Ældre kvinde sidder i en stol. En person overfor tager noter på en iPad

Columna Cura API'er

 • Domæner
 • Kontakt os
 • Nyheder

Cura domæner

 • Assessment
 • Case Management
 • Citizen Master Data
 • Collaboration
 • Depot
 • Dialogue
 • Documentation
 • Granted
 • Housing
 • Medication
 • Planning/Delivery
 • Security

Columna Cura er en moderne elektronisk omsorgsjournal (EOJ), der spiller sammen med et væld af eksterne systemer, snitflader og aktører. Alle Columna Curas funktioner og data er til rådighed via åbne, standardiserede snitflader og danner grundlaget for løbende videreudvikling på sundheds-, omsorgs- og socialområdet.

Columna Curas konsoliderede services er dataservices, som er baseret på den internationale standard HL7 FHIR. Disse FHIR-ressourcer i Columna Cura er tilgængelige via dataservices, som giver mulighed for at læse og skrive data – eksempelvis læse sagsakter i borgerens journal eller oprette (skrive) aftaler i borgerens plan.

Med de åbne API’er kan private leverandører, partnere eller kommuner, der anvender Columna-økosystemet, tilgå nøjagtig samme snitflader, som Columna Curas egne klienter anvender. Det gør det altså lettere at samskabe og introducere nye løsninger sammen med tredjepartsleverandører eller udviklere. Udover de nævnte snitflader understøtter Columna Cura også MedComs meddelelsesparadigme.

Kontakt os:

Hvis du ønsker mere viden om Open Columna eller er interesseret i at benytte Columna Curas økosystem til din løsning, så tøv ikke med at kontakte os på [email protected].

Assessment

Assessment omfatter alle de ressourcer, der er nødvendige for at udføre vurderinger, evalueringer osv. i henhold til FSIII og andre metoder. Resultaterne gemmes under Conditions, Clinical Impressions, Goals og Problems.

CuraActivitiesParticipationCondition (HL7 FHIR)
CuraBodySocialCondition (HL7 FHIR)
CuraClinicalImpression (HL7 FHIR)
CuraClinicalImpressionResult (HL7 FHIR)
CuraConditionActivityMapping (HL7 FHIR)
CuraDiagnosisCondition (HL7 FHIR)
CuraEarlyIdentification (HL7 FHIR)
CuraEnvironmentalFactorsCondition (HL7 FHIR)
CuraFunctioningCondition (HL7 FHIR)
CuraFunctioningConditionGroup (HL7 FHIR)
CuraFunctioningGoal (HL7 FHIR)
CuraGeneralAssessment (HL7 FHIR)
CuraHealthCondition (HL7 FHIR)
CuraHealthConditionGroup (HL7 FHIR)
CuraHealthGoal (HL7 FHIR)
CuraPreventiveVisitDeclinedFlag (HL7 FHIR)
CuraProfessionalAssessment (HL7 FHIR)
CuraSocialAssessmentTotalScore (HL7 FHIR)
PotentialProblems (HL7 FHIR)

Case Management

Case Management omfatter de ressourcer, der er nødvendige for at behandle sager, herunder anmodninger fra borgere, beslutninger og opfølgninger.

CuraCase (HL7 FHIR)
CuraInitiativeGoal (HL7 FHIR)
CuraInitiativePurpose (HL7 FHIR)
CuraInitiativeSubGoal (HL7 FHIR)
CuraReferralRequest (HL7 FHIR)
CuraRequest (HL7 FHIR)
CuraRequestActivityProposal (HL7 FHIR)
CuraRequestDecision (HL7 FHIR)
CuraRequestDecisionRecommendation (HL7 FHIR)
CuraRequestOrder (HL7 FHIR)
FollowUpNote (HL7 FHIR)
GoalFollowUp (HL7 FHIR)
GoalStatus (HL7 FHIR)
RecordAccess (HL7 FHIR)
StatusNote (HL7 FHIR)

Citizen Master Data

Citizen Master Data omfatter de ressourcer, der indeholder de forskellige masterdata for borgerne, herunder adresser, omsorgspersoner, samtykke og generel status.

