kvindelig ansat på hospital

Columna Flow

Strømlinede arbejdsgange på hospitalet sikrer optimal og effektiv patientbehandling

 • Fordele
 • Løsninger
 • Downloads
 • Cases
 • Downloads
 • Kunder
 • Teknologi
 • Nyheder
 • Øvrige produkter
+ 0
brugere
+ 0
hospitaler
+ 0
års erfaring med implementering af sundhedsløsninger
+ 0 M
udførte opgaver

Komplet flowstøtte fra ankomst til udskrivelse

 

Datadrevet beslutningsstøtte

Afvikling og overblik over kliniske og servicemæssige opgaver giver et stærkt grundlag for beslutninger.
 

Effektive arbejdsgange

Med viden om kapacitet, load og tilgængelige ressourcer arbejder personalet endnu mere effektivt.
 

Øget patientsikkerhed

Patientens forløb afvikles så sikkert som muligt med de rette personer og det rigtige udstyr på rette tid og sted.

En verden af funktionalitet

 • Task Management
 • Clinical Tasking
 • Command Centre
 • Search & Find
 • Wayfinding

Columna Flow er det samlede navn for Systematics løsninger, der understøtter og optimerer hospitalspersonalets arbejdsgange på tværs af fagligheder og afdelinger.

Suiten er udviklet med et særligt blik for personalets varierende arbejdsgange og kan tilgås fra forskellige platforme afhængig af behov og situation. Det brugervenlige interface gør det både nemt og hurtigt for klinikere, portører og servicepersonale at orientere sig om, acceptere og afslutte planlagte opgaver. Informationen deles i realtid på tværs af platforme, så koordinatorer og ledelse kan følge udviklingen løbende og gribe ind, før en potentiel udfordring bliver et reelt problem.

Task Management

mand kigger på sin mobiltelefon Udforsk Columna Flow Task Management

Columna Flow Task Management

Columna Flow Task Management er Systematics opgaveløsning, der optimerer planlægning, afvikling og opfølgning på opgaver for klinikere og servicepersonale og sikrer videndeling på tværs af faggrupper og afdelinger.

Clinical Tasking

kvinde ser på sin mobiltelefon Udforsk Columna Flow Clinical Tasking

Columna Flow Clinical Tasking

Columna Flow Clinical Tasking er en digital løsning til opgavehåndtering, der sikrer et trygt patientflow, smart kommunikation og bedre koordinering på tværs af klinikere og hospitalsafdelinger. 

Command Centre

to læger kigger på mange computerskærme Udforsk Columna Flow Command Centre

Columna Flow Command Centre

Columna Flow Command Centre er Systematics overbliksløsning, der yder effektiv beslutningsstøtte baseret på det nuværende og nærfremtidige patientflow.

Search & Find

illustration af data der er bundet sammen Udforsk Columna Flow Search & Find

Columna Flow Search & Find

Columna Flow Search & Find er Systematics lokaliseringsværktøj, der sikrer hurtig lokalisering og optimal udnyttelse af medicinsk udstyr.

Wayfinding

person peger på en stor skærm Udforsk Columna Flow Wayfinding

Columna Flow Wayfinding

Columna Flow Wayfinding er Systematics digitale on-demand vejvisningsløsning, der skaber en bedre hospitalsoplevelser for patienter og besøgende.

Danmarks nye applikation til smittesporing

Systematic har bygget Danmarks applikation til smittesporing. Columna Flow Pandemic Control sikrer en effektiv smittesporing blandt COVID-19-smittede og deres nære kontakter. Se videoen og download flyeren for at lære mere.

Kvinde snakker om it-løsning far Systematic

Udvalgte kunder

Regionnordjylland Sort 1000X1000Regionmidtjylland Farve 1000X1000Regionsyddanmark Farve 1000X1000 01OriginaaliKarolinskauniversitetshospital Farve 1000X1000NHS SC Farve 1000X1000Helsevest Farve 1000X1000Sunshine Coast Farve 1000X1000Københavnskommune Farve 1000X1000UMC Utrecht 1000X1000 01