Aalborg Universitetshospital luftfoto
 • Download ebog
 • Fakta om projektet
 • Vores løsninger

juni 24, 2022

Aalborg Universitetshospital tester ny digital løsning i akutmodtagelsen

I et pilotprojekt mellem Aalborg Universitetshospital og Systematic har klinikere i akutmodtagelsen afprøvet en digital løsning til koordinering og kommunikation, og efter kun tre dage har klinikerne oplevet bedre overblik og færre forstyrrelser.

Sikker beskedudveksling mellem klinikere

Hverdagen i de danske akutmodtagelser er præget af et støt flow af nye patienter, hyppige opkald, der forstyrrer de kliniske opgaver med de akutte patienter, tidskrævende koordinering med kollegaer og manglende indblik i andre kollegaers kapacitet. Derfor har Systematic udviklet en mobil løsning til understøttelse af koordination, kommunikation og optimeret udredning af de akutte patienter ved hjælp af adgang til patientinformation og nedsættelse af forstyrrelser i det kliniske arbejde med patienterne. Første version af løsningen blev afprøvet af klinikere i Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital i juni.

Projektet blev rullet ud over tre dage og involverede 3 bagvagter og 5 forvagter i akutmodtagelsen, der blev udstyret med en telefon koblet direkte til Systematics digitale appløsning Columna Flow Clinical Tasking. De otte involverede for- og bagvagter håndterede godt en tredjedel af det samlede patientflow over de tre dage, og anvendte blandt andet løsningen til at rådføre sig med bagvagten og koordinere ansvar og håndtering af nye patienter.

Pilotprojektet kort fortalt

 • Løsningen er udviklet i samarbejde mellem it-eksperter fra Systematic, dataloger fra Aarhus Universitet og klinikere fra universitetshospitalet i Aarhus og Aalborg
 • Projektet er finansieret af Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital, Innovationsfonden og Systematic
 • Første version af løsningen er afprøvet på Aalborg Universitetshospital den 8.-10. juni
 • Brugerne oplevede bedre kommunikation og tættere samarbejde
 • Markant færre telefonopkald

Bedre kommunikation og tættere samarbejde

Allerede efter få timer mærkerede flere af brugerne, at samarbejdet var blevet både lettere og tættere med løsningens beskedfunktion.

Også forvagterne oplevede at det var lettere at få fat i bagvagterne:

”Bagvagterne virker tættere på nu, hvor jeg kan skrive til dem og jeg føler ikke at jeg er forstyrrende på samme måde som når jeg står i kø til dem,” fortalte en af forvagterne.

Markant færre telefonopkald

Pilotperioden har vist, at der generelt var færre opkald mellem forvagter og bagvagter. Fordelingen af patienter til relevante forvagter foregik digitalt og den inkorporerede beskedplatform gjorde en forskel for brugerne, fordi de asynkrone beskedudvekslinger gjorde det let at koordinere, hvornår forvagterne var klar til at modtage en ny patient, og hvornår de havde brug for at konferere i forhold til udredning og behandlingsplan.

”Systematic laver brugercentreret softwareudvikling i tæt samspil med brugerne af løsningen. Derfor er pilotafprøvninger, som den i Aalborg afgørende for vores arbejde hen imod et godt produkt, og jeg er rigtig stolt af den gode modtagelse løsningen har fået og den forskel det gør i klinikernes hverdag, fortæller Product Manager Lotte Bjerre. 

Efter sommeren indledes en ny pilotperiode på Aalborg Universitetshospitals akutmodtagelse, hvor planen er at øge antallet af brugere og patienter og samtidig skal flere funktioner inkluderes, eksempelvis sygeplejersker og specialfunktioner på hospitalet

”Der sker en del koordinering i form af telefonopkald mellem forvagter og sygeplejersker i et udredningsforløb. Brugerne vurderer, at ca. 50% af disse kan erstattes af beskedudveksling i stedet, hvilket mindsker de forstyrrende opkald og optimerer fokus”, siger Lotte Bjerre.

Mobil løsning til klinikere

Smart og effektiv patienthåndtering

Columna Flow Clinical Tasking er en mobil løsning, der er udviklet til at sikre et trygt og effektivt patient flow for lægerne på hospitalsafdelingerne. Løsningen gør det muligt at kommunikere direkte med kollegaer via en sikker beskedplatform og sikrer en lettere koordinering, fordeling og prioritering af patienter. Listen over patientrelaterede opgaver og den ansvarlige læge afspejles i realtid, og en opgave er altid koblet til en patient. Det mindsker risikoen for kommunikationsfejl, optimerer samarbejdet, nedsætter forstyrrelser og mindsker antallet af dobbeltregistrering.

Columna Flow Clinical Tasking

Fakta om projektet

Pilotprojektet kort fortalt

 • Løsningen er udviklet i samarbejde mellem it-eksperter fra Systematic, dataloger fra Aarhus Universitet og klinikere fra universitetshospitalet i Aarhus og Aalborg
 • Projektet er finansieret af Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital, Innovationsfonden og Systematic
 • Første version af løsningen er afprøvet på Aalborg Universitetshospital den 8.-10. juni

Fakta Aalborg Universitetshospital

 • Godt 929 senge
 • Beskæftiger cirka 6500 ansatte
 • Danmarks fjerdestørste hospital
 • Dækker over Aalborg Universitetshospital, Syd, Nord, Hobro, Farsø, Thisted, Frederikshavn, Hjørring og Havrevangen, Aalborg
 • Nummer 110 på Newsweeks liste over verdens bedste hospitaler