udvikling af enestående softwareløsninger kræver en enestående forståelse af kommende teknologier og fremtidige tendenser. Kommende teknologier har et fantastisk potentiale, men indeholder også en risiko. Sundhedsvæsenet er et område uden plads til fejl, så vores løsninger bygger bro mellem innovation og dokumenterede metoder samt internationale standarder for at levere sikre løsninger og værdi fra den allerførste dag.

soldiers walking in the forest

Udforsk fremtidens sundhedsvæsen med Systematic

Tal med os om dine visioner for et sammenhængende sundhedsvæsen – og lad os inspirere dig med vores innovative styrke og dybe indsigt i domænet.

Nye højder for det digital sundhedsvæsen

  • Samskabelse i åbne økosystemer
  • Smartere arbejdsgange med AI og machine learning

Muliggørelse af et sammenhængende sundhedsvæsen kræver, at vi fastholder et skarpt fokus på alle aspekter af patientens rejse. For at maksimere vores indsats vurderer vi konstant nye teknologier og prioriterer indsatsen i forhold til kundernes behov.

I øjeblikket koncentrerer vi vores indsats om to primære temaer, der har potentiale til at ændre sundhedsvæsenet til noget bedre. En effekt, vi allerede har set på tværs af bestemte projekter og adskillige produktforbedringer.

Samskabelse i åbne økosystemer

blue lines crossing

Vores vision for et sammenhængende sundhedsvæsen er i høj grad afhængig af åbne økosystemer, der gør det muligt for private virksomheder at være innovative og arbejde videre på det etablerede sundhedsvæsen – til glæde for borgerne. Med åbne systemer baseret på teknologier såsom HL7 FHIR muliggør vi samarbejde og innovativ samskabelse i hele sektoren, hvorved vi øger effektiviteten og reducerer omkostningerne for alle involverede parter. 

Den brede vifte af sundhedsmyndigheder og partnere, der anvender Columna-økosystemet, gør det nemmere at samskabe og introducere nye løsninger sammen med tredjepartsleverandører og udviklere, hvilket i sidste ende øger det kommercielle potentiale ved innovative projekters.

Smartere arbejdsgange med AI og machine learning

blue colours

Teknologiske fremskridt har gjort AI og machine learning altafgørende for det moderne sundhedsvæsen. Med intelligente og fokuserede løsninger hjælper vi med at frigøre tid for personalet med effektive arbejdsgange og giver overblik over data for at støtte smartere beslutningstagning.

Da sundhedssektoren kæmper med mangel på personale, giver løsninger med AI og machine learning fortsat smarte svar på komplekse udfordringer. Udforsk vores cases med AI og machine learning for at se, hvordan vi hjælper med at forbedre og gøre arbejdsgange i sundhedssektoren mere innovative.    

Teknologi til fremtidens sundhedsvæsen

  • Økosystemer
  • Intelligente teknologier
  • AI og datavidenskab
  • Mobile teknologier
  • Cybersikkerhed

Ved at evaluere den potentielle teknologiske indvirkning, holde øje med fremtidige tendenser og lytte nøje til sundhedspersonalets behov leverer vi konkret værdi for kunder inden for hele sundhedsspektret. 

Nedenfor kan du udforske de teknologier og designfilosofier, der danner grundlaget for både vores nyskabelser og forbedringer.

Økosystemer

I en virksomhed inden for sundhedsdomænet gør de mange forskellige typer systemer fra forskellige leverandører løsningen mere komplekst. Modenheden af integrationsstandarder, f.eks. HL7 FHIR, og teknologier såsom mikrotjenester åbner op for nye veje til at skabe og styre arkitekturer i sundhedsvirksomheder.

Hos Systematic omfavner vi denne nye måde at tænke på og stræber efter at bygge et åbent økosystem med et solidt fundament baseret på genanvendelige tjenester, der sikrer dataintegritet og -sammenhæng. Tilgangen med økosystemet giver kunderne friheden til at udvikle deres virksomhed i et kontrolleret miljø. I forbindelse med vores avancerede løsninger inden for sundheds-it hjælper økosystemer med at støtte en sammenhængende sundhedsrejse for patienter, pårørende og personale. Vores mål med et åbent økosystem er at give partnerne mulighed for at bidrage med specialiserede og innovative programmer, der supplerer og tilfører værdi til den samlede it-support til de kliniske processer og arbejdsgange.

