orange farve

  marts 26, 2021

  Systematic samarbejder med Syddjurs Kommune om projekt ”Mere værdig hjemmepleje”

   

  Borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen i Syddjurs Kommune, kan se frem mod en hverdag med øget medarbejderkontinuitet og mere selvbestemmelse.

  Det er formålet med et nyt gennemgribende projekt i Syddjurs Kommune, der skal optimere måden at drive hjemmepleje på. I fremtiden vil borgerne blive mødt af de samme få medarbejdere, der kender dem og deres behov, ønsker og ressourcer. Den nye tilgang til hjemmepleje er inspireret af den hollandske hjemmeplejeorganisation, Buurtzorg, der i disse år vinder indpas i Holland med øget borger- og medarbejdertilfredshed som resultat.

  Personalet skal organiseres i mindre selvledende teams, der er tættere på borgeren. En arbejdsform som understøttes af en ny it-løsning, der udvikles i samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Systematic.

  Løsningen er et intuitivt koordineringsværktøj, målrettet de mobile medarbejdere, der i højere grad end tidligere skal kunne koordinere og reorganisere fordeling af opgaver i løbet af dagen. På den måde bliver det nemmere for medarbejderne at imødekomme borgerenes aktuelle behov og fastholde kvalitet og kontinuitet, på trods af de ændringer, der uundgåeligt opstår i hjemmeplejen.

  Foruden en langt bedre borgeroplevelse er forventningen også, at organiseringen i selvledende teams med større selvbestemmelse og en målrettet it-understøttelsevil få en positiv indflydelse på trivslen blandt medarbejderne i hjemmeplejen.

  Læs mere om projektet her.