Ældre kvinde sidder i en stol. En person overfor tager noter på en iPad

Columna Cura

Borgerjournalen, der sikrer effektiv dokumentation og optimal opgavestyring til sundheds- og omsorgsområdet

 • Fordele
 • Moduler
 • Kunder
 • Teknologi
 • Nyheder
 • Øvrige produkter
+ 0 ½M
borgere
+ 0
års erfaring med implementering af sundhedsløsninger
0
kommuner med Cura Care
0
kommuner med Cura Social

Journalsystemet, der sikrer høj kvalitet i samarbejdet omkring borgeren

 

Effektive arbejdsgange

Overblik, struktureret planlægning og hurtig dokumentation er centrale for mere effektive arbejdsgange.
 

Datadrevet ledelse

Bedre og valide dataoverblik giver indsigt og skaber grundlag for optimering af arbejdsgange.
 

Borgeren i centrum

Bedre planlægning og dokumentation sikrer et velinformeret personale med tid til nærvær og behandling.

Columna Cura-moduler

 • Omsorgsområdet
 • Socialområdet
 • Bolig- og Pladsstyring
 • Hjælpemidler
 • Tidlig Opsporing
 • Borgerportal
 • Business Intelligence
 • Samarbejde og koordinering
 • Børn og Unge

Columna Cura er det samlede navn for Systematics løsning, der understøtter og optimerer dokumentations- og koordineringsopgaver i kommunen.

Suiten består af to overordnede moduler, Columna Cura Omsorg og Columna Cura Social, samt en række udvidelser. Modulerne fungerer stand-alone, men den optimale effekt opnås, når modulerne kobles, så personalet kan dele relevante data og informationer samt skabe et sikkert og effektivt samarbejde om borgeren.

Suiten er udviklet med et særligt blik for personalets varierende arbejdsgange og kan tilgås fra forskellige platforme afhængig af behov og situation. Med sin simple brugergrænseflade sikrer løsningen korrekt og effektivt sagsbehandling og understøtter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren. Columna Cura benyttes derfor både til hjemme- og sygepleje, rehabilitering, genoptræning samt sundhedsfremme og forebyggelse.

Omsorgsområdet

to ældre mennesker og en yngre person sidder i en sofa

Columna Cura Omsorg

Overblik over opgaver og borgere

Cura Omsorg giver personalet overblik over relevante informationer, dagens opgaver og borgere, uanset om personalet arbejder på kontoret eller fra en mobil enhed i borgerens hjem. Den simple brugergrænseflade gør det nemt for personalet at dokumentere relevante oplysninger i borgerjournalen. Det frigiver tid til både dialog og støtte til borgeren.

Socialområdet

kvinde sidder foran to coputerskærme med headsæt på

Columna Cura Social

Digitalt samarbejde på tværs

Cura Social samler relevant information om borgeren på én digital platform, der letter samarbejdet mellem myndighed, udfører og kommunens økonomisystem. Cura Social skaber overblik og indsigt både lokalt på de enkelte sager og centralt i forhold til økonomi og aktiviteter overordnet for kommunen.

Bolig- og Pladsstyring

en masse postkasser

Columna Cura Bolig- og Pladsstyring

Overblik over borgere og boliger

Cura Bolig- & Pladsstyring skaber overblik over ventende borgere, ledige og tilbudte boliger samt igangværende ophold og forenkler dermed opgaverne omkring visitering og tildeling af bolig og plads. Forskellige parametre, såsom placering og faciliteter, gør det nemt at finde netop den bolig eller plads, der matcher borgerens ønsker og behov bedst.

Hjælpemidler

hjul på en rullestol

Columna Cura Hjælpemidler

Digitalt samarbejde på tværs

Cura Hjælpemidler understøtter en smidig proces omkring udarbejdelse af rekvisitioner og planlægning af levering og giver overblik over tilgængelige og udlånte hjælpemidler. Cura Hjælpemidler effektiviserer lagerstyring og danner automatisk nye opgaver ved angivet minimumsbeholdning og påkrævede serviceeftersyn.

Tidlig Opsporing

to personer der sidder ned og holder i hånd

Columna Cura Tidlig Opsporing

Simpel registrering

Med Cura Tidlig Opsporing kan personalet nemt reflektere over og registrere de små tegn på begyndende sygdom og faldende funktionsniveau, de fornemmer i den daglige omgang med borgeren. Cura Tidlig Opsporing sikrer, at relevante faggrupper notificeres hurtigt, så indlæggelser kan forebygges, og borgeren får en rettidig behandling.

Borgerportal

en person står med en mobiltelefon

Columna Cura Dialog

Nem kommunikation mellem borger og kommune

Cura Dialog er borgerens adgang til kommunen. Fra den intuitive app kan borgeren få et overblik over sine aftaler i genoptræningen eller sygeplejeklinikken og kommunikere direkte med sin behandler eller kontaktperson. Med Cura Dialog tager borgeren dermed mere aktiv del i sin egen behandling og får en bedre oplevelse med kommunens tilbud.

Business Intelligence

blå farver og symboler

Columna Cura BI

Business Intelligence på tværs

Cura BI giver indsigt i realtidsdata vedrørende borgerens sager, ventetid og ydelser, så ledelsen kan følge og afregne på visiteret, disponeret og leveret tid. Modulet giver adgang til data på flere niveauer, så både daglige brugere, teamledere, enhedsledere samt central og decentral ledelse får et værdifuldt redskab i deres arbejde.

Samarbejde og koordinering

Social- og sundhedsassistent med mobiltelefon og cykel Læs mere om Mit Team

Columna Cura Mit Team

Selvstændig koordinering og samarbejde

Cura Mit Team er løsningen, der samler små, faste teams på tværs af fagligheder i organisationen til at løse kerneopgaverne hos borgerne. Mit Team gør det nemt at koordinere og korrigere dagsplanen i fællesskab. For den enkelte medarbejder bliver samarbejdet mere fleksibelt og samtidig udnyttes teamets ressourcer mere optimalt gennem det tværfaglige arbejde. Det bidrager til øget trivsel hos medarbejderne og skaber tryghed hos borgerne.

Børn og Unge

Teenager snakker med socialrådgiver Læs mere om Børn og Unge

Columna Cura Børn og Unge

Sammenhæng i overgangen fra barn til voksen

Cura Børn og Unge er et digitalt værktøj, der hjælper jer, som arbejder med udsatte børn og unge, med at arbejde bedre sammen. Med denne løsning kan sagsbehandlere, pædagoger, psykologer, læger, fysioterapeuter og andre arbejde i samme system. På den måde får du som fagperson på børn og unge-området de optimale forudsætninger for at sikre bedre sammenhæng i borgerens overgang fra barn til voksen.

Udvalgte kunder

Københavnskommune Farve 1000X1000
Frederiksbergkommune Farve 1000X1000
Esbjergkommune Farve 1000X1000 01
Aalborgkommune Farve 1000X1000
Aarhuskommune Grå 1000X1000
Hjørringkommune Sort 1000X1000
Herningkommune Farve 1000X1000
Hvidovrekommune Farve 1000X1000
Faxekommune Sort 1000X1000 (1)
Skileverandør Farve 1000X1000

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.