Aalborg Universitetshospital akutmodtagelsen
 • Book en demo
 • Fakta
 • Vores løsninger

november 24, 2022

75 læger tester digital løsning i akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital

I akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital har læger for anden gang afprøvet en digital løsning til optimering af koordinering og kommunikation, og de oplever allerede en arbejdsdag med markant færre forstyrrelser og bedre overblik.

Overblik og fokus på patienten

De danske akutmodtagelser er præget af et hektisk arbejdsmiljø for alle faggrupper. Lægerne oplever en hverdag med mange patientrelaterede opkald og kontekstskifte, der gør det udfordrende at bevare overblikket og holde fokus på den enkelte patient. Med mange patienter stilles der krav til hurtig prioritering og fordeling af de mest kritisk syge patienter, og her mangler lægerne et værktøj til hurtig koordinering og indblik i andre kollegaers arbejdsbelastning samt mulighed for at modtage nye patienter.

To pilotafprøvninger på tre måneder

For at imødekomme lægernes udfordringer og mindske risikoen for udbrændthed, nedsætte udredningstiden og minimere risikoen for fejl, har Systematic, i tæt samarbejde med klinikere, udviklet en mobil løsning, der understøtter koordinering, kommunikation og patientudredelse. Projektet er et innovationsprojekt støttet af Innovationsfonden og udviklet i samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital og Systematic.

Løsningen blev i juni 2022 afprøvet af 8 læger i Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital, og i løbet sommeren er deres input blevet anvendt til at udvikle ny funktionalitet og optimere løsningen. I september 2022 blev løsningen afprøvet for anden gang, denne gang over fem dage i uge 39 inklusive vagtskifte. Afprøvningen involverede følgende læger og funktioner:

 • 8 koordinerende bagvagter
 • 4 koordinerende mellemvagter
 • 56 forvagter
 • 9 bagvagter
 • 2 mellemvagter
Ledende overlæge Aalborg Universitetshospital

Færre forstyrrelser og mere ro i hovedet

Flere af de deltagende læger bemærkede, hvordan løsningen gjorde en markant forskel på antallet af forstyrrelser i det kliniske arbejde med patienten, og én af de koordinerende bagvagter udtalte:

”Det går så godt, jeg har overblik og telefonen ringer meget mindre. Jeg har mere tid til at tænke færdig uden at blive forstyrret. Jeg har aldrig prøvet en pilottest der gik så godt,” fortalte en af de koordinerende bagvagter efter pilottesten.

”Det giver meget mere ro i hovedet. Der er ikke så mange forstyrrelser. Det er mig der bestemmer og giver opgaver - før ringede telefonen hele tiden. De (red. forvagterne) skriver, når de kan tage patienter, og når de går til frokost. Arbejdet som koordinerende læge bliver lettere - jeg skal ringe mindre. Det er rigtig godt,” fortæller en anden koordinerende bagvagt.

Også forvagterne var begejstrede for den mobile app, en af dem udtalte:

”Den er fantastisk. Der er overblik over patienterne, man kan konferere på den, ringe og skrive på den. Den kan erstatte alle de andre telefoner og bipperen. Vi mangler bare, at mine egne bagvagter og sygeplejerskerne på afdelingen også har den,” fortalte en forvagt med speciale.

Generelt var der et udpræget ønske om, at løsningen på sigt skulle bredes ud til også at omfatte sygeplejersker, så de på samme måde kunne undgå forstyrrelser under patientkontakten, og koordinere relevante patientinformationer med læger og sygeplejerkolleger skriftligt via løsningen, i stedet for at ringe. Samtidig ville det sikre, at det samlede overblik også inkluderer sygeplejerskernes arbejdsbelastning, hvilke patienter de har ansvar for, og hvor langt patienterne er i udredningsforløbet.

