Cicero bibliotekslösning

Den kompletta lösningen för alla dagliga uppgifter

Ge biblioteket bättre förutsättningar att vara en integrerad del i skolans pedagogiska verksamhet

 • Änvändarvänligt skolbibliotek
 • fördelar
 • Möt Pernilla
 • Inspiration
 • IT-lösningar
 • Cicero nyhetsbrev
+ 0
användare
+ 0
skolbibliotek i Sverige
+ 0 m
lån
+ 0 m
låntagare

Hur skapar vi ett användarvänligt skolbibliotek?

Tillgången till skolbibliotek anges i Skollagen, men hur når skolan målet? Ett användarvänligt, digitaliserat skolbibliotekssystem gynnar processen att bygga upp ett välfungerande skolbibliotek med smarta funktioner. På så sätt kan biblioteket fungera som ett pedagogiskt verktyg, vara ett stöd i elevernas måluppfyllelse.

De 5 viktigaste fördelarna med ett digitaliserat skolbibliotek

Barn som sitter vid ett bord med datorn.

Att utveckla skolbibliotek kan framstå som en nästan omöjlig uppgift, men ett digitalt skolbibliotekssystem kan bidra till att frigöra resurser och ge bibliotekarierna möjlighet att vägleda eleverna och uppmuntra deras läsglädje och vilja att leta efter ny information.

Fem fördelar med ett digitalt skolbibliotekssystem:

 • Prisvärd pris
 • Ökar flexibiliteten
 • Ger synergier
 • Optimerar inköp
 • Underlättar självbetjäning

Möt Pernilla, affärsutvecklare och försäljningschef

"Jag vill bidra och stötta elever som har de tufft med läsningen och blev erbjuden att arbeta med skolbibliotekssystemet Cicero på Systematic. Här får jag vara en del av utvecklingen framåt och det känns väldigt givande för mig."

Systematisk konsult

Digitalisering av skolbiblioteket ger nya möjligheter

Skolbibliotekarien behöver ges förutsättningar, att i samarbetet med lärarna, ge eleverna kunskaper om informationssökning, källkritik och säker internetanvändning. 

Cicero, ett digitalt skolbibliotekssystem, frigör resurser och ge bibliotekarierna bättre möjlighet att vägleda eleverna och inspirera dem att söka och kritiskt granska ny information.

Vi erbjuder ett användarvänligt, prisvärt och säkert system som kan anpassas till skolornas olika förutsättningar. Alltifrån en enkel, mobil lösning som skolbibliotekarien kan ta med sig i klassrummet till en lösning som inkluderar ett bibliotekssystem, ett statistikverktyg och en självbetjäningsklient. Välj och komponera exakt den lösning som passar bäst.

Systematic – en erkänd utvecklare av IT-lösningar

Sedan vi grundandes 1985 har vi utvecklats till ett internationellt IT-företag som fokuserar på några få centrala affärsområden, bland annat Healthcare och Library & Learning. Säkerhet ligger i blodet hos oss. Med Cicero är dina uppgifter i säkra händer. Vi behandlar och lagrar uppgifter helt i enlighet med tillämplig datalagstiftning, inklusive GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning).

Cicero nyhetsbrev

I Cicero LMS, fliken F1, kan du nu klicka dig vidare till våra nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller ofta viktig information om nya funktioner i Cicero, så de är bra att ta del av.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev