Luftfoto af Aalborg Universitetshospital
 • Pilotprojekt
 • Video
 • Løsning
 • Prøv platformen og giv læger og sygeplejersker mere tid til kerneopgaven
 • Fakta

Mobil kommunikationsplatform får telefonen til at ringe mindre på Aalborg Universitetshospitals akutmodtagelse

I akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital har sundhedspersonalet afprøvet den digitale platform, Columna Flow Clinical Tasking, der skal sikre bedre kommunikation og effektiv koordinering af opgaver mellem læger og sygeplejersker. De oplever allerede markant færre forstyrrende opkald og et langt større overblik dagen igennem.

 

Udfordring

 • Mange forstyrrende opkald fra kollegaer
 • Manglende overblik over kollegaer på vagt og deres opgavestatus
 • Hektisk arbejdsmiljø med mange nye patienter
 • Flaskehals-situationer grundet afhængigheder på tværs af faggrupper
 

Løsning

 • Én fælles mobil kommunikationsplatform til læger og sygeplejersker
 • Mulighed for asynkron beskedudveksling direkte i appen
 • Digitalt overblik over patienter og sundhedspersonale på vagt
 

Fordele

 • Mere ro og tid til at fokusere på patienten
 • Markant færre afbrydelser i det kliniske arbejde med patienter
 • Overblik over hvor langt en patient er i udredningen, og hvilke læger der har tid
 • Frigivelse af tid til opgaver uden at være utilgængelig
Video:

Clinical Tasking på Aalborg Universitetshospitals akutafdeling

De danske akutmodtagelser er præget af et hektisk arbejdsmiljø for alle faggrupper. Sundhedspersonalets hverdag er præget af mange patientrelaterede opkald og kontekstskifte, der gør det svært at bevare overblikket og holde fokus på patienten. Med et uforudsigeligt patientflow stilles der krav til hurtigt at prioritere og fordele de mest kritisk syge patienter. Læger og sygeplejersker mangler et værktøj til hurtigt at koordinere, kommunikere og få indblik i kollegaernes arbejdsbelastning.

For at imødekomme udfordringer som disse har Systematic udviklet en mobil kommunikationsplatform i samarbejde med dataloger fra Aarhus Universitet og klinikere fra Aalborg og Aarhus Universitetshospital. Platformen hedder Columna Flow Clinical Tasking, og den er blevet pilottestet på Aalborg Universitetshospital flere gange som led i design- og udviklingsprocessen.

Er du interesseret i at læse mere om, hvordan man sikrer en vellykket implementering af digitale arbejdsgange? Download vores ebog, hvor fem beslutningstagere fra nogle af Europas førende hospitaler deler ud af deres erfaringer.

Færre opkald frigiver tid til andre opgaver

Med Clinical Tasking kan læger nemt og hurtigt tilgå en oversigt over patienter og patientrelaterede opgaver sorteret efter, hvor kritisk patienten og opgaven er. Desuden tilbyder platformen et overblik over klinikere og deres aktuelle arbejdsbelastning, så koordinerende læger kan fordele og allokere patientopgaver på et velinformeret grundlag.

I akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital hersker der ingen tvivl; løsningen giver bedre overblik og færre afbrydelser.

Også sygeplejerskerne oplever et bedre arbejdsflow. Med Clinical Tasking i lommen kan de stå til rådighed for nye patienter samtidig med, at de kan løse andre opgaver som eksempelvis rengøring, dokumentation m.m.

”Jeg kan udføre meningsfulde opgaver samtidig med, at jeg venter på en ny patient og er ledig til at modtage nye patienter uden at skulle være fysisk til stede.”, siger en af sygeplejerskerne i forbindelse med pilotafprøvningen.

"Erstatter alle andre telefoner og bippere"

I Clinical Tasking tildeles alle patienter et behandlingsteam, så der altid er koblet kontaktpersoner direkte til patienten. Kommunikation kan enten foregå synkront via opkald eller asynkront i en beskedtråd forbundet direkte til patientopgaven, hvilket gør det enkelt for sundhedspersonalet at kommunikere omkring en specifik patient og samtidig tilgå den relevante dokumentation fra patientjournalen.

På Aalborg Universitetshospitals akutmodtagelse oplever sundhedspersonalet, at brugen af platformen sikrer effektiv kommunikation og dermed hurtigere patientbehandling.

”Den er fantastisk. Der er overblik over patienterne, man kan konferere på den, ringe og skrive på den. Den kan erstatte alle de andre telefoner og bipperen”, fortæller en forvagt under pilotafprøvningen.

En koordinerende bagvagt fortæller desuden, at platformen med fordel kan bruges til ikke-patientrelateret kommunikation som eksempelvis koordinering af interne møder og pauser på afdelingen:

”Nu kan jeg se, at jeg kan lave gruppechat i systemet. Det er fedt, fordi jeg gerne vil mødes med alle forvagter her kl. 23. Normalt skulle jeg ringe til dem en efter en”.

Pilotafprøvning har sikret tilpasning af platformen

Brugervenlighed vægtes højt i Systematics produkter, og derfor er afprøvning og tilpasning alfa og omega. Udviklingen af den mobile kommunikationsplatform til akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital er ingen undtagelse.

Hos Systematic har man været lydhør overfor deltagernes feedback og er nu endt med en løsning, der opfylder brugernes behov og ønsker.

Tryg og effektiv patienthåndtering med Columna Flow Clinical Tasking

Columna Flow Clinical Tasking er en mobil kommunikationsplatform udviklet til at sikre et trygt og effektivt patientflow for personalet på hospitalsafdelingerne. Løsningen gør det muligt at kommunikere direkte med kollegaer via en sikker beskedplatform og sikrer dermed en lettere koordinering, fordeling og prioritering af patienter. Listen over patientrelaterede opgaver og den ansvarlige læge afspejles i realtid, og en opgave er altid koblet til en patient. Det mindsker risikoen for kommunikationsfejl, optimerer samarbejdet, nedsætter forstyrrelser og mindsker antallet af dobbeltregistreringer.

Prøv platformen og giv læger og sygeplejersker mere tid til kerneopgaven

Hvis I også ønsker at mærke de beskrevne fordele på jeres hospital, så ræk endelig ud til os. Vi har et skræddersyet pilot-set up, som gør det muligt at afprøve kommunikationsplatformen i jeres akutmodtagelse i en begrænset tidsperiode inden I investerer i løsningen. Det er vores erfaringer fra tidligere afprøvninger, at I allerede efter få dages brug vil opleve effekten af færre afbrydelser og forbedret kommunikation på tværs af faggrupper.

Lad os i første omgang give jer en demo af løsningen og kortlægge forbedringspotentialet på lige netop jeres hospital. Vi står klar med rådgivning baseret på flere års erfaring på området. Kontakt os via formularen nedenfor.

Fakta

Pilotprojektet kort fortalt

 • Løsningen er udviklet i samarbejde mellem it-eksperter fra Systematic, dataloger fra Aarhus Universitet og klinikere fra universitetshospitalet i Aarhus og Aalborg
 • Projektet er finansieret af Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital, Innovationsfonden og Systematic

Fakta om Aalborg Universitetshospital

 • Godt 929 senge
 • Beskæftiger cirka 6500 ansatte
 • Danmarks fjerdestørste hospital
 • Dækker over Aalborg Universitetshospital, Syd, Nord, Hobro, Farsø, Thisted, Frederikshavn, Hjørring og Havrevangen, Aalborg
 • Nummer 22 på Newsweeks liste over verdens bedste hospitaler