böcker
  • En flexibel lösning

Ett självklart val för skolbiblioteket

Det finns många anledningar att välja Cicero bibliotekssystem, det är prisvärt, flexibelt och användarvänligt samt sist men inte minst, systemet är väl testat och mycket driftsäkert. Självklart är systemet anpassat till GDPR.

Ett driftsäkert system

Cicero bibliotekssystem är framtaget i samarbete med bibliotekarier, systemet har alla viktiga funktioner. Det bygger på en webbaserad teknik, vilket medför att skolbiblioteket alltid är tillgängligt.

Elever och lärare kan söka bland bibliotekets böcker, från alla enheter överallt. Systemet är logiskt uppbyggt och har en intuitiv struktur. För ny personal på skolbiblioteket går det smidigt att komma igång.

I Danmark har alla kommunala skolbibliotek använt systemet sedan 2015. Verktygen i Cicero-sviten har därmed testats grundligt. I Sverige har nu flera kommuner valt Cicero till sina skolbibliotek, bland annat Norrköping.

En flexibel, webbaserad lösning öppnar för olika möjligheter

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningarna. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst!

Cicero Suite