Cicero Explore video

Få ut mer av begränsade resurser med Cicero Explore

Enkelt och intuitivt statistikverktyg

  • En lösning
  • Cicero
  • Support
  • Cicero nyhetsbrev

Cicero bibliotekssystem, en helhetslösning

Vår lösning är flexibel och bygger på en öppen plattform för att möta behoven hos dagens skolbibliotek.

Cicero har utvecklats i nära samverkan med skolbibliotekarier och lärare, det har funktioner som stödjer samarbetet mellan yrkesgrupperna. Systemet är väl testat och mycket driftsäkert och de olika modulerna fyller alla nödvändiga funktioner. 

En lösning

Cicero gör skolbiblioteket tillgängligt för alla


Skolbiblioteket är en viktig del av den pedagogiska verksamhet som bedrivs i skolan. Skolbibliotekariens uppdrag är många och Cicero är verktyget som underlättar det dagliga arbetet och gör biblioteket tillgängligt för alla.

Kunskap är det viktigaste i ett skolbibliotek, så varför inte göra det möjligt för eleverna att lära sig saker överallt – alltid?

Odla deras nyfikenhet och hjälp dem att inspireras med ett system som gör att de kan hitta medier på egen hand. Låt bibliotekets aktiviteter vara en integrerad del av elevernas utbildning för att stärka deras språkkunskaper och digitala kompetens.

Ett flexiblare skolbibliotekssystem gör det möjligt att lära sig och inspireras i farten. Administrera lån mellan bänkarna i klassrummet eller mellan hyllorna i biblioteket – eller var som helst med ett bibliotekssystem som inte bara är flexibelt utan också digitalt.

  • Bibliotekssystem
  • Webbkatalog
  • Statistikverktyg
  • Självbetjäningskiosk

Bibliotekssystem

bibliotekarie accepterar böcker

Cicero Library Management System

Cicero LMS riktar sig till systemadministratören. Cicero som system är flexibelt och du som är systemadministratören konfigurerar det för optimal funktion, för just ditt skolbibliotek. Systematic är i en ständig utveckling framåt, alltid för att tillmötesgå de behov som finns. Skolbibliotekariens uppdrag är många och Cicero är verktyget som underlättar det dagliga arbetet och gör biblioteket tillgängligt för alla.

Webbkatalog

pojke som sitter på golvet och läser

Cicero Surf

I Cicero Surf söker, hittar och lånar elever och pedagoger sina böcker. Surf är en webbaserat lösning som alltid finns tillgängligt på alla digitala enheter, så som PC, Ipad, Chromebook eller mobil.

Statistikverktyg

kvinna sitter med dator

Cicero Explore

I webbaserade Cicero Explore kan skolbiblioteket enkelt hämta önskad data kring utlån bestånd, låntagarnas aktivitet med mera.

Självbetjäningskiosk

pojke som pekar på datorskärmen

Cicero Slide

Cicero Slide är er mobila självbetjäningsautomat. Till skillnad från traditionella självbetjäningsautomater kan Cicero Slide köras på vilken skärm som helst.

Utbilda dig för att arbeta smart i Cicero

unga människor läser

Vi hjälper dig att få ut det mesta av din mjukvara

Är du nybörjare i Cicero? Behöver du lära dig hur man arbetar smart i systemet? Då ska du delta på våra kurser! Utbildning är nyckeln till att komma igång med en ny produkt. Systematic erbjuder ett antal kurser för att möta behovet av utbildning.

Vi är redo att hjälpa dig komma igång

tangentbord med supportknapp

Varmt välkommen till vår supportavdelning

Funderar du på hur något ska göras i Cicero? Har du synpunkter, tankar eller utvecklingsidéer? Vi lyssnar på dig och strävar alltid efter att ge god service. Vi tar gärna emot din feedback och förmedlar den vidare in i Systematic. Du är varmt välkommen att ta kontakt med supporten, eller besöka vår supportportal, Cicero Connect.

Cicero nyhetsbrev

I Cicero LMS, fliken F1, kan du nu klicka dig vidare till våra nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller ofta viktig information om nya funktioner i Cicero, så de är bra att ta del av.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev