to ansatte på hospitalet snakker sammen

Services

Services, der sikrer vores kunder det bedst mulige resultat med deres Columna-løsning

  • Serviceudbud
  • Løsninger
+ 0 %
oppetid for vores løsninger
+ 0 %
af vores projekter leveres til tiden
+ 0
talenter, der udvikler og implementerer Systematics Healthcare-portefølje

Fokus på netop dit behov

  • Applikationsdesign og -udvikling
  • Snitflader og integrationer
  • Implementering og konfiguration

Hos Systematic er vi ikke kun førende inden for it-løsninger til sundhedsvæsenet. Vi tilbyder også en lang række professionelle services, der sikrer, at vores kunder får størst mulig værdi ud af deres Columna-løsning. Uanset om det er i opstarten, implementeringen, drift eller i den fortsatte udvikling af vores løsninger står vores mange talenter klar til at skabe fremtidens it og tilpasse den til vores kunders hverdag.

Applikationsdesign og -udvikling

Hos Systematic har vi stor erfaring med udvikling, integration og projektledelse af komplekse it-løsninger til sundhedsvæsenet. I Healthcare-teamet har vi både sundhedsfaglige, tekniske og udviklingsmæssige specialister, og vi bruger husets samlede kompetencer til i tæt samarbejde med vores kunder at udvikle stærke, nytænkende og brugervenlige løsninger, der løser de kliniske udfordringer - både nu og i fremtiden.

Vores løsninger er baseret på de nyeste teknologier og serviceorienteret arkitektur, der giver lav risiko og høj driftssikkerhed.

mand kigger på en stor computerskærm

Lean, Scrum & CMMI ML5

Hos Systematic arbejder vi altid ud fra en agil tankegang, der sammen med vores Lean-tilgang og CMMI ML5-certificering sikrer, at vi leverer løsninger i høj kvalitet på en effektiv måde. Vores høje procesmodenhed kræver, at vi hele tiden stræber mod at forbedre os. Derfor optimeres vores udviklingsproces konstant, hvilket er med til at give vores kunder en garanti for, at vi altid flytter os og er i stand til at møde de krav, som vores kunder bliver stillet over for, inden det er for sent.

Snitflader og integrationer

Systematic har stor ekspertise i og erfaring med implementering af nationale løsninger for sundhedsdata baseret på såvel IHE som HL7, MEDCOM. Med Systematic som partner er du derfor sikret høj leverancesikkerhed og -modenhed samt indgående domæneindsigt og aktørkendskab til metadata og datakilder.

Hos Systematic anvender vi interne kompetencer i tæt samspil med en række nære samarbejdspartnere og sikrer herved, at vores løsninger og ydelser dokumenteret understøtter de specifikke kundekrav. Vi har mere end 25 års erfaring som systemintegrator og som Danmarks førende leverandør af sundheds-it-løsninger tilbyder vi derfor standardsnitflader og nye integrationer til en lang række sundheds-it-systemer.

Implementering og konfiguration

Systematics model for implementering baserer sig på et tæt samarbejde med vores kunder, hvor fokus er på at gennemføre implementeringen så kosteffektivt som muligt. Det er vores erfaring, at en række faktorer har afgørende indflydelse på, hvilken implementeringsstrategi der bør følges. Disse faktorer kan grupperes under følgende hovedområder:

  • Organisationens forretningsmæssige parathed: Dette hovedområde dækker over slutbrugernes evner til at tage nyt it i brug, og hvilken støtte organisationen yder i denne sammenhæng.
  • Organisationens it-parathed: Dette hovedområde dækker over de it-tekniske aspekter af implementeringen.
  • Organisationens forandringsparathed: Dette hovedområde dækker den organisatoriske påvirkning og evne til at håndtere selve forandringsprojektet som en følge af implementeringen af nyt it.

Vores implementeringskonsulenter har mange års praktisk erfaring med de forskellige serviceydelser, vi tilbyder, og de fleste af dem har en baggrund inden for sundhedsvæsenet. Vi kender derfor de potentielle faldgruber og ved, hvad vores kunder lægger vægt på.

At lede implementering af et så omfattende system som en it-sundhedsplatform, kræver en projektmodel, der effektivt koordinerer ledelse, undervisning, kommunikation, workflow-analyse, design, brugersupport samtidig med understøttelse af hospitalets daglige drift, hen imod de ønskede resultater. CMMI ML5 og Scrum er den projektmodel, som Systematic har erfaring med, kan løfte opgaven.

Systematic anvender risikostyring som en integreret del af projektmodellen. Denne metode har vi anvendt i implementeringsfasen hos en af vores største kunder, Region Midtjylland.