Luftfoto af Aalborg Universitetshospital
 • Løsning
 • Pilotprojekt
 • Fakta

december 19, 2022

Digital løsning giver ro og overblik i akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital

I akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital har læger afprøvet en digital løsning til at kommunikere og koordinere opgaver. De oplever allerede en arbejdsdag med markant færre forstyrrelser og bedre overblik.

 

Udfordring

 • Mange forstyrrende opkald fra kollegaer
 • Manglende overblik over kollegaer på vagt og deres status
 • Hektisk arbejdsmiljø med mange nye patienter
 

Løsning

 • Én digital app til alle læger i akutmodtagelsen
 • Mulighed for asynkron beskedudveksling direkte i appen
 • Appen viser overblik over patienter og læger på vagt
 

Fordele

 • Mere ro til at fokusere på den enkelte patient
 • Markant færre afbrydelser i det kliniske arbejde med patienter
 • Overblik over hvor langt en patient er i udredningen, og hvilke læger der har tid

De danske akutmodtagelser er præget af et hektisk arbejdsmiljø for alle faggrupper. Lægernes hverdag går med mange patientrelaterede opkald og kontekstskifte, der gør det udfordrende at bevare overblikket og holde fokus på den enkelte patient. Med mange patienter stilles der krav til hurtigt at prioritere og fordele de mest kritisk syge patienter, og her mangler lægerne et værktøj til hurtig at kunne koordinere og få indblik i andre kollegaers arbejdsbelastning.

Digital løsning giver færre afbrydelser

For at imødekomme lægernes udfordringer har Systematic udviklet en app i samarbejde med dataloger fra Aarhus Universitet og klinikere fra universitetshospitalet i Aarhus og Aalborg. Løsningen hedder Columna Flow Clinical Tasking, og første pilotafprøvning tog fart i juni 2022. Over tre dage blev tre bagvagter og fem forvagter i akutmodtagelsen udstyret med telefoner koblet direkte til appløsningen. De otte involverede håndterede godt en tredjedel af det samlede patientflow i perioden. Allerede efter få timer mærkerede flere af lægerne, at samarbejdet var blevet både lettere og tættere med løsningens beskedfunktion.

Tættere samarbejde og mere ro

I september 2022 blev løsningen afprøvet for anden gang, denne gang over fem dage inklusive vagtskifte. Afprøvningen involverede følgende læger og funktioner:

 • 8 koordinerende bagvagter
 • 4 koordinerende mellemvagter
 • 56 forvagter
 • 9 bagvagter
 • 2 mellemvagter

Anden runde af afprøvningen bekræftede resultaterne fra den første pilot og viser, at løsningen virker i praksis og med et langt større antal brugere og patienter. Lægerne rapporterer om markante forbedringer af deres arbejdsgange; patienterne er blevet tildelt en forvagt digitalt, og den indbyggede beskedplatform har gjort det lettere at få overblik over, hvornår forvagterne er klar til at modtage nye patienter. De har derfor foretaget langt færre koordinerende og opklarende opkald.

”Det er dejligt, at man kan se, hvor langt forvagterne er med patienterne. Jeg bryder mig ikke om at presse og ringe hele tiden for at høre, hvor langt de er. Det giver et meget bedre overblik, end vi har i dag,” fortæller en koordinerende mellemvagt, der på det tidspunkt havde 17 læger at fordele patienter til i løsningen.

Flere af lægerne bemærkede desuden, hvordan løsningen drastisk reducerede, hvor ofte de blev forstyrret i deres kliniske arbejde med patienten, og én af de koordinerende bagvagter udtalte: ”Det går så godt. Jeg har overblik, og telefonen ringer meget mindre. Jeg har mere tid til at tænke færdig uden at blive forstyrret. Jeg har aldrig prøvet en pilottest der gik så godt,” fortalte en af de koordinerende bagvagter efter pilottesten.

Løsningen skal omfatte sygeplejersker

Også forvagterne var begejstrede for den mobile app: ”Den er fantastisk. Der er overblik over patienterne, man kan konferere på den, ringe og skrive på den. Den kan erstatte alle de andre telefoner og bipperen. Vi mangler bare, at mine egne bagvagter og sygeplejerskerne på afdelingen også har den,” fortalte en forvagt med speciale.

Generelt var der et udpræget ønske om, at løsningen på sigt skulle omfatte sygeplejersker, så de også kan høste fordelene ved et effektivt, digitalt arbejdsflow. Samtidig ville det sikre, at det samlede overblik også inkluderer sygeplejerskernes arbejdsbelastning, hvilke patienter de har ansvar for, og hvor langt patienterne er i udredningsforløbet.

Hos Systematic er man lydhør overfor deltagernes feedback.

"Løsningen er udviklet og optimeret i tæt samarbejde med lægerne på akutafdelingen i Aalborg. Det tætte samarbejde og den ærlige feedback i afprøvningsperioderne er altafgørende for at nå i mål med en god løsning, som understøtter lægernes arbejdsgange," fortæller Lene Buch, Senior Domain Advisor hos Sytematic.

Smart og effektiv patienthåndtering

Columna Flow Clinical Tasking er en mobil løsning, der er udviklet til at sikre et trygt og effektivt patient flow for lægerne på hospitalsafdelingerne. Løsningen gør det muligt at kommunikere direkte med kollegaer via en sikker beskedplatform og sikrer en lettere koordinering, fordeling og prioritering af patienter. Listen over patientrelaterede opgaver og den ansvarlige læge afspejles i realtid, og en opgave er altid koblet til en patient. Det mindsker risikoen for kommunikationsfejl, optimerer samarbejdet, nedsætter forstyrrelser og mindsker antallet af dobbeltregistreringer.

Nye pilotprojekter

Efter to succesfulde pilotprojekter på Aalborg Universitetshospital er vi åbne for nye pilotprojekter med vores digitale løsning i akutmodtagelsen: Columna Flow Clinical Tasking. Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for en pilot eller vil du gerne have en demo af løsningen, så ræk ud til os via formularen nedenfor.

Fakta

Pilotprojektet kort fortalt

 • Løsningen er udviklet i samarbejde mellem it-eksperter fra Systematic, dataloger fra Aarhus Universitet og klinikere fra universitetshospitalet i Aarhus og Aalborg
 • Projektet er finansieret af Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital, Innovationsfonden og Systematic
 • Første version af løsningen er afprøvet på Aalborg Universitetshospital den 8.-10. juni 2022, mens den anden pilot foregik den 26.-30. september 2022.

Facts about Aalborg University Hospital

 • Godt 929 senge
 • Beskæftiger cirka 6500 ansatte
 • Danmarks fjerdestørste hospital
 • Dækker over Aalborg Universitetshospital, Syd, Nord, Hobro, Farsø, Thisted, Frederikshavn, Hjørring og Havrevangen, Aalborg
 • Nummer 22 på Newsweeks liste over verdens bedste hospitaler