Cicero - bibliotekprogramvare basert på en åpen arkitektur

Systematic Library & Learning

  • Digitale fundament
  • Case
  • Kunder
  • Cicero
  • Kontakt

Den fremste løsningen for nordiske biblioteker

0 %
av alle skoler og folkebiblioteker i Danmark
+ 0
folke- og skolebiblioteker i Sverige, på Færøyene og på Grønland
+ 0 m
utlån per år
+ 0 m
lånere

Det digitale fundamentet for moderne biblioteker

Biblioteker lar oss forstå fortiden og bidrar til å forme fremtiden. De er en viktig del av utdanningssystemet vårt og spiller en sentral rolle i utviklingen av moderne kunnskapssamfunn. Biblioteket er et kulturelt rom. Et kunnskapssentrum. Ofte det eneste stedet der du kan oppholde deg gratis, så lenge du ønsker, i varme og trygge omgivelser. Det er et sted for foreldre og barnevogner, for strikkeklubber, for å lese dagens aviser, eller bare for å være der. 

Men biblioteket har også fått en foranderlig og ny rolle i samfunnet. De ansatte pålegges nye krav og må bruke stadig mer av ressursene sine på samfunnsansvar og opplevelser for nærmiljøet. Dette legger press på både tid og kompetanse og gir mindre tid til intrikat katalogisering og administrativt arbeid. I tillegg øker det behovet for godt utformede brukergrensesnitt, arbeidsflyter som ikke stopper opp, og problemfri integrasjon med eksterne systemer.

Digitalisering af Danmark: Felles biblioteksystem for danske folke- og skolebiblioteker

Vårt ledende administrasjonssystem for biblioteker, Cicero, brukes i dag av alle danske folke- og skolebiblioteker i 98 kommuner. Hvert år hjelper vi danske biblioteker med å håndtere mer enn 50 millioner lån til mer enn fire millioner lånere.

Cicero oppstod opprinnelig som et nasjonalt dansk tiltak som skulle sørge for at alle landets biblioteker kunne samarbeide om å skape et så sterkt og moderne biblioteksystem som mulig – og fortsette å utvikle det. 

Med Cicero kan danske biblioteker nå utnytte dataene sine maksimalt og sikre effektive arbeidsflyter for å få mest mulig ut av de tilgjengelige ressursene – både ansatte og materialer.

Cicero ble utformet som en plattform av typen “programvare som tjeneste” og oppdateres fortløpende og sømløst, og alle kunder i alle markeder får tilgang til alle oppgraderinger.

Det brukes en felles dataplattform, og dermed kan danske biblioteker tilby felles materialer til brukere i alle kommuner, slik at alle får lik mulighet til å låne fra alle bibliotekene i hele landet. 

Utvalgte kunder

Deichman
Aarhus Kommune Logo
Odense Kommune Logo
Kombit Logo
Hvidovre Kommune

En hel programvarepakke spesifikt utformet for moderne biblioteker

  • Cicero
  • Cicero Surf
  • Cicero Slide
  • Cicero Explore

Effektiv på egen hånd - perfekt sammen

Basisløsningen har en teknologisk overlegen utforming som gjør at den kan dekke nesten alle bibliotekbehov. 

Cicero er utformet for å passe til bestemte behov i alle slags biblioteker, uansett oppsett eller størrelse. Med den komplette produktpakken kan bibliotekene utnytte mulighetene for forretningsanalyse, automatisering og selvbetjeningsløsninger fullt ut – slik at de kan få mest mulig ut av de ressursene de har tilgjengelig, samtidig som brukerne får en best mulig opplevelse.

Cicero

Les mer

'On the go'-løsningen for moderne biblioteker

Cicero støtter alle bibliotekprosesser og arbeidsflyter på en effektiv måte. Systemet sørger for at både de ansatte og ledelsen på biblioteket får brukervennlig administrativ støtte, og det forenkler oppgaver som innkjøp, bestilling og håndtering av materialer og gebyrer. Cicero har en modulbasert utforming som gjør det enkelt å tildele funksjoner til hver enkelt ansatt, slik at alle får en smidig og enkel brukeropplevelse – uansett oppgave.

Cicero Surf

Les mer

Et smart lånergrensesnitt for små biblioteker

Med Cicero Surf får bibliotekene sin egen nettportal der lånerne kan søke i boksamlingene, reservere bøker og kontrollere statusen på lån og reservasjoner. Surf kan tilpasses med farger, logoer og eksterne lenker for å dekke hvert enkelt biblioteks behov.

Cicero Slide

Les mer

Perfekt for små biblioteker

Cicero Slide er en enkel og intuitiv berøringsskjermløsning for utlån, innlevering og kontroll av lånestatus. Fordi det er så enkelt å bruke for lånere i alle aldre, er Cicero Slide perfekt for biblioteker med få eller ingen ansatte, eller rett og slett som en smart selvbetjeningsløsning.  

Cicero Explore

Cicero

Imponerende smart bibliotekstatistikk

Biblioteker oppbevarer enorme mengder verdifulle data som kan forenkle daglige oppgaver, øke effektiviteten og forbedre det generelle tilbudet. Med Cicero Explore kan bibliotekene utnytte dataene sine fullt ut for å lage dataoversikter, innsikt og rapporter som hjelper dem med å arbeide smartere og spare verdifulle ressurser. Ved å få mest mulig ut av bibliotekdataene kan ledere sikre en optimal drift og forbedre tilbudene til innbyggere i alle aldre.

Er du klar til å se alle fordelene?

Få en personlig innføring i Cicero, og finn ut hvordan våre løsninger kan hjelpe ditt bibliotek eller din skole. Ta kontakt i dag for å avtale et uforpliktende møte, enten fysisk eller digitalt.

Helle Lauridsen, Senior Product Manager
[email protected]

Kvinde foran planter

Skal jeg kontakte deg?

Fyll ut dette skemaet så kontakter jeg deg.