Päijät-Hämeen keskussairaala
  • Ottaa yhteyttä
  • Meidän ratkaisumme
  • Uusimmat uutiset

October 19, 2022

Uudistuva Päijät-Hämeen keskussairaala digitalisoi potilasvirran logistiikkaa Systematicin ratkaisulla

Systematicin toiminta Suomessa laajenee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (Päijät-Sote) kanssa solmitun sopimuksen myötä. Ensi vaiheessa Päijät-Sote ottaa käyttöön Systematicin toimittaman potilasvirran hallinnan tilannekuvajärjestelmän Päijät-Hämeen keskussairaalan juuri valmistuneeseen laajennusosaan sijoittuvissa toiminnoissa.

Päijät-Sote ja Systematic allekirjoittivat alkusyksyllä sopimuksen digitaalisesta tilannekuvajärjestelmästä, joka parantaa potilasvirran logistiikan hallintaa ja sujuvoittaa työnkulkuja Päijät-Soten sairaalayksiköissä. Systematicin kumppanina Columna Flow Clinical Logistics -nimisen järjestelmän toimittamisessa on Getinge Cetrea, joka on osa ruotsalaista terveysteknologiakonserni Getingeä.

Käyttöön otettava järjestelmä tukee potilasvirran kokonaisvaltaista hallintaa sisäänkirjautumisesta kotiuttamiseen helpottamalla koordinaatiota, yhteistyötä ja viestintää sairaalan osastojen sisällä ja niiden välillä, maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Sen ansiosta hoitohenkilöstöllä on käytössään jatkuvasti ajantasainen tilannetieto potilaista, vuodepaikoista, potilassiiroista, vuorossa olevista henkilöistä, meneillään olevista toimenpiteistä ja työtilanteesta.

Uudistuneet tilat ja uudet toimintatavat

Päijät-Soten tuottamien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon palveluiden piirissä on noin 210 000 kansalaista. Päijät-Hämeen keskussairaalassa käy vuosittain noin 120 000 potilasta ja siellä on noin 330 vuodepaikkaa. Se on Suomen toiseksi suurin keskussairaala ja seitsemänneksi suurin erikoisairaanhoidon tuottaja. Henkilökuntaa on 2 900, joista lääkäreitä 290 ja hoitohenkilöstöä 1 440.

Sopimus kattaa koko Päijät-Soten toimialueen. Ensimmäisenä järjestelmän käyttö aloitetaan Päijät-Hämeen keskussairaalan juuri valmistuneessa, huippumodernissa RV7-uudisrakennuksessa samaan aikaan kun toiminta siellä käynnistyy.

“Uuden järjestelmän avulla pystymme karsimaan hoitohenkilöstön epäsuoraa potilastyötä parantamalla viestintää ja tiedonvaihtoa yksiköiden sisällä ja niiden välillä”, kertoo pääkäyttäjä Hanna Parikka, joka itsekin on sairaanhoitaja. ”Saamme myös työkaluja tiedolla johtamista ja päätöksentekoa varten eri organisaatiotasoilla”, Hanna selvittää.

Nopea aikataulu päätöksestä käyttöönottoon

Päijät-Hämeen keskussairaala on valmistellut hanketta pitkään ja toteuttanut ennen kilpailutusta kattavan soveltuvuusselvityksen sekä pilotointivaiheen, joissa Systematic oli tiiviisti mukana. Valmisteluvaiheiden tulosten ja läheisen yhteistyön ansiosta varsinainen käyttöönotto hankintasopimuksen solmimisen jälkeen on mahdollista tehdä nopeasti. Tuotantokäyttö on tarkoitus käynnistää kahdessa vaiheessa loppuvuoden 2022 aikana.

“Tiivis yhteistyö Systematicin kanssa ja ketterä kehittäminen ovat onnistuneen käyttöönoton ja tavoiteltujen hyötyjen saavuttamisen kannalta avaintekijöitä”, sanoo Jari Siitonen, joka toimii tuotannonohjauksen ICT-tuotepäällikkönä Päijät-Sotella.

Myös Systematicin terveydenhuollon liiketoiminnasta Suomessa vastaava Timo A. Rantanen on innostunut käynnistyneestä yhteistyöstä.

”Olemme muutaman viime vuoden aikana saaneet osaltamme olla mukana Päijät-Soten hankkeen valmisteluissa. On tosi hienoa, että työ saatiin nyt oikeasti polkaistua käyntiin ja pääsemme yhdessä sujuvoittamaan potilasvirran logistiikan työnkulkuja digitalisaation avulla. Erityisesti odotan nopeaa käyttöönottoa, jonka myötä hoitohenkilöstön tilannetietoisuus nousee aivan uudelle tasolle ja toiminnan hallinta paranee. Viime kädessä järjestelmä hyödyntää myös potilaita parantuneen turvallisuuden ja odotusaikojen lyhenemisen muodossa”, Timo kertoo.

Systematicin rooli Suomen terveydenhuollon alueella kasvaa

Systematicin digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään jo neljässä suomalaisessa sairaalassa. Mikkelin keskussairaala on vuodesta 2016 käyttänyt Columna Flow Task System -järjestelmää potilassiirtojen ja sairaalahuollon palvelujen hallintaan. Samaa järjestelmää pilotoitiin menestyksekkäästi Tampereen yliopistosairaalassa vuosina 2021-2022.

Vaasan keskussairaala aloitti Columna Flow Clinical Logistics -järjestelmän käytön potilasvirran hallinnassa vuonna 2013, ja Lapin keskussairaalaa on hyödyntänyt samaa järjestelmää vuodesta 2016. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on käytössä Systematicin vuonna 2020 toimittama Columna Ward Overview -paikkakarttasovellus. Päijät-Hämeen keskussairaalan myötä Systematicin rooli sairaaloiden työnkulkujen digitalisaatiossa saa merkittävän lisän.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko lisätietoja tai sopia esittelystä? Yhteyshenkilömme on Timo A. Rantanen, sähköposti [email protected], puhelin +358 400 621 597.