Aarhus Universitetshospital luftfoto
  • Explore

maj 17, 2022

Tysk-Dansk Sygehusalliance var på inspirationsbesøg i Aarhus

Systematic var vært for et videndelingsmøde med flere tyske sundhedsaktører, hvor formålet var at dele erfaringer fra digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen og imødekomme de udfordringer, som det tyske sundhedsvæsen kæmper med.

Et aldrende samfund, stigende kroniske sygdomme, mangel på kvalificeret arbejdskraft og ny teknologisk udvikling. Det er blot nogen af de udfordringer som det danske sundhedsvæsen arbejder med, og ligheden til det tyske er stor. En Tysk-Dansk Sygehusalliance (DDKA) har sat sig til opgave at samle spillere fra begge sundhedssystemer for at understøtte overførslen af viden mellem de to lande.

Derfor havde en delegation fra DDKA i starten af maj sit første besøg i Aarhus. Besøget fokuserede på en fremtidsorienteret hospitalsdrift med nøgleord som digital transformation, ressourceplanlægning og optimering, effektiv logistik og innovation.

Den tyske delegation bestod af sundhedsfaglige fra University Medical Center Dresden, og de besøgte blandt andet et af Danmarks supersygehuse, Aarhus Universitetshospital, og Systematics hovedkontor. Her fik de tyske repræsentanter bl.a. indsigt i, hvordan digitaliseringen er lykkedes i det danske sundhedsvæsen, og hvordan hospitalsdriften kan organiseres på en innovativ, digital og patientfokuseret måde.

Digitaliseringen af danske universitetshospitaler og strukturen af den kommunale pleje anvendes ofte som best practice og som argument for det forandringsbehov, der diskuteres i Tyskland. Derfor var fokus på videndelingsmødet at dele læringer fra en dansk kontekst. Emnerne var blandt andet:

  • Erfaringer fra byggeriet af Aarhus Universitetshospital
  • Organisering af tværfagligt samarbejde i en virksomhed
  • Digital transformation
  • Ressourceplanlægning og optimering/digital arbejdsstyrkeplanlægning
  • Forbedring af kliniske resultater gennem optimeret patientflow
  • Effektiv logistik
  • Datadrevet opgavestyring
  • Innovation

Læs den fulde artikel om besøget hos Systematic og Aarhus Universitetshospital (på tysk)