Henrik Messell og Rasmus Rold Meldgaard på Systematics hovedkontor i Aarhus

september 7, 2022

Meningsfuldt mentorskab bringer veteraner og erhvervsliv tættere sammen

VELKOMMEN HJEM’s mentornetværk sætter fokus på, hvordan militære kompetencer og erfaringer kan bringes i spil i det civile erhvervsliv. Systematic bidrager med tre mentorer til at støtte veteranernes transition, til stor gensidig glæde.

Organisationen VELKOMMEN HJEM støtter veteraner gennem en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked. Det sker gennem et veltilrettelagt program, der bl.a. inkluderer et seks måneders mentorforløb, som Systematic støtter med tre motiverede mentorer.

Henrik Messell, Group Senior Vice President for Systematics Defense Operations, er en af de tre mentorer. Han valgte at engagere sig i VELKOMMEN HJEM, fordi det for ham giver god mening at hjælpe de danske veteraner:

”De har i en årrække trukket en stor opgave for samfundet. Derfor har vi som erhvervsliv en forpligtigelse til at skabe bro til en civil karriere. Samtidig står virksomhederne og mangler erfarne medarbejdere, og her kan veteranerne byde på nogle stærke kompetencer, så det er ren win-win,” siger Henrik Messell.

Han blev matchet med Rasmus Rold Meldgaard, der har ti år i Hæren bag sig og en kandidatgrad i Idræt med fra Københavns Universitet. Rasmus var stadig glad for sit arbejde, men af hensyn til familielivet valgte han at søge civile veje. Han besluttede derfor at springe ud i et mentorforløb hos VELKOMMEN HJEM. Frugten af forløbet blev et job som projektleder i konsulenthus DIS – og en gensidigt givende relation mellem mentor og mentee.


Oversætter militære kompetencer til civilsprog

Humlen i mentorskabet har været at stille skarpt på, hvordan militære evner og erfaringer kan bruges i civil kontekst.

”Det er overraskende svært at sætte ord på militære kompetencer, så de bliver forstået i en civil sammenhæng. Det har været en stor positiv oplevelse at gå på opdagelse sammen i processen med at oversætte alle de militære udtryk og arbejdsprocesser til civile kompetencer – og dermed ’give’ Rasmus et solidt civilt CV,” fortæller Henrik Messell.

Hertil excellerer VELKOMMEN HJEM med slogans som ”Hvis han kan bevare overblikket over fem militære stabe, kan han nok også overskue jeres HR-afdeling” og ”Hvis han kan flytte de internationale styrkers materiel tværs gennem Afghanistan, ved han nok lidt om logistik”. Disse guldkorn skal inspirere veteranerne til at se deres arbejdsopgaver fra nye vinkler.

For at få et ekstra perspektiv på sagen har Systematics stillet sin rekrutteringsafdeling til rådighed. De har bl.a. udarbejdet en personlighedsprofil og gennemført et simuleret jobinterview fulgt op af konstruktiv feedback. Det har hjulpet Rasmus til at blive klogere på sine civile ambitioner og finpudse både CV og ansøgninger.

Medlemmer i VELKOMMEN HJEM-netværket

“Min største udfordring har været at sætte civile ord på mine militære kompetencer. Jeg har desuden haft svært ved at droppe ydmygheden. Det var udfordrende at holde modet oppe, når mine jobansøgninger blev afvist gang på gang, så derfor kontaktede jeg VELKOMMEN HJEM.”¨

-Rasmus Rold Meldgaard

Netværk er nøglen

Ifølge Rasmus Rold Meldgaard er der medvind at hente i en velkendt hemmelighed: netværk, netværk, netværk.

”Hvis jeg skal give et råd til andre, så er det, at netværk er altafgørende. Jeg har stort set kun fået samtaler gennem netværk. Hvis ens netværk primært er i Forsvaret, så må man i gang med at udbygge det. Det har jeg selv haft stor glæde af og succes med,” fortæller Rasmus Rold Meldgaard. Han har erfaret, at en mentor kan være en god indgangsvinkel til at trække nye tråde i nettet:

”Henrik har åbnet sit netværk for mig, og det var herigennem, at jeg fik kontakt til den virksomhed, som jeg nu har skrevet kontrakt med,” fortæller Rasmus Rold Meldgaard.

Mentorskabet mellem Rasmus og Henrik er nu nået til vejs ende, og begge parter ser tilbage på forløbet med tilfredshed.

”Jeg er Henrik meget taknemmelig for den tid, han har brugt på mig! Jeg synes, at det er fantastisk, at mennesker som ham vil være mentorer hos VELKOMMEN HJEM. I starten skulle vi lige tale os ind på hinanden og forstå hinandens baggrund og det sprog, vi hver især talte, men vores samtaler blev hurtigt rigtig gode,” siger han.

Også Henrik er glad for den relation, de har fået opbygget, og han beskriver forløbet som udpræget positivt – for både Rasmus, Systematic og resten af samfundet.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.