oktober 12, 2022

Schweiz styrker sit forsvar med dansk software

Schweiz er i gang med en større digitalisering af sit forsvar og har netop købt dansk software, som forbedrer evnen til at indsamle og behandle data og gør det muligt at udveksle efterretninger mellem lande og værn.

Schweiz opruster sit forsvar på den digitale front og har netop indkøbt Systematics SitaWare C4I-løsning*, som rummer kommando-, kontrol- og kommunikationsfunktionaliteter sammen med et nyt databaseret værktøj til beslutningsstøtte.

Systematic er verdens største leverandør af kommandosystemer til forsvarsbrug, og den danske virksomheds forsvarssoftware, SitaWare, anvendes i dag af de fleste NATO- og NATO-partnerlande herunder USA, Tyskland, England, Letland, Danmark, Finland, Australien og New Zealand. Nu har også Schweiz valgt at investere i løsningen.

Ud over at være ny kunde hos Systematic, så er Schweiz samtidig det første land, som tager den nye business intelligence-løsning, SitaWare Insight, i brug.

 

Datadeling er kernen til samarbejde

Ved brug af kunstig intelligens kan SitaWare Insight analysere enorme datamængder og identificere afvigelser og opdagelser, som kræver særlig opmærksomhed og eventuel handling. Det sker eksempelvis gennem automatisk analyse af billeder og data fra satellitter og droner, sensorer og sociale medier.

”Det forbedrer kort og godt forsvarets evne til at indsamle, gemme og behandle efterretninger, men kernen i hele løsningen er integration og interoperabilitet – altså det, at vi kan samle data fra forskellige kilder og systemer, vise dem i et samlet overbliksbillede og ikke mindst være i stand til at dele og samarbejde med andre om disse informationer. De fleste lande – særligt i Europa - anerkender behovet for at kunne arbejde sammen med andre lande i konflikt- og krisesituationer. På den baggrund er der opstået et stort ønske om at være i stand til at operere og udveksle data på tværs af nationale institutioner og andre partnernationer,” forklarer Henrik Sommer, Director Systematic Defence.

Stort internationalt fokus på digitale forsvarsløsninger

Schweiz har i første omgang købt kommunikationsløsningen IRIS og kommando-kontrol systemet SitaWare Headquarters, som anvendes til overblik og kommandostyring, men systemet findes også i versioner, som kan indsættes i køretøjer og tilgås via smartphones af soldater i felten.

”Vi oplever stor interesse fra flere lande, som efterspørger funktionaliteter, der underbygger datahåndtering og forbinder de mange systemer og datakilder, som forsvaret råder over. Med Schweiz som foregangsland er det vores forventning, at flere lande vil få øjnene op for, at SitaWare Insight kan indfri deres ønsker om mere samarbejde og øget brug af business intelligence og kunstig intelligens i deres forsvar,” siger Henrik Sommer.

SitaWare bliver desuden anvendt af flere lande til nødhjælpsaktiviteter og beredskab i forbindelse med naturkatastrofer, evakueringer og pandemibekæmpelse.

”For at kunne træffe de rigtige beslutninger i en konfliktzone har man brug for overblik over alle de informationer, efterretninger og data, der er til rådighed. Ud over forsvarets egne informationer samler SitaWare også data fra myndigheder, beredskab, virksomheder og sociale medier og leverer et præcist og aktuelt situationsoverblik. Det er samtidig nemt at dele oplysninger mellem værn såsom hær, luftvåben og søværn – men også med allierede fra andre lande,” forklarer Henrik Sommer.


(*Command, control, communication, computer & Intelligence)

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.