Aalborg Universitetshospital luftfoto
  • Explore

marts 29, 2022

Succesfuld implementering af Region Nordjyllands største it-projekt

I weekenden tog Region Nordjylland den nye, elektroniske patientjournal NordEPJ i brug. Nu anvender de tre vestdanske regioner Systematics EPJ-løsning Columna til at håndtere medicin, patientdata og bookinger mv.

”Vi er live! Implementering af det største it-projekt i regionens historie, NordEPJ, er en realitet!” Sådan skrev Region Nordjylland på LinkedIn kort efter, de første medarbejdere mødte ind og begyndte at bruge systemet mandag morgen den 28. marts.

Det var da også flere års grundig forberedelse og mange måneders undervisning, der skulle stå sin prøve allerede i weekenden, hvor Region Nordjyllands hospitaler og øvrige sygehusenheder overgik til Systematics patientjournalsystem Columna, som i det nordjyske er døbt NordEPJ.

Implementeringen gik efter planen, og det var en glad og lettet regionsdirektør, som kunne konstatere at operationen var gået godt:

- Det er et veltilrettelagt projekt, som er udført til tiden og indenfor den godkendte økonomi. Endda på trods af Covid19, som ramte projektet allerede i opstartsfasen, og som gennem hele forløbet har vendt op og ned på både arbejdsvilkår og samarbejdsmuligheder. Så med en vellykket implementering oveni, så kan jeg roligt sige, at vi er glade, sagde regionsdirektør Christian Boel kort efter go-live mandag den 28. marts.

Økonomiske fordele for regionerne og bedre behandling til borgerne

NordEPJ erstatter flere af hospitalernes vigtigste it-systemer og samler dem i ét, og på den baggrund har brugerne store forventninger.

- Jeg synes, at det virker lovende. Det er et ret intuitivt program, når man får lov til at klikke lidt rundt i det. Jeg tror, at vi bliver glade for at få alle systemer samlet i et program, sagde lægesekretær på Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital, Carina Rosenvinge til TV2 Nord, som var forbi i weekenden op til go-live.

Ud over at gøre arbejdet lettere for det sundhedsfaglige personale, så er der også andre fordele for de tre vestdanske regioner, som nu anvender samme patientjournalsystem, fortæller Henrik Jespersen, salgsdirektør i Systematic Healthcare.

- De tre regioner har haft stor gavn af at samarbejde om bl.a. fælles grundmodellering af systemet og optimering af de arbejdsgange, som understøttes af den elektroniske patientjournal, men der er også økonomiske fordele, når de fremover kan være fælles om indkøb og udvikling af fx nye funktionaliteter, fortæller han.

I det hele taget mener, Henrik Jespersen, at det vil være lettere at skabe et samlet, digitaliseret sundhedsvæsen i Danmarks regioner og kommuner, hvis samarbejdet styrkes på tværs.

- De grundlæggende systemelementer i Columna, er de samme som i borgerjournalsystemet Cura, som mange kommuner i forvejen anvender i social-, pleje- og omsorgssektoren. Det fælles grundlag gør deling af data mellem regioner og kommuner lettere, hvilket i sidste ende er en fordel for borgerne, når den videre pleje efter fx en indlæggelse overgår til kommunen. Vi er i fuld gang med at udvikle løsninger, som understøtter dette samarbejde, fortæller Henrik Jespersen.

Region Nordjylland har ambitioner om at tilbyde flere digitale sundhedstilbud, som kan tilpasses den enkelte borger og dermed lettere kan indgå i hverdagens øvrige gøremål, og her sagde regionsrådsformand Mads Duedahl (V):

- NordEPJ kan langt bedre understøtte nye mobil- og telemedicinske løsninger. Så det er dejligt, at vi kan begynde at se frem mod de nye muligheder systemet på sigt giver – både for borgerne og for vores sundhedsfaglige personale.

Godt samarbejde gav en vellykket proces

Forud for implementeringen af systemet, har mellem 150-200 medarbejdere fra de nordjyske hospitaler været med til at beslutte, hvordan brugerfladen i systemet skal se ud. I den proces har bl.a. læger, sygeplejersker, lægesekretærer, diætister, fysioterapeuter m.fl. været inddraget for at sikre, at det nye, elektroniske patientjournalsystem understøtter de arbejdsgange, udfordringer og behov, som 13.000 medarbejdere på regionens sygehuse møder i deres daglige arbejde.

De intensive forberedelser er godt givet ud, for efter go-live melder regionens support, at der ikke er indrapporteret nævneværdige fejl i systemet – primært spørgsmål som handler om brugen af det.

Fakta om EPJ i regionerne

  • Bag navnet NordEPJ er Systematics patientjournalsystem Columna Clinical Information System (CIS), som er udviklet i tæt samarbejde med dansk, sundhedsfagligt personale og derfor tilpasset arbejdsgange på danske sygehuse. Løsningen har været anvendt på alle sygehuse i Region Midtjylland siden 2010, og Region Syddanmark er i fuld gang med at udrulle systemet på sine sygehuse.
  • I begyndelsen af året påbegyndte Region Syddanmark implementeringen af samme patientjournalsystem, som forventes færdigimplementeret i maj 2022.
  • NordEPJ implementeres i alle Region Nordjyllands tre sygehusenheder: Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og Psykiatrien.
  • NordEPJs kerneelementer består af journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking.
  • NordEPJ bliver det primære it-arbejdsredskab for cirka 13.000 læger, sygeplejersker, sekretærer og andre medarbejdere på regionens sygehuse.
  • Ved kommunalreformen i 2007 havde Danmark 23 forskellige EPJ-systemer. I 2022 er der to: Sundhedsplatformen, som anvendes i Region Hovedstaden og Region Sjælland og Systematics Columna Clinical Information System (CIS), som anvendes i Region Midt-, Syd- og Nordjylland.
  • Systematics EPJ-system vil med Region Nordjylland have 58.000 brugere fordelt på 13.000 i Nordjylland, 23.000 i Midtjylland og 22.000 i Syddanmark.
  • Til sammen har de tre regioner over tre millioner indbyggere fordelt på ca. 590.000 i Nord, ca. 1.320.000 i Midt og ca. 1.220.000 i Syd.