• Vores løsninger
  • Seneste nyheder

januar 17, 2024

Nordisk partnerskab vil sikre færre indlæggelser og bedre behandling allerede i ambulancen

Efter topkarakterer fra norske ambulancereddere byder Bliksund og Systematic ind med en gennemprøvet løsning til det danske præhospital. Med live streaming, adgang til online specialister og deling af data i realtid kan patienter behandles sikkert og effektivt direkte på skadestedet og hele vejen til fuld helbredelse.

Når Danmark i 2024 skal have en ny løsning til landets præhospitalssektor, står Systematic og norske Bliksund klar med et solidt bud: Den præhospitale patientjournal EWA (Emergency Worker Assistant). Præhospitalet, hospitalet på hjul, tager sig af tilskadekomne og alvorligt syge fra der bliver ringet 112 og til patienten er færdigbehandlet eller modtaget på et hospital. Den nordiske løsning vil styrke samarbejdet mellem ambulance og hospital med unikke funktionaliteter.

EWA kobler Bliksunds specialiserede præhospitalsjournal med de to elektroniske patientjournalssystemer, som anvendes på de danske hospitaler – hvoraf den ene (EPJ) er udviklet af Systematic. Ifølge Henrik Jespersen, Group Senior Vice President i Systematic Healthcare, er det et oplagt samarbejde, som forener best pratice fra Norge med dyb indsigt i det danske sundhedsvæsen.

”Systematics løsninger udgør i dag rygraden i det vestdanske sygehusvæsen, og med Bliksund kan vi styrke patientforløbet og kvaliteten hele vejen fra skadestedet til behandling og udskrivelse. Præhospitalet er en essentiel del af den sammenhængende patientrejse. Det er afgørende, at ambulancepersonalet omgående kan trække på lægefaglig ekspertise, lige som de skal dokumentere og dele patientens status, oplevelser og data med eksempelvis skadestuen, så overgangen fra ambulance til videre behandling bliver så enkel og præcis som muligt. Det mindsker risikoen for fejl og misforståelser og øger patientsikkerheden betragteligt,” siger Henrik Jespersen.

Videodeling fra skadesstedet og adgang til online specialister letter presset på sygehusene

EWA vil ikke blot forbedre overgangen fra ambulance til hospital. Erfaringer fra Norge viser, at løsningen gør det muligt at behandle flere patienter så effektivt i hjemmet eller på skadesstedet, at antallet af indlæggelser minimeres, hvilket i sidste ende er med til at lette presset på skadestuer og akutmodtagelser.

“Når ambulancereddere kan konsultere specialister og modtage patientdata i realtid, kan de yde en mere præcis og sikker behandling på stedet,” forklarer Henrik Jespersen med henvisning til de hidtil usete funktionaliteter, den præhospitale løsning rummer:

”Som de første på markedet tilbyder Bliksund videodeling, så reddere kan live streame fra skadesstedet til en lægefaglig specialist, der kan rådgive om behandlingen og afgøre, om patienten skal indlægges eller ej. Dermed lægges der ikke unødvendigt pres på regionens sygehuse,” fortæller Mikkel Sørensen, produktchef for EWA hos Bliksund.

En løsning med afsæt i reddernes hverdag

Bliksunds løsninger har vært i drift i ambulancerne i alle norske regioner, hvor de siden 2014 har gjort det let at dele essentielle patientinformationer.

“EWA modtager relevante data direkte fra ambulancens måleinstrumenter og deler dem i realtid i patientjournalen, så skadestuen har det fulde overblik, allerede inden patienten kommer ind. Størstedelen af informationsindsamlingen er automatiseret, så menneskelige fejl minimeres, og redderne kan koncentrere sig om patienten,” forklarer Mikkel Sørensen.

Datadelingen går begge veje, så også ambulancereddere har adgang til de seneste data om patientens medicinske historie. Det øger ifølge Mikkel Sørensen patientsikkerheden, da redderne på et mere oplyst grundlag kan behandle patienten.

”Flere af mine kolleger er tidligere ambulancereddere, så vi ved, at viden og teknologi kan gøre en kæmpe forskel, når man står overfor et menneske i en kritisk situation. Hvis man på forhånd kan se en patients sygdomshistorik, så er det lettere at hjælpe og træffe de rigtige beslutninger under et udkald,” siger han.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.