ChargeItem (HL7 FHIR)
CitizenActiveFlag (HL7 FHIR)
CitizenCareProvider (HL7 FHIR)
CitizenFskSynchronizedFlag (HL7 FHIR)
CitizenInternalContact (HL7 FHIR)
CuraAddressHolder (HL7 FHIR)
CuraAuthenticatedPerson (HL7 FHIR)
CuraCashHoldingAccount (HL7 FHIR)
CuraCashHoldingEntry (HL7 FHIR)
CuraCitizen (HL7 FHIR)
CuraCitizenAdmittedFlag (HL7 FHIR)
CuraCitizenLinkage (HL7 FHIR)
CuraCitizenTerminalFlag (HL7 FHIR)
CuraComment (HL7 FHIR)
CuraConsent (HL7 FHIR)
CuraEnrolling (HL7 FHIR)
CuraRelatedPerson (HL7 FHIR)
ExternalDocumentReference (HL7 FHIR)
Guardian (HL7 FHIR)
Invoice (HL7 FHIR)
PartRepresentative (HL7 FHIR)

Collaboration

Collaboration omfatter alle de ressourcer, der er involveret i samarbejde og kommunikation med interessenter i og uden for Cura. Det kan f.eks. være MEDCOM-meddelelser, opgaver, Digital Post og sms.

CuraAdmissionReport (HL7 FHIR)
CuraCareHomeTask (HL7 FHIR)
CuraClinicalEmail (HL7 FHIR)
CuraCommunicationRequest (HL7 FHIR)
CuraDischargeSummaryCommunicationRequest (HL7 FHIR)
CuraDTLetterCommunicationRequest (HL7 FHIR)
CuraFollowupOutput (HL7 FHIR)
CuraForwardedEmerMunicipalityReferral (HL7 FHIR)
CuraForwardedMunicipalityReferral (HL7 FHIR)
CuraForwardedReferral (HL7 FHIR)
CuraForwardedRehabilitationPlan (HL7 FHIR)
CuraForwardEmergencyMunicipalityReferral (HL7 FHIR)
CuraForwardMunicipalityReferral (HL7 FHIR)
CuraForwardReferral (HL7 FHIR)
CuraForwardRehabilitationPlan (HL7 FHIR)
CuraHospitalEncounter (HL7 FHIR)
CuraLetterCommunicationRequest (HL7 FHIR)
CuraLetterTemplate (HL7 FHIR)
CuraLetterTemplateBasic (HL7 FHIR)
CuraMunicipalityLetter (HL7 FHIR)
CuraMunicipalityLetterRequest (HL7 FHIR)
CuraMunicipalityReferral (HL7 FHIR)
CuraNotificationOfAdmission (HL7 FHIR)
CuraNotificationOfDischarge (HL7 FHIR)
CuraNotificationOfEndedTreatment (HL7 FHIR)
CuraOrganizationalTask (HL7 FHIR)
CuraProgressOfCarePlan (HL7 FHIR)
CuraReferral (HL7 FHIR)
CuraRehabilitationPlan (HL7 FHIR)
CuraReportOfDischarge (HL7 FHIR)
CuraRequestTask (HL7 FHIR)
CuraSimpleTask (HL7 FHIR)
CuraSimpleTextCommunication (HL7 FHIR)
CuraSimpleTextCommunicationRequest (HL7 FHIR)
DigitalPostInboundCommunication (HL7 FHIR)
DigitalPostOutboundCommunication (HL7 FHIR)
GenericCommunicationRequest (HL7 FHIR)
GenericSimpleTextCommunication (HL7 FHIR)
GenericSimpleTextCommunicationRequest (HL7 FHIR)
MedComEmergencyMunicipalityLetter (HL7 FHIR)
MedComEmergencyMunicipalityLetterReq (HL7 FHIR)
MedComEmergencyMunicipalityReferral (HL7 FHIR)
MedcomFs3DataExchangeSet (HL7 FHIR)
MedcomFs3DataExchangeSetLetter (HL7 FHIR)
MedcomFs3DataExchangeSetLetterRequest (HL7 FHIR)

Depot

Depot indeholder domænemodellen til use cases i det assisterende hjælpemiddeldepot. Dette omfatter lageradministration, reparationer, rekvisitioner, leveringer, returneringer, m.v.

aidAdhocTask (HL7 FHIR)
aidCitizen (HL7 FHIR)
aidCitizenAdmittedFlag (HL7 FHIR)
aidCitizenMasterData (HL7 FHIR)
aidComplaint (HL7 FHIR)
aidDeliveryTask (HL7 FHIR)
aidEntity (HL7 FHIR)
aidKind (HL7 FHIR)
aidKindGroup (HL7 FHIR)
aidLocation (HL7 FHIR)
aidPickupTask (HL7 FHIR)
aidPurchaseRequest (HL7 FHIR)
aidReceipt (HL7 FHIR)
aidRepairTask (HL7 FHIR)
aidRequisition (HL7 FHIR)
aidServiceInspectionReport (HL7 FHIR)
aidServiceInspectionTask (HL7 FHIR)
aidSupplier (HL7 FHIR)
aidTrackingEvent (HL7 FHIR)
aidUnforeseenTime (HL7 FHIR)
aidWorksheet (HL7 FHIR)
letter (HL7 FHIR)
letterTemplateInfo (HL7 FHIR)

Dialogue

Dialogue indeholder ressourcer, der bruges specifikt til at lagre borgerdata fra Cura Dialog i Cura, f.eks. chatmeddelelser.

