Systematic hovedkontor højhus ved Aarhus i grønt landskab

Vi leverer it-løsninger, der gør det enklere for brugerne at træffe afgørende beslutninger i krævende situationer

  • Kernekompetencer
  • Kontakt

Effektiv og værdiskabende systemunderstøttelse

Systematic har i mere end 30 år udviklet software til effektivisering og understøttelse af samfundskritiske opgaver. Vi leverer løsninger til hele verden indenfor bl.a. forsvar og sundhedsvæsen samt vigtige og ambitiøse løsninger til både den offentlige sektor og til private virksomheder.  

Vores systemer og services spiller en afgørende rolle for vores kunder, for samfundet og for borgerne – i nogle tilfælde kan de være forskellen mellem liv og død. Vi er derfor meget dedikerede og  går ikke på kompromis med kvaliteten af vores leverancer. For at sikre høj og ensartet kvalitet er Systematic som eneste it-leverandør i Danmark CMMI-certificeret på niveau 5. Læs mere her.

Systematic har de seneste år oparbejdet stærke kompetencer inden for Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Open Source, herunder containerisering, Kubernetes og microservices. Dette så vi kan levere en platform til vores kunder, der kan anvendes på Public Cloud, Private Cloud og On Premise med frit valg, hvor miljøer og services placeres. Test, udvikling og undervisning kan placeres i Public Cloud, mens produktion kan køre On Premise.

Anvendelse af Open Source på en dataplatform kan give en stor effektiviseringsgevinst, hvis processer og ledelse er på plads. Erfaringen viser dog, at det ikke altid er tilfældet. Vi har mere end 5 års erfaring med, hvordan en platform øger værdien gennem klare processer og kommunikation, uddannelse og træning samt et teknisk setup, der sikrer integration.

Kernekompetencer

·    Agil udvikling

·    Design

·    Integration/IO-Management

·    AI/ML

·    Mobile

·    Open Source

·    Projektledelse

·    Sikkerhed

·    Udvikling

·    Usability

Samarbejde

Vi er fuldt ud bevidste om de offentlige kunders rammebetingelser og udbudsregler og kan sagtens finde rammeaftaler, der dækker de ydelser, som vi leverer til vores kunder. Hvis du vil høre mere om vores OS2-offering og arbejde generelt med open source dataplaform as-a-service, så tag endelig fat i vores ansvarlige på området.