Kommunalarbejder taler med Cura ekspert
  • Explore
  • Seneste nyheder

januar 9, 2023

Tæt samarbejde med kommunerne sikrer fælles succes

Øget brugerinddragelse styrker ikke bare de digitale løsninger på omsorgsområdet, det sikrer også, at de konkrete erfaringer i kommunerne høstes og tænkes ind når der udvikles nye funktioner.

Den elektroniske borgerjournal, Columna Cura, som anvendes i mange af danske kommuner, er efterhånden blevet en integreret del af kommunernes proces og arbejdsdag. Derfor er der i højere grad brug for at inddrage brugernes erfaring med systemet og sikre, at de elementer, der skaber udfordringer for kommunerne, løses på en smartere måde.

 

Samarbejde er vejen frem

Systematic har derfor sat øget fokus på at gribe slutbrugernes konkrete erfaringer. Et af midlerne er en række besøg hos de enkelte kommuner, hvor brugerne netop kan dele deres mange forskellige behov og oplevelser med Columna Cura på både omsorgs- og socialområdet.

”Idéen med at besøge kommunerne handler først og fremmest om at lære vores brugere endnu bedre at kende. Det er et nyttigt værktøj for os, fordi det giver et troværdigt indblik i, hvad der fungerer, og hvad der giver udfordringer. Vi får forskellige vinkler af, hvordan løsningerne bruges, og hvordan brugernes behov er forskellige fra kommune til kommune. Deres feedback hjælper os med at udføre vores arbejde bedst muligt, og det handler i højere grad om at gøre Cura bedre for alle end om, hvad den enkelte kommune selv får ud af det,” fortæller Torben Hagensen, Principal Architect ved Systematic.

Systematic har indtil videre besøgt 8 ud af de 34 kommuner, som i dag anvender Columna Cura, og flere besøg er allerede planlagt . De 34 kommuner anvender Columna Cura til omsorgsområdet, mens 21 af disse kommuner også anvender løsningen til socialområdet.

 

Et landkort over behov og nye muligheder

De konkrete erfaringer og input fra kommunerne skal bruges til at lave et landkort over de elementer, der kan gøres bedre på tværs af kommunerne og de områder, der kun gælder enkelte kommuner eller faggrupper.

”Målet er at finde ind til de grundlæggende behov bag brugernes ønsker til Cura, så vi bliver i stand til at komme med alternative og endnu bedre løsninger. Derfor er det vigtigt at få de egentlige brugere af løsningen i tale, så vi får den ufiltrerede, rå sandhed og et troværdigt indblik i de enkelte behov på tværs af kommunen,” fortæller Torben Hagensen.

Under besøgene har Systematic haft møder med alt fra SOSU-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, terapeuter, visitatorer, planlæggere, forebyggere til depotmedarbejdere. Diversiteten af slutbrugere har bekræftet, hvor forskellige arbejdsgange og behov de enkelte medarbejdergrupper har, og har samtidig givet et godt indblik over de behov, der går på tværs af kommunerne.

”Selvom vores primære mål med besøgene er, at vi bliver klogere på brugernes arbejdsgange og udfordringer, så handler det også om at brugerne føler sig hørt. Kommunerne og brugerne er rigtig glade for vores besøg – og så møder vi heldigvis også udfordringer, hvor vi hurtigt kan pege på en løsning”, fortæller Torben Hagensen.

Brugerne af Columna Cura er generelt tilfredse, og de udfordringer, der opstår, skyldes ofte, at løsningen ikke passer til en given medarbejders arbejdsgang. Den konkrete viden om brugernes arbejdsgange kan bruges til at tilpasse Cura, så den bliver endnu mere smidig at bruge. Det er et vigtigt fokuspunkt i kommende forbedringer af produktet og ved udvikling af nye funktioner.

 

Effektiv dokumentation til social- og omsorgsområdet

Columna Cura er det samlede navn for Systematics elektroniske borgerjournal, der understøtter og optimerer dokumentations- og koordineringsopgaver i kommunen. Løsningen er udviklet med et særligt blik for personalets varierende arbejdsgange og kan tilgås fra forskellige platforme afhængigt af behov og situation. Med sin simple brugergrænseflade sikrer løsningen korrekt og effektiv sagsbehandling og understøtter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren. Columna Cura benyttes derfor både til hjemme- og sygepleje, rehabilitering, genoptræning samt sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Vil du se hvordan Columna Cura fungerer? Book en demo og få et indblik i de mange funktioner og features, som løsningen tilbyder.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.