CuraChat (HL7 FHIR)
CuraChatMessage (HL7 FHIR)

Documentation

Documentation indeholder observationer, der bruges til al klinisk dokumentation i borgernes omsorgsjournal. Der medfølger adskillige profiler og udvidelser til observationerne, som understøtter dokumentationen i både generiske og specifikke arbejdsgange.

CuraAcuteUseOfForceReport (HL7 FHIR)
CuraCompactValueSet (HL7 FHIR)
CuraDynamicObservation (HL7 FHIR)
CuraDynamicObservationStructureDefinition (HL7 FHIR)
CuraObservationFlag (HL7 FHIR)
CuraUseOfForceApplication (HL7 FHIR)
CuraUseOfForceReport (HL7 FHIR)
UseOfForceQuestionnaire (HL7 FHIR)

Granted

Granted omfatter dokumentation, som viser, hvilke ydelser borgeren har adgang til.

CuraActivityPause (HL7 FHIR)
CuraActivityPayments (HL7 FHIR)
CuraActivityRate (HL7 FHIR)
CuraBand (HL7 FHIR)
CuraCarePlan (HL7 FHIR)
CuraEncounter (HL7 FHIR)
CuraGrantedProcedureRequest (HL7 FHIR)
CuraPeriodRate (HL7 FHIR)
CuraPlannedProcedureRequest (HL7 FHIR)
CuraProcedure (HL7 FHIR)
CuraUnplannedSupplierList (HL7 FHIR)
DeliveryInstructions2 (HL7 FHIR)

Housing

Housing indeholder domænemodellen til modulet Boligstyring, herunder boliger, anmodninger og ophold.

CuraDaycareCenterLocation (HL7 FHIR)
CuraHousingStay (HL7 FHIR)
CuraHousingUnitLocation (HL7 FHIR)
CuraResidenceLocation (HL7 FHIR)
CuraResidenceRequest (HL7 FHIR)

Medication

Administrationsmodellen medication bruges i Cura. Datamodellen ligner den nationale FMK-service (det Fælles Medicinkort) og omfatter ordineringer, dispensationer og administration.

CuraDrugAllergyFlag (HL7 FHIR)
CuraDrugAllergyIntolerance (HL7 FHIR)
CuraExternalMedicationChangeFlag (HL7 FHIR)
CuraGeneralMedicine (HL7 FHIR)
CuraMedication (HL7 FHIR)
CuraMedicationAdministration (HL7 FHIR)
CuraMedicationDispense (HL7 FHIR)
CuraMedicationDispensePeriodList (HL7 FHIR)
CuraMedicationDosageBagDispense (HL7 FHIR)
CuraMedicationEffectuation (HL7 FHIR)
CuraMedicationOrder (HL7 FHIR)
CuraMedicationPrescription (HL7 FHIR)
CuraMedicationReorder (HL7 FHIR)
CuraMedicationReorderList (HL7 FHIR)
CuraOtherAllergyFlag (HL7 FHIR)
CuraOtherAllergyIntolerance (HL7 FHIR)
CuraReorderSnapshotMedication (HL7 FHIR)
CuraShoppingBasketReminderList (HL7 FHIR)
MedicineCardTrust (HL7 FHIR)

Planning/Delivery

Planning/Delivery omfatter alt vedrørende brugernes og borgernes kalender. Det kan f.eks. være aftaler fra aktiviteter, gruppesessioner, eksterne aftaler, reservationer eller borgernes egne aftaler.

CuraAppointment (HL7 FHIR)
CuraAppointmentRota (HL7 FHIR)
CuraAppointmentSeries (HL7 FHIR)
CuraDutyRosterSlot (HL7 FHIR)
CuraExternalAppointment (HL7 FHIR)
CuraExternalAppointmentLocation (HL7 FHIR)
CuraExternalAppointmentOrganization (HL7 FHIR)
CuraExternalAppointmentPractitioner (HL7 FHIR)
CuraGroupSession (HL7 FHIR)
CuraPlanSynchronizationList (HL7 FHIR)
CuraSchedule (HL7 FHIR)
CuraSlot (HL7 FHIR)

Security

Security indeholder de specifikke ressourcer, der er nødvendige for at håndtere sikkerhedsmodellen.

CuraSecurityRole (HL7 FHIR)

Kontakt os

Arbejder du med nye innovative løsninger til det digitale sundhedsvæsen, eller er du interesseret i nye partnerskaber, så kontakt os for at høre mere om Open Columna og vores API'er.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.