Løsninger inden for sundheds-it

Vi stræber efter at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der samler alle aktører på én fælles sundhedsrejse

  • Vores vision
  • Fokusområder
  • Eco-system
  • Løsninger
  • Nyheder
0 +
års erfaring med sundhedsløsninger
0 +
hospitaler
0 +
kommuner
0 ½m+
borgere

Vores vision for fremtidens sundhedsvæsen

Hos Systematic ønsker vi at forbedre kvaliteten af pleje og behandling i alle led af borgerens møde med sundhedsvæsenet. Det gør vi ved at forene hospitalsansatte, læger, kommunale sundhedsfaglige og borgere for derved at sikre sammenhæng i hele patientforløbet. Vores mål er at engagere og motivere borgerne til at tage vare på deres egen sundhed og aktivt tage del i egenomsorg. 

Vi forestiller os en verden, hvor borgeren oplever et sammenhængende sundhedsvæsen, og hvor det meste af behandlingen og plejen kan tilgås i hjemmet. Med vores løsninger giver vi sundhedsfaglige og borgere adgang til digitale værktøjer, der baner vejen for et ægte, sammenhængende sundhedsvæsen og imødekommer behovene hos den sundhedsfaglige på hospitalet, i kommunen, på plejecentret og i borgerens private hjem.

Aktivering af det sammenhængende sundhedsvæsen

Systematics vision om det sammenhængende sundhedsvæsen

Drivkraften bag vores løsninger

Som et led i at skabe det sammenhængende sundhedsvæsen og facilitere én sundhedsrejse på tværs af sektorer og domæner, har vi defineret fire fokusområder for vores løsninger. Det indebærer, at vores Columna-løsninger kan ses som:  

ÉN
Vores løsninger fremmer én tværsektoriel og tværfaglig platform centreret omkring data. Det sikrer, at plejepersonale og borgere altid har den relevante information lige ved hånden.


ASSISTERENDE
Vores løsninger understøtter beslutningstagen med intelligent data, optimeret overblik og notifikationer, der er målrettet de relevante sundhedsfaglige. På den måde sikrer vi øget patientsikkerhed og en højere grad af autoritet blandt det sundhedsfaglige personale.

SAMARBEJDENDE
Vores løsninger styrker samarbejdet på tværs af afdelinger og sektorer ved hjælp af intelligent opgavehåndtering, lokalisering og direkte, asynkron kommunikation. På den måde bliver vores løsninger en multiplikator for den samlede kliniske arbejdsstyrke.

ÅBNE
Vores løsninger fremmer et åbent økosystem for sundhedsydelser, og vi inviterer gerne tredjepartsleverandører ind, så vi kan udvide kapaciteten og bidrage til øget kvalitet i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Et åbent, transparent økosystem

Med vores løsninger skaber vi en åben platform der fremmer et sammenhængende sundhedsvæsen og understøtter digital transparens i alle led af borgerens sundhedsrejse. Det sikrer et relevant flow af data og sammenhæng på tværs af alle aktører i sundhedsvæsenet.

Vi forstår det sammenhængende sundhedsvæsen som et økosystem, der vokser og udvikles på tværs af sundhedsaktører. Vi er åbne for integration med tredjepartsløsninger, og vi opfordrer alle it-virksomheder til at deltage i vores stræben efter at skabe sammenhæng på tværs af sektorer og domæner. Vores it-løsninger er udviklet i overensstemmelse med internationale standarder og teknologier såsom HL7® FHIR® og miktrotjenester, der netop fremmer et åbent økosystem.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret på, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.