Sätter patientsäkerheten först

 

Ett samarbete mellan Systematic och Karolinska Universitetssjukhuset har lett till utvecklingen av Columna VitalShare. Lösningen, som samlar in, lagrar och visar kliniska mätningar av vitala värden från medicinteknisk utrustning.

 

Utmaning

 • Få uppmätta vårddata journalförs och sparas
 • Stora mängder kunskaper och uppmätta data försvinner
 • Tidskrävande och manuell process som kan medföra mänskliga fel
 

Lösning

 • Automatisk insamling, lagring och distribuering av mätdata från medicinsk utrustning
 • Trådlös uppkoppling till systemet med datadelning till exempelvis EPJ (huvudjournalsystemet)
 • Illustrativ visning av vårddata
 

Fördelar

 • Begränsning av den mänskliga faktorn och feldokumentation
 • Minskad väntetid från datamätning till att data är tillgängliga i journalen
 • Användning av arkiverade data till forskning

Data skapar värde

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av de ledande sjukhusen både i Norden och i Europa. Sjukhusets stora fokus på forskning och innovation inom hälsoteknik är en av grunderna till dess position. I Tillsammans med Systematic har Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utvecklat Columna VitalShare, som samlar in, lagrar och visar kliniska mätningar av vitala värden som puls, blodtryck, saturation och kroppstemperatur hos patienter.


”Vi har den tekniska kunskapen och kompetensen för att utveckla lösningen, medan sjukhuset har den praktiska erfarenhet som krävs för att veta vad en optimal lösning ska innehålla. Syftet är dels att underlätta det dagliga arbetet, dels att garantera patienterna bästa behandlingen”, säger Henrik Rosenberg Rasmussen, Account Director hos Systematic. Samarbetet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Systematic har därmed fokuserat på att utnyttja parternas starkaste sidor och insikter i utvecklingen af Columna VitalShare.

Optimering av patientsäkerhet

De viktigaste funktionerna i lösningen är att samla in, lagra och visa data från medicinsk utrustning. Med fokus på värdet i dessa data kan lösningen optimera patientsäkerheten genom att samla in patienternas mätvärden. Bland annat kan en ny avdelning hämta data från avdelningen som patienten kom ifrån och därigenom undvika skrivfel eller väntetid.

Med Columna VitalShare-systemet kan användaren snabbt och visuellt få överblick över de kliniska patientvärden som samlas in automatiskt under sjukhusvistelsen. Det är en ny och förbättrad lösning för användarna, som nu inte bara får ögonblicksbilder genom separata manuella mätningar utan även överblick över ett längre förlopp.

Columna-lösningen bidrar till färre skrivfel, smidigare arbetsprocesser och en säkrare grund för bättre forskning. Idag används Columna VitalShare-systemet på Karolinska universitetssjukhuset och ger användarna bättre överblick, underlag för kliniska beslut och bidrar dessutom i hög grad till att patientsäkerheten förbättras.

Funktioner i Columna VitalShare

 

DeviceConX

 • Mäter och läser av värden från all medicinsk utrustning
 • Kan anslutas till alla befintliga och framtida it-system
 • Automatisk överföring av data till den elektroniska patientjournalen
 

Vendor Neutral Archive (VNA)

 • Automatisk datalagring i en intern databas
 • Enkel och säker åtkomst till stora mängder data
 • Användarna kan få visuell översikt över data vilket möjliggör integration med användargränssnittet – även från tredje part
 

Viewer

 • Skräddarsytt gränssnitt som effektivt skapar den önskade situationsbestämda översiktsvyn
 • Möjlighet att integrera framtida utrustning
 • Möjlighet till validering av data

Ett givande samarbete

Lösningen, som utvecklats av Systematic och Karolinska Universitetssjukhuset, har stort värde för användarna som får snabb och visuell överblick över patienternas vitala värden. Samarbetet uppstod i samband med en it-upphandling där det ingick ett avtal om ett partnerskap med syfte att samarbeta med leverantören för att tillsammans utveckla nyskapande it-lösningar. Systematic och Karolinska universitetssjukhuset var en perfekt matchning. Sjukhusets fokus på forskning och innovation inom hälsoteknik kombinerat med Systematics kompetens inom teknik, domänkunskap och lösningsförslag skapar en gemensam förståelse för användarsituationen och den kliniska kontexten, samt de många tekniska möjligheterna. Datainsamlingen från medicinsk utrustning sker i systemet DeviceConX, som levereras av Systematics partner NantHealth.

”Utöver vår erfarenhet av innovation tar vi med oss både teknisk och klinisk kunskap till våra samarbetspartner. Genom vårt samarbete med utländska sjukhus får vi ett internationellt perspektiv på hälso-it, som vi även tar med oss hem till våra danska kunder. Våra partner och kunder kan därmed dra nytta av internationell kunskap, nya idéer och få inspiration genom innovativa metoder för att hantera utmaningarna i den egna verksamheten,” avslutar Henrik Rosenberg Rasmussen.

Columna VitalShare-systemet implementerades på Karolinska Universitetssjukhuset under våren 2018. Delar av systemet består av standardlösningar, medan andra funktioner är helt nya och unika och har utvecklats i samarbete med Karolinska. Dessa funktioner är utvecklade för att anpassa Columna VitalShare att lösa Karolinskas specifika utmaningar.