Bedre samarbejde omkring patienten

Tættere samarbejde og kommunikation omkring patienten

Anden runde af afprøvningen har bekræftet resultaterne fra den første pilot, og vist at løsningen virker i praksis og med et langt større antal brugere samt patienter. I løbet af den anden afprøvning på knap 42 timer, blev der sammenlagt sendt 761 beskeder via løsningen og oprettet 73 konferér opgaver; det vil sige opgaver, hvor en forvagt har brug for at konferere en patients kliniske situation med en bagvagt. Samlet set blev der via løsningen tildelt 170 patienter til forvagterne.

En af de koordinerende mellemvagter fortalte blandt andet, hvordan løsningen blev brugt til at se, hvor langt forvagterne var i vurderingen af patienten.

”Det er dejligt, at man kan se hvor langt forvagterne er med patienterne. Jeg bryder mig ikke om at presse og ringe hele tiden og høre hvor langt de er. Det giver et meget bedre overblik end vi har i dag,” fortæller en koordinerende mellemvagt, der på det tidspunkt havde 17 læger at fordele patienter til i løsningen.

De to afprøvninger har vist, at der var langt færre koordinerende og opklarende opkald vedrørende tildeling af patienter mellem den koordinerende bagvagt og forvagterne. Fordelingen af patienter til relevante forvagter er foregået digitalt, og den indbyggede beskedplatform har gjort det lettere at få overblik over, hvornår forvagterne er klar til at modtage en ny patient inden for det relevante speciale. Samtidig kan en forvagt via løsningen anmode en bagvagt om at konferere om udredning og behandlingsplan for en patient og mødes, når det passer i patientarbejdet - i stedet for at foretage et potentielt forstyrrende opkald.

”Løsningen er udviklet og optimeret i tæt samarbejde med lægerne på akutafdelingen i Aalborg. Det tætte samarbejde og den ærlige feedback i afprøvningsperioderne er altafgørende for at nå i mål med en god løsning, som understøtter lægernes arbejdsgange. Jeg er imponeret over den måde, lægerne i akutafdelingen har taget ejerskab for udviklingen af løsningen, og den forskel, som lægerne fortæller, at løsningen allerede har for deres arbejdsmiljø,” fortæller Senior Domain Advisor Lene Buch. 

Smart og effektiv patienthåndtering

Columna Flow Clinical Tasking er en mobil løsning, der er udviklet til at sikre et trygt og effektivt patient flow for lægerne på hospitalsafdelingerne. Løsningen gør det muligt at kommunikere direkte med kollegaer via en sikker beskedplatform og sikrer en lettere koordinering, fordeling og prioritering af patienter. Listen over patientrelaterede opgaver og den ansvarlige læge afspejles i realtid, og en opgave er altid koblet til en patient. Det mindsker risikoen for kommunikationsfejl, optimerer samarbejdet, nedsætter forstyrrelser og mindsker antallet af dobbeltregistreringer.

Book en demo

Hør mere om løsningen og mulighederne for en pilot

Efter to succesfulde pilotprojekter på Aalborg Universitetshospital er vi åbne for nye pilotprojekter med vores digitale løsning i akutmodtagelsen: Columna Flow Clinical Tasking.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for en pilot eller vil du gerne have en demo af løsningen, så ræk ud til os via formularen nedenfor. 

Fakta om projektet

Pilotprojektet kort fortalt

 • Løsningen er udviklet i samarbejde mellem it-eksperter fra Systematic, dataloger fra Aarhus Universitet og klinikere fra universitetshospitalet i Aarhus og Aalborg
 • Projektet er finansieret af Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital, Innovationsfonden og Systematic
 • Første version af løsningen er afprøvet på Aalborg Universitetshospital den 8.-10. juni

Fakta om Aalborg Universitetshospital

 • Godt 929 senge
 • Beskæftiger cirka 6500 ansatte
 • Danmarks fjerdestørste hospital
 • Dækker over Aalborg Universitetshospital, Syd, Nord, Havrevangen, Hobro, Farsø, Thisted, afdelinger på Frederikshavn, Hjørring.
 • Nummer 22 på Newsweeks liste over verdens bedste hospitaler