Social og sundhedsassistent bruger Mit Team udviklet af Systematic

Columna Cura Mit Team

  • Mit Team - teamets ekstra hånd
  • Seneste nyheder fra Cura

Løsningen der sikrer, at små, faste teams selv styrer arbejdsdagen og får hjælp til alt det uforudsete

Columna Cura Mit Team er løsningen, der samler små, faste teams på tværs af fagligheder i organisationen til at løse kerneopgaverne hos borgerne.

Mit Team gør det nemt at koordinere og korrigere dagsplanen i fællesskab. For den enkelte medarbejder bliver samarbejdet mere fleksibelt og samtidig udnyttes teamets ressourcer mere optimalt gennem det tværfaglige arbejde. Mit Team bidrager til øget trivsel hos medarbejderne og skaber kontinuitet hos borgeren, som får en stærkere relation til de få medarbejdere frem for de mange.

Mit Team støtter op om små, faste teams og deres måde at arbejde på.  

Medarbejderne får mulighed for at: 

  • hjælpe en kollega med dagens opgaver 
  • bede andre kolleger i teamet om hjælp, når tidsplanen er udfordret 
  • sikre, at der tages hensyn til kontinuitet, kompetencer og afstand  

Mit Team - teamets ekstra hånd

Mit Team bruger de samlede ressourcer fra medarbejderne optimalt ved at tage hensyn til kontinuitet, kompetencer og tiden hos borgeren fremfor tiden brugt i transport.

 

Beslutningerne tages i teamet

Medarbejderen kan tydeligt se, hvis en kollega har brug for hjælp eller selv har ressourcer til at hjælpe.

 

Kendt ansigt giver øget tryghed

Løsningen viser, om medarbejderen kender borgeren. Et velkendt ansigt  giver kontinuitet og øget tryghed.

 

Bedre mulighed for koordinering

Medarbejderen hjælpes til at træffe gode valg ved at vise nødvendige kompetencer for opgaven.

Selvstænding koordinering og hjælp til at løse opgaven

I kommunerne skal medarbejderen normalt melde tilbage til koordinatoren, hvis der skal flyttes rundt på dagens besøg. Med Mit Team er det ikke længere nødvendigt. Medarbejderen kan selv tage dagens opgaver uden at indblande en koordinator og endda med mulighed for at tilbyde hjælp til kollegaen, hvis behovet opstår.

Det øger samarbejdet i teamet og styrker målet om at hjælpe borgerne, så relationen mellem dem og medarbejderne kommer i centrum.

Med Mit Team bliver det også nemmere for medarbejderne i det mindre, faste team selv at vurdere, hvad der skal til for at komme i mål med dagens opgaver, også når der opstår noget uforudset.  

Tilfredshed hos medarbejderne smitter af på borgernes trivsel

Borgerne føler sig trygge, når de mødes af velkendte medarbejdere. Der er mindre behov for at forklare sin situation og sætte nye personer ind i, hvad de har brug for hjælp til. Trivslen ved medarbejderne øges, når de er en del af et team, hvor man har overskud til at hjælpe hinanden. Ved at hæve medarbejdertilfredsheden hæves borgertrivslen således også.  

Medarbejderne i teamet er de bedste til at vurdere, hvordan en opgave løses ude hos borgeren. Når medarbejderne kan se detaljerne om den opgave, de skal løse, kan de også hurtigt tage stilling til opgaven ud fra de følgende parametre: 

  • Effektivitet (mest mulig tid ved borgerne fremfor på vejene eller ved skrivebordene)  
  • Borgersikkerhed (er jeg den rette til at udføre denne opgave?)  
  • Kontinuitet (har jeg været ved borgeren inden for de seneste 14 dage?)  
Syddjurs_Logo
Skanderborg_logo

Mit Team: Når jeg bliver til vi

Mit Team er værktøjet, der tager over, når uforudsigeligheden rammer dagens plan. Løsningen hjælper, når dagsplanen ikke holder, og teamet skal løse en ekstra opgave og samtidig tage hensyn til kontinuitet, kompetencer og afstand. Det gør det nemmere for medarbejderne at arbejde i et selvledende team og komme i mål sammen. Jeg bliver til vi med Mit Team, hvor alle arbejder sammen for at løse opgaven.

Medlemmerne i teamet kan række ud til hinanden for at få hjælp, hvis det kniber med at nå dagens mange opgaver eller tilbyde en kollega en hånd. Det giver den enkelte medarbejder ro til at fokusere på borgerens aktuelle behov. Dermed øges både medarbejdertilfredsheden og borgertrivslen. 

Mit Team er det ekstra lag, der sikrer koordination i dagligdagen

Columna Cura er fortsat medarbejdernes primære dokumentationsværktøj, og CuraPlan er det disponeringsværktøj, der hjælper med den fremadrettede planlægning og udarbejdelsen af gode grundplaner til de udekørende medarbejdere.  

Mit Team supplerer Cura og CuraPlan ved at øge medarbejdernes mulighed for selv at håndtere den daglige ad hoc-koordinering, når planen ændrer sig – f.eks. når nogle borgere har brug for mere eller mindre hjælp end den visiterede tid. 

Med teamets fællesliste kan teamet selv træffe de bedste beslutninger om, hvem der skal tage et besøg, fremfor at det planlægges centralt fra CuraPlan.   

Alle data fra Mit Team sendes videre til Cura og CuraPlan, så der er fuld gennemsigtighed for alle, der besøger borgerens journal i forhold til, hvad der er sket. 

Rikke Terp, implementeringskonsulent i Systematic

Vil I vide mere om Mit Team og se resultater fra andre kommuner, der er i gang?

Ræk ud til Rikke Terp, Implementeringskonsulent i Systematic og projektleder på Mit Team. Rikke har en baggrund som sygeplejerske og har været ansat som hjemmesygeplejerske i Aarhus Kommune. Hun er klar til at tage en snak med jer om Mit Team. 

Hør mere om Mit Team:
Mail: [email protected]

Seneste nyheder fra Cura