Sunshine Coast University Hospital
  • Explore

december 19, 2017

Nyt, high-tech hospital i Australien tager Systematics opgavesystem i brug

På det nyligt åbnede australske Sunshine Coast University Hospital er dansk sundheds-it en fast del af sygeplejerskers og portørers daglige arbejde.

 

Når sygeplejersker på det nye, high-tech Sunshine Coeast University Hospital i Australien via et enkelt tryk på en digital knap tilkalder en portør, er det danske Systematic, der har leveret it-løsningen.

Opgavesystemet Columna Service Logistics er nemlig indarbejdet i det helt nye hospital, som dermed har fået en løsning, der sikrer høj effektivitet, patientsikkerhed og service.

Kort fortalt gør Columna Service Logistics det lettere at koordinere og planlægge driftsopgaver og kommer både sygeplejersker, portører, rengøringspersonale – og patienterne - til gavn.

”På Sunshine Coast University Hospital har de lagt meget vægt på et system, der lever op til den høje standard, der præger hele hospitalet, hvor den nyeste teknologi skal sikre en optimal behandling og flow omkring patienterne. Det var vigtigt for dem, at løsningen kunne integreres digitalt, ligesom løsningen skulle sikre højt serviceniveau og effektivitet. Begge dele lever Columna Service Logistics til fulde op til,” siger Henrik Jespersen, Senior Vice President i Healthcare, Systematic.

For eksempel rummer løsningen en integration til flere forskellige faste knapper på alle hospitalsstuerne.

Eksempelvis kan sygeplejersken med et enkelt tryk på en knap oplyse, at stuens seng skal rengøres, eller patienten skal flyttes. Opgaven oprettes herefter automatisk i systemet, hvor servicepersonalet med det samme kan tilgå den.

”Det er en stor glæde at være trådt ind på det australske marked. Vi ser store muligheder i regionen, hvor der er en stigende interesse for vores løsninger inden for blandt andet sundheds-it til hospitaler,” siger Henrik Jespersen.

Systematic har allerede løsningen i drift i både Region Nordjylland, Region Midt og Region Hovedstaden, samt i pilotdrift på Odense Universitetshospital i Region Syddanmark. Alene på Aalborg Universitetshospital er antallet af kommunikative fejl faldet med 66%, mens antallet af skridt, portørerne går, er reduceret med omkring 40%, hvilket betyder en markant effektivisering af arbejdsgangene.

”Kommunikationsgangene effektiviseres, og medarbejderne kan dermed bruge mere tid på patienterne,” forklarer Henrik Jespersen.

Sunshine Coast University Hospital åbnede i slutningen af marts og behandler særligt patienter med komplekse eller livstruende sygdomme. For nuværende har hospitalet 450 senge, med mulighed for at vokse til ca. 730. Hospitalet regner med at skulle tage imod omkring 10.000 patienter årligt.