Patientsikkerhed i første række

   

  Et samarbejde mellem Systematic og Karolinska Universitetssygehus har ført til udviklingen af Columna VitalShare. Løsningen, der samler, opbevarer og viser kliniske målinger af vitale værdier fra medicinsk udstyr, skaber værdi af data og øger patientsikkerheden.

   

  Udfordring

  • Få målte sundhedsdata journalføres og gemmes
  • Stor mængde viden og målt data forsvinder
  • Tidskrævende og manuel proces, der kan medføre menneskelige fejl
   

  Løsning

  • Automatisk opsamling, lagring og distribuering af måledata fra medicinsk udstyr
  • Trådløs opkobling til systemet med datadeling til f.eks. EPJ
  • Illustrativ visning af sundhedsdata
   

  Fordele

  • Reduktion af menneskelige fejl og fejldokumentation
  • Reduktion af ventetid fra måling af data til at data er i journalen
  • Anvendelse af arkiverede data til forskning

  Data skaber værdi

  Karolinska Universitetssygehus er et af de førende hospitaler i både Norden og Europa. Deres store fokus på forskning og innovation indenfor sundhedsteknologi er blandt andet én af grundene til deres position. I samarbejde med Karolinska Universitetssygehus i Stockholm har Systematic udviklet Columna VitalShare, som samler, opbevarer og viser kliniske målinger af vitale værdier som puls, blodtryk, saturation og kropstemperatur hos patienter.

  ”Vi har den tekniske viden og kompetencerne til at udvikle løsningen, mens de fra sygehusets side har den praktiske erfaring til at vide, hvad en optimal løsning skal kunne, dels for at lette deres hverdag, og dels for at sikre patienterne den bedste behandling”, siger Henrik Rosenberg Rasmussen, Account Director hos Systematic. Samarbejdet mellem Karolinska Universitetssygehuse og Systematic har dermed været fokuseret på at udnytte partners stærkeste sider og indsigter i udviklingen af Columna VitalShare.

  Optimering af patientsikkerhed

  Løsningens vigtigste funktioner er at opsamle, opbevare og vise data fra medicinsk udstyr. Med hovedfokus på værdien af data, kan løsningen optimere patientsikkerheden ved indsamling af patienters målte værdier. Dette sker blandt andet ved at en ny afdeling kan fremsøge data fra den afdeling som patienten kom fra og dermed undgå tastefejl eller ventetid.

  Gennem Columna VitalShare systemet er det nu muligt for klinikeren let og visuelt at danne sig et overblik over patientens kliniske værdier, som automatisk opsamles i løbet af et ophold på hospitalet. Det er en ny og forbedret løsning for klinikerne, der nu ikke kun får øjebliksbilleder ved separate manuelle målinger men et overblik over et længere forløb.  

  Columna løsningen bidrager dermed til færre tastefejl, lettere arbejdsgange samt et mere sikkert grundlag for bedre forskning. I dag anvendes Columna VitalShare systemet på Karolinska Universitetssygehus og løsningen understøtter klinikeren med et bedre overblik, danner grundlag for kliniske beslutninger og hjælper i høj grad med at højne patientsikkerheden.

  Columna VitalShare features

   

  DeviceConX

  • Måler og aflæser alt medicinsk udstyrs værdier
  • Kan kobles til alle eksisterende og fremtidige it-systemer
  • Automatisk overførsel af data til den elektroniske patientjournal
   

  Vendor Neutral Archive (VNA)

  • Automatisk datalagring i en intern database
  • Nem og sikker adgang til stor mængde data
  • Mulighed for visuel oversigt over data til klinikere, der tillader integration til brugergrænseflade - også fra tredjepart
   

  Viewer

  • Skræddersyet interface, der effektivt skaber det ønskede og situationsbestemte overblik
  • Mulighed for at integrere fremtidigt udstyr
  • Mulighed for validering af data

  Et berigende samarbejde

  Løsningen, udarbejdet af Systematic og Karolinska Universitetssygehus, har stor værdi for klinikerne, der mødes af et let og visuelt overblik over patientens vitale værdier. Samarbejdet opstod på baggrund af et it-udbud, hvori der lå en aftale om et partnerskab, med det formål at have et aktivt samarbejde med leverandøren om at udvikle nyskabende it-løsninger i fællesskab. Systematic og Karolinska Universitetssygehus var et perfekt match, da hospitalets fokus på forskning og innovation inden for sundhedsteknologi, sammen med Systematics kompetencer inden for teknologier, domænekendskab og løsningsforslag sammen skaber en fælles forståelse af brugssituationen og den kliniske kontekst samt de mange teknologiske muligheder. Dataindsamlingen fra medicinsk udstyr sker i systemet DeviceConX, som Systematics partner NantHealth står for at levere.

  ”Udover vores innovationserfaring bringer vi både teknisk og klinisk viden med til vores samarbejdspartnere. Gennem vores samarbejde med udenlandske sygehuse får vi et internationalt perspektiv på sundheds-it, som vi også bringer med hjem til vores danske kunder. Vores partnere og kunder kan derfor få kvalificeret international sparring, blive udfordret på deres vaner og blive inspireret til at prøve nye, innovative tilgange til at håndtere deres udfordringer på,” slutter Henrik Rosenberg Rasmussen.

  Columna VitalShare systemet blev implementeret på Karolinska Universitetssygehus i  foråret 2018. Dele af systemet, består af standardløsninger, mens andre funktioner er helt nye og unikke udviklet i samarbejde med Karolinska. Disse funktioner er udviklet for at målrette Columna VitalShare, til at løse netop Karolinskas udfordringer.