kvindelig ansat sidder foran sin computer

Columna CIS

Den elektroniske patientjournal, der effektiviserer kliniske arbejdsgange med optimal beslutningsstøtte

  • Fordele
  • Features
  • Kunder
  • Teknologi
  • Nyheder
+ 0
års erfaring med implementering af den elektroniske patientjournal
+ 0
sundhedsfaglige brugere
+ 0 M
borgere

Komplet dokumentation af patientens forløb

 

Sammenstilling af klinisk data

En integreret og digital arbejdsplads med alle informationer samlet i et brugervenligt system.
 

Øget patientsikkerhed

Alle informationer om patienten samlet et sted betyder bedre overblik og reduceret risiko for fejl.
 

Tilpasset din arbejdskontekst

Udviklet til hurtig og korrekt dokumentation med klinikernes skiftende arbejdskontekst for øje.

En løsning, et væld af funktionalitet

Columna CIS kommer med en lang række funktioner, der tilsammen udgør en komplet integreret it-arbejdsplads for klinikeren. Med single sign-on får klinikerne adgang til alle relevante oplysninger om patienten – inklusive oplysninger fra tredjepartssystemer.

Sygeplejerske arbejder med Columna CIS EHR løsningen på skadestuen

Columna CIS Elektronisk patientjournal

Columna CIS giver let overblik over patientens behandlingsforløb og støtte til dokumentation af kliniske opgaver. Løsningen rummer både medicin, kliniske målinger, notater og behandlinger, samt overblik over patientens sygdomshistorik, diagnoser og kontakter i sundhedsvæsnet. Løsningen sikrer sammenhæng mellem den kliniske dokumentation og patientadministrative behov.

telefon med det nye Columna CIS værktøj installeret

Columna CIS Medicin

Med Columna CIS får klinikere et værktøj til let ordination af både enkel og kompleks medicinsk behandling, som automatisk kontrollerer ordinationen i forhold til patientens aktuelle behandling. På den måde letter løsningen dokumentationsarbejdet omkring medicinering og skaber høj patientsikkerhed.

ansat på hospitalet med mundbind og hårnet

Columna CIS Booking

Med Columna Booking får det kliniske personale et stærkt redskab til at understøtte både planlægning og afvikling af bookinger både på egen afdeling og på tværs af hospitalet Systemet visualiserer dagens program og afviklingen af patientaftaler, hvilket gør personalet i stand til gennem hele dagen at bevare overblik over patientflow.

Paramediciner foran militær ambulance

SitaWare Battlefield Health

Den militære sundhedsløsning, der understøtter sundhedsbehovene hos militært ansatte og deres pårørende.

radiolist benytter Columna CIS rekvisition på sin computer

Columna CIS Rekvisition & Svar

Columna CIS er klinikernes digitale værktøj til håndtering af alle arbejdsgange omkring rekvisitioner og svar på undersøgelser og prøver. Løsningen gør det let for personalet at udfylde rekvisitionen til parakliniske systemer korrekt. Dermed bliver det nemt at foretage bestilling, følge flowet for rekvisitionen og modtage svar på for eksempel blodprøver, røntgenundersøgelser og dyrkning for bakterier.

læger arbejder med Columna CIS på sin computer

Columna CIS Patientadministration

Columna CIS gør det enkelt at foretage administrative registreringer af patienten. Løsningen håndterer alle arbejdsopgaver, som vedrører patientforløb, afregning og indberetning og sikrer et godt og hurtigt patientforløb gennem effektiv informationsdeling og planlægning mellem de involverede parter i behandling af patienten.

Udvalgte kunder

Regionnordjylland Sort 1000X1000Regionmidtjylland Farve 1000X1000Regionsyddanmark Farve 1000X1000 01

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.