Intelligente teknologier

Intelligente teknologier forener verden omkring os. Data fra forskellige typer kropsbåren elektronik eller stationære sensorer, kameraer og andre intelligente teknologier bliver vigtigere og vigtigere for at forhindre sygdomme, registrere tidlige tegn på sygdomme og overvåge patienter på hospitaler eller i deres eget hjem. Selv kropsbåren forbrugerelektronik bliver så nøjagtig, at EKG-overvågning i et smartwatch kan hjælpe med at forhindre alvorlige sygdomme.

Hos Systematic udnytter vores stærke IoT-platform (Internet-of-Things) allerede styrkerne ved teknologier såsom TRLS (Real Time Location Tracking – lokationssporing i realtid) fra ressourcer som enheder, senge og tilmed personer. Vores specialister undersøger fortsat en række muligheder inden for intelligente teknologier, herunder registrering og udnyttelse af data fra intelligente sensorer og kropsbåren elektronik kombineret med integration af mere traditionel medicinsk udstyr. Vores mål er at skabe en avanceret og specialiseret IoT-platform, der benytter styrken ved AI (kunstig intelligens) for at gøre det muligt for klinikerne at træffe beslutninger på et bedre grundlag.

AI og datavidenskab

Med opkomsten af nye teknologier kan vi automatisk registrere en række data fra medicinsk udstyr, journaler, arbejdsgange osv. Automatisk dataregistrering kan forbedre patientplejen og forhindre, diagnosticere eller behandle alvorlige sygdomme, hvis de håndteres korrekt.

Hos Systematic udvikler vi vores løsninger med en filosofi om fokus på data, hvor vi benytter os af internationale standarder med en åben arkitektur. Dette giver os mulighed for at anvende avancerede teknologier såsom videngrafer, teknologi til behandling af naturligt sprog og AI-algoritmer (machine learning), som giver læsevenlige, kontekstbaserede patientoversigter og support til beslutningstagning af høj kvalitet eller prognoser for arbejdsbyrden for at optimere plejen.

Mobile teknologier

Sundhedspersonalet skal kunne bevæge sig frit rundt og tage deres it-løsninger med sig overalt. Modenheden af beregningskraft i mobile enheder har banet vejen for nye måder for brugerne at interagere med deres it på, når de er på farten.

Hos Systematic vil vi gerne give sundhedspersonalet mulighed for at bruge mere tid sammen med patienterne og mindre tid på tidskrævende administration. En af vores kerneprincipper under design af ny software er filosofien om "fokus på mobilitet", så vi kan skabe løsninger, der giver sundhedspersonalet den nødvendige fleksibilitet. Vi vil gerne udnytte beregningskraften i moderne mobile enheder og benytte os af nye teknologier såsom beregning til kanten for at sikre højtydende mobilprogrammer. Ved at bygge videre på viden fra vores Defence-domæne udvider vi løbende vores unikke offlinekapaciteter og gør vores løsninger uafhængige af netværksinfrastrukturer for at støtte vores brugere på den bedst mulige måde – uanset hvor de befinder sig.

Cybersikkerhed

Den tiltagende digitalisering af samfundet betyder, at flere og flere personlige oplysninger og sundhedsoplysninger registreres, gemmes og bruges på tværs af it-systemer. Vores sundhedsoplysninger er nogle af de mest værdifulde og følsomme oplysninger – og de skal beskyttes.

Det er altafgørende for Systematic at sørge for, at vores software er modstandsdygtig og sikker. Vi anvender førende teknologi til analyse af kode for at garantere, at vores software kan modstå cybertrusler. Vi designer al vores software med fokus på sikkerhed ud fra vores kernekoncepter for GDPR, f.eks. indbygget privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard. Sikkerhed er indbygget i koden og vores processer for at sikre, at både sundhedspersonale, patienter, borgere og deres pårørende kan have tillid til vores software.