Odense Universitetshospital luftfoto
  • Vores løsninger
  • Seneste nyheder

august 29, 2022

Fælles patientjournalsystem giver konkrete fordele for regionerne

Tre ud af fem danske regioner håndterer nu deres patientdata i det samme journalsystem, de selv har været med til at udvikle. Det giver både økonomiske og praktiske fordele for sundhedspersonale, patienter og regioner.

Da de sidste hospitaler i Region Syddanmark den 29. maj 2022 tog det nye elektroniske patientjournalsystem (EPJ) i brug, blev Systematics løsning, Columna CIS, det mest udbredte EPJ-system i Danmark. På hospitalerne i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark er Columna CIS i dag det primære it-værktøj for cirka 60.000 læger, sygeplejersker og sekretærer. Personalet bruger det til at håndtere patientdata, journaler, medicin, prøvesvar, notater m.m. for mere end halvdelen af Danmarks befolkning.

Regionerne har ganske vist døbt den elektroniske patientjournal noget forskelligt, men bag navne som EPJ SYD, MidtEPJ og NordEPJ ligger det samme elektroniske patientjournalsystem, nemlig Systematics Columna CIS. Løsningen blev oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem sundhedsfagligt personale fra Region Midtjylland og Systematic. Konstitueret koncerndirektør hos Region Midtjylland, Jørgen Schøler Kristensen var med fra udviklingens spæde start i 1999. Han ser flere åbenlyse fordele ved, at tre danske regioner anvender den samme løsning til at håndtere patientdata.

”Når det eksempelvis drejer sig om udvikling af ny funktionalitet i systemet, så er vi tre regioner, som er fælles om udviklingsarbejdet og finansieringen. Det betyder, at vi får mere it for vores penge. Samtidig er det en stor styrke, at personale, som skifter job mellem regionerne, allerede kender systemet og derfor hurtigt kan komme i gang med arbejdet”, forklarer han.


Lars Hagerup, der er IT-chef hos Odense Universitetshospital, er enig i denne betragtning: ”Det er en fordel, at løsningerne ser mere ensartede ud, og at de tre regioner i fællesskab kan dele ressourcer i kravspecificering, design, undervisning m.v. Det er i sidste ende en stor fordel, hvis vi kan bruge vores ressourcer mere effektivt og fælles i udviklingen af løsninger,” siger han.

Øget samarbejde med kommuner

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Regionernes brug af Columna CIS åbner desuden en dør til øget samarbejde med kommunerne. I dag anvender 34 danske kommuner Systematics borgerjournalløsning Columna Cura i hjemmeplejen og social- og omsorgssektoren.

Det bliver enkelt at tilgå og udveksle data mellem hospitaler og kommunernes pleje- og genoptræningstilbud, fordi de to systemer har en fælles grundstruktur. Det er et vigtigt skridt på vejen til et mere sammenhængende sundhedssystem, hvor patienterne er i fokus - fra de bliver indlagt, til de udskrives til pleje og genoptræning i eget hjem eller i kommunale tilbud. Samtidig kan hele forebyggelsesindsatsen tilpasses den enkelte borger. Dette er i tråd med Lægeforeningens nye udspil ”Digitalisering – brug lægernes arbejdskraft bedre”, som anbefaler flere smarte digitale løsninger, der kan give mere tid og fleksibilitet i sundhedssektoren.

Ved let at kunne dele informationer på tværs af sektorer har det sundhedsfaglige personale et stærkere grundlag for at træffe bedre og hurtigere beslutninger, mener også Senior Vice President hos Systematic, Henrik Jespersen.

”Danmark – og i særdeleshed det danske sundhedsvæsen – er nået langt med digitaliseringen. Dog oplever danske patienter fortsat, at de skal oplyse de samme data flere gange i løbet af deres behandlingsforløb, eksempelvis når behandlingen overgår fra hospital til kommune. Ved at samle datastrømmene kan vi give personalet et hurtigere overblik og et bedre grundlag for dialogen med patienten. Hurtig indsigt i patientens diagnose og historie hjælper bl.a. med at sikre højere kvalitet og fleksibilitet i behandlingen,” forklarer han.

Øget mobilitet og behandling i eget hjem

IT-direktør i Region Nordjylland, Klaus Larsen, lægger vægt på, at det nye system i høj grad kommer borgerne til gavn. Han ser frem til, at de vestdanske regioner får bedre muligheder for at tilbyde borgerne behandling i eget hjem:

”Med en EPJ, der lever op til nutidens krav til en moderne platform for sundheds-it, kan vi skabe flere digitale sundhedstilbud i form af mobil- og telemedicinske løsninger, der kan tilpasses borgernes individuelle behov. Flere regioner arbejder allerede målrettet med at tilbyde forskellige former for behandling i eget hjem, som griber mindst muligt ind i borgerens hverdagsliv,” siger han.

Allerede nu er der blevet skruet op for mobiliteten, så sundhedspersonale kan tilgå informationer med deres mobile enheder og ændre data i realtid. ”For eksempel kan læger fra deres bærbare enheder øjeblikkeligt ordinere medicin eller få seneste opdateringer på prøvesvar. Det frigiver tid, som de ellers ville have brugt på at sidde på et kontor og tilgå dataene” forklarer Henrik Jespersen.

Danske løsninger til verdensmarkedet

Når Jørgen Schøler Kristensen tager de internationale briller på, forventer han, at der i EU-regi vil ske en digital transformation, som stiller større krav til de elektroniske sundhedssystemer, så alle EU-borgere får lettere adgang til egne data. Han ser masser af perspektiver i den udvikling.

Dele af Systematics Columna CIS kører allerede i en snes andre lande, og Henrik Jespersen bekræfter, at interessen vokser: ”Vi oplever betydelig international interesse for den fælles EPJ-løsning, såvel som for de enkelte moduler, der indgår i Columna. Vi har solgt Columna løsninger til Skandinavien, Skotland og Australien, og senest har Helse Sør-Øst Regionen i Norge købt Systematics IoT-platform til sine i alt 20 hospitaler. Samtidig ønsker flere hospitaler fra både ind- og udland at deltage og bidrage i vores innovationsaktiviteter,” fortæller han.

Innovation og samarbejde er netop det, som ligger til grund for regionernes nye patientjournalsystem. Det er frugten af et langt og godt samarbejde mellem Systematic og sundhedsfagligt personale fra regionerne, og Henrik Jespersen glæder sig over, hvordan regionerne og deres borgere får glæde af de økonomiske og praktiske fordele, som det fælles it-grundlag rummer.