Social- og sundhedsassistent og borger snakker
  • Vores løsninger
  • Seneste nyheder

marts 24, 2024

Nu skal ældre i Sønderborg Kommune kun fortælle deres historie én gang

Når hjemmeplejen besøger borgere i Sønderborg Kommune, er det fremover med et nyt værktøj i tasken. Et nyt elektronisk journalsystem som sikrer, at borgerens helbred og øvrige væsentlige oplysninger bliver noteret og gjort tilgængelige for relevante medarbejdere på tværs af forvaltninger.

I slutningen af februar blev Sønderborg den 36. danske kommune, som anvender borgerjournalen Columna Cura. Systemet er udviklet af den danske softwarevirksomhed Systematic og optimerer dokumentations- og koordineringsopgaver inden for kommunalt sundheds-, omsorgs og socialt arbejde.

Med Cura-appen på tabletten sikrer kommunen, at alt omkring borgeren er dokumenteret, og at relevante oplysninger om borgerens ve og vel bruges på tværs af forvaltninger og medarbejdere, så viden ikke går tabt. Medarbejderen kan let se, hvilke opgaver, der skal udføres hos borgeren, hvilke der allerede er udført, og om der er særlige hensyn at tage. Samtidig understøtter appen medarbejderen i at udføre sit arbejde og dokumentere det.

Columna Cura-systemet består af ni moduler, der sikrer, at der tages hånd om borgeren som helhed. Modulerne understøtter både sagsbehandling og det praktiske arbejde inden for både sundhed, omsorg og det sociale område. Det inkluderer bl.a. håndtering af hjælpemidler, tidlig opsporing og rangering (triage) af sygdom, bolig- og pladsstyring, samt ledelsesinformation på tværs af modulerne.

Én borger - én journal i et tværfagligt journalsystem

”Vi er glade for at få et nyt elektronisk journalsystem, som understøtter vores bestræbelser på at øge digitalisering og mindske bureaukrati. Vi får et system, der understøtter smidighed og sammenhænge i arbejdsfællesskabet, så personalet kan fokusere på dialogen med borgerne og sikre kvalitet i plejen,” siger Anette Andersen Krogh, stabschef Omsorg og Udvikling i Sønderborg Kommune, og roser medarbejderne for deres engagement i forhold til det nye værktøj:

Med i pakken har kommunen fået Curas ”Mit Team-modul”, som medarbejderne bruger til at koordinere og hjælpe hinanden med opgaver.

”Hvis en kollega kommer bagud med sine besøg, så kan de skrive ud til de andre i teamet og bede om hjælp. Så kan en kollega, som befinder sig tæt på opgaven, byde ind. Det øger samarbejdet og styrker teamets fælles mål om at hjælpe borgerne. Samtidig gør Mit Team det nemmere for teammedlemmer at vurdere, hvad der skal til for at udføre dagens opgaver, også når noget uventet dukker op,” fortæller Henrik Rosenberg Rasmussen, Account Director i Healthcare hos Systematic.

Han fremhæver desuden, at også de pårørende kan få gavn af løsningen. De kan lige som borgeren, få adgang til Cura Dialog, hvor det er muligt at kontakte kommunen, stille spørgsmål og booke og afbestille tider hos fx behandlere. Derudover kan de holde videomøder med kommunen via Cura Dialog og give pårørende adgang til at følge med i appen og dermed borgerens forløb og aftaler. Kommunen kan desuden lægge videoer ind i løsningen til borgeren f.eks. med øvelser til hjemmetræning.

Sønderborg Kommune råder desuden også over Columna Cura Børn og Unge-modulet for kommunens sagsbehandlere og udførere.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.