Böcker

    Formulär för att upprätta ny kund i Cicero

    För att kunna skapa ett bibliotekskonto (en databas) i Cicero behöver Systematic nedanstående uppgifter.
    Vänligen fyll i formuläret.

    Observera att det kan ta upp till fjorton dagar tills den nya kunden har åtkomst till systemet.