orange farve
  • Explore
  • Seneste nyheder

april 4, 2022

Nye selvledende teams sikrer mere tid til den enkelte borger

Minuthierarki og tidskrævende dokumentationskrav har længe været hverdagen for ansatte i hjemmeplejen, men i Syddjurs kommune har en ny organisering af de ansatte sikret en tættere relation med kommunens ældre.

Siden efteråret har Syddjurs kommune arbejdet aktivt med en ny organisering af kommunens SoSu ansatte og hjemmesygeplejersker i små selvledende teams. De nye teams består af 16-18 medarbejdere, der samlet har ansvar for op mod 80 ældre borgere. Den nye organisering har givet de ansatte mere frihed til selv at styre og prioritere deres opgaver, og samtidig oplever de ansatte, at de får et stærkere kendskab til de ældres behov og hverdag.

Borgermester i Syddjurs kommune Michael Stegger udtaler til P4 Østjylland, at han ikke er i tvivl om, at kommunens ældre får en mere værdig pleje, når de ansatte selv kan prioritere deres opgaver:

”Man har de her selvstyrende teams, hvor sygeplejersker og SoSu hjælperne og SoSu assistenterne, de sammen planlægger arbejdsdagen. Det giver mere trivsel og det giver allervigtigst mere tid hos vores borgere,” fortæller borgmester i Syddjurs Kommune Michael Stegger.

Ny ældrelov med fokus på bedre livskvalitet

En mere værdig ældrepleje er også på programmet, når ældreminister Astrid Krag tager hul på en række landsdækkende borgermøder om ældres fremtidige pleje, hvor netop tid til den enkelte borger er i fokus.

”Det er vigtigt, både for den ældres tryghed, men det er altså også vigtigt for, at medarbejderne kan bruge deres faglighed, og at de så i øvrigt ikke skal hænge i en klokkestreng med minuthierarki og hvor alting er hakket op i nogle meget små enkeltydelser. Så jeg tror, vi har fat i det helt rigtige med den vej, vi er gået med faste teams, bl.a. i Syddjurs. Og derfor har vi også fra regeringens side indtil videre udbredt det til yderligere kommuner, og det er nogle af de tanker, som jeg tænker skal ind i den nye ældrelov,” fortæller Astrid Krag til P4 Østjylland.

Mere kontinuitet og samarbejde om borgeren

Forsøget med selvledende teams har indtil videre kørt i tre hjemmeplejeområder i Syddjurs kommune, men snart bredes forsøget ud til de øvrige områder. De nye teams favner ansatte fra flere forskellige fagområder, og derfor er der ikke det samme behov for at dokumentere arbejdet lige så meget som tidligere. Et af de vigtigste succeskriterier for kommunen er også at øge kontinuiteten, så borgerne mødes af et kendt ansigt og ikke en masse forskellige fra gang til gang.

Chefkonsulent Per Tostenæs fra Ældresagen udtaler til P4 Østjylland: ”Det bliver et kendt ansigt, der kommer, fremfor at det er vidt forskellige fra gang til gang. Så man får lettere ved at betro sig til vedkommende, man får lettere ved at have tillid til, at vedkommende også kan hjælpe en i dagligdagen. Man slipper også for at skulle fortælle de samme ting gang på gang, som mange hjemmehjælpsmodtagere oplever i dag.”

Systematic samarbejder med Syddjurs

Systematic har det sidste år arbejdet tæt sammen med Syddjurs Kommune for at udvikle den digitale understøttelse til selvledende teams. Teamapplikationen understøtter medarbejdernes samarbejde og koordinering i de selvledende teams, og er en selvstændig løsning, der kan tilgås direkte fra kommunens omsorgsjournal Columna Cura. Kommunen har siden slutningen af marts kørt en pilottest på applikationen.

Indslaget om selvledende teams i Syddjurs Kommune var en del af P4 Eftermiddag Østjyllands torsdag d. 17 marts kl. 15.